רשומהWe have not yet begun to blog

every day

everywhere

creative people gather for fun

 

making music

dance

costume

acting roles

teasing

making faces

 

arguing

fighting

sharing emotion

 

and more and more

these are captured

 

as digital stills

as digital movies

as sound files

as blogtext

 

and released into the public Web

 

currently lost among

the digital vasties

 

but we're still learning

to sift

 

to tap the raw feeds

 

highlight and explore

what catches our eyes

 

passing it along

amplified for shared communities


 

 By Jorn Barger - Robot Wisdom


פורסם ב 10 במאי 2006 22:13 במדור עולם הבלוגים תגובות נעולות

התגובות מתפרסמות על דעת ובאחריות כותביהן בלבד.

אפשר למצוא עוד רשימות בארכיון, או לחזור לראש העמוד.