נציגת שירות

אחרי שאמרת לי

"אני לא מבינה למה אתה מתעצבן

אלה רק הנהלים שלנו"

חזרתי לאוטו

נשמתי עמוק

נהגתי בסבלנות בחזרה למשרד

ושם לא אגיד לאף אחד

"אני לא מבין למה אתה מתעצבן

אלה רק הנהלים שלנו"