קרדיט

אני נותן הרבה קרדיט לאנשים

כשאני מבין שטעיתי

אני מסתכל עליהם יותר גרוע ממה שהם

צריך למצוא איזון