ביקורת

מבקר בליבי מישהו על אופן הפעולה שלו

נזכר שאני פעלתי בדיוק באותו אופן באותו המצב