באבלס

יום אחד אוכל ל'שבת

ולא לעשות כלום

במקום לשחק באבלס

בינתים אני לא יכול