תגובה אחת בנושא “קסם

  1. פינגבאק: סוכן זוטר, מקסימום לבלר » אבנים