מצרים

מה גורם לך לחשוב

שכל המפגינים בכיכר אל תחריר מוארים?

ומה גורם לך לחשוב

שהם לא נאחזים באשליה?