שינוי

ברגע אחד מהיר

המטוטלת עברה מצד אחד

לצד השני.

דבר לא השתנה.