כוסעומו!

יושב בשמש החורף הנעימה

ביד אחת אוכל פיתה

ביד השניה קורא באינטרנט מהטלפון

השמש מסנוורת את מסך הטלפון

קם לעבור לצל

כוסעומו!

מכניס את הטלפון לכיס

נשאר לאכול בשמש