ברירת מחדל

בהנחה שרוב הפעמים

התשובה לשאלה "האם אתה נמצא בסערת נפש?"

תהיה "כן"

מה הם הדברים שאני צריך להימנע מעשייתם?

מה הם הדברים שאני צריך לעשות?