"אני"

האם אני אצליח להכריח את עצמי לעשות את העבודה שאני לא רוצה לעשות?

או שאני אנצח ואיכנע ולא אעשה את העבודה?