שנה טובה

אני משתמש באנשים אחרים

כדי לאחל לעצמי דברים טובים

ולהרחיק את הפחדים