קרדיט

התשובה הראויה ל"האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם"

היא "אם אנשים לא היו נלחמים על קרדיט, היה כבר שלום עולמי"