קורונה - נהלים מאתר משרד הבריאות

דף זה מיועד לאינדוקס של הקבצים המקומיים על ידי גוגל.

חזרה לדף הראשי

לביצוע חיפוש בקבצים

Magen Update 1112122020
Magen Update 09122020
Magen Update 08122020
Magen Update 07122020
Magen Update 0405122020
Magen Update 06122020
Institution Visit 04122020
החלטת ממשלה מיום 3.12.2020 - הכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע לפי חוק הסכמת שירות הביטחון הכללי
Magen Update 02122020
Magen Update 01122020
Institution Visit 01122020
Magen Update 30112020
Magen Update 29112020
Magen Update 2728112020
Magen Update 26112020
files_publications_corona_bz-276288420.pdf
Magen Update 25112020
Magen Update 24112020
Magen Update 23112020
החלטת ממשלה מיום 18.11.2020 - הכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע לפי חוק הסכמת שירות הביטחון הכללי
Magen Update 16112020
Magen Update 15112020
Magen Update 14112020
Magen Update 13112020
Magen Update 12112020
Magen Update 11112020
עדכון על התחדשו
Magen Update 10112020
Magen Update 09112020
עדכון קריטריונים בריאותיים להגדרת
Magen Update 08112020
Magen Update 0607112020
Magen Update 05112020
Magen Update 04112020
Magen Update 03112020 (2)
Magen Update 02112020 (2)
Magen Update 01112020 (2)
נוהל כניסת עובד חיוני לבית בו שוהה חולה או מבודד
Magen Update 29102020
Magen Update 31102020
Magen Update 30102020
החלטת ממשלה מיום 28.10.2020 - הכרזה
Magen Update 24102020
Magen Update 23102020
הוראת מנהל לפי סעיף 2 ב. (ג) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), תש"פ 2020 מתן "אישור – החלמה על ידי רופא/ה או אח/ות מוסמכ/ת אופן מתן האישור למחלים
Magen Update 22102020
דיגום בעזרת שני מטושים לכל נבדק
Magen Update 20102020
Magen Update 19102020
Magen Update 18102020
Magen Update 17102020
Magen Update 16102020
Magen Update 15102020
Magen Update 14102020
הוראת מנהל לפי סעיף 20 (1)לפקודת בריאות העם 1940 , ולעניין סעיף 2ב(ג) והגדרת "מחלים" לצו בריאות העם (נגיף הקורו
Magen Update 13102020
מסמך הבהרות
נוהל להעסקת עובד מאומת לקורונה עם דיירי מסגרת חוץ ביתית מאומתים לקורונה
Magen Update 12102020
Geriatric Samples Summary 10102020
Magen Update 10102020
Magen Update 10102020 (1)
Geriatric Samples Summary 09102020
Geriatric Samples Summary 08102020
Magen Update 09102020
הנחיות בטיחות במסגרת דיגום וביצוע בדיקות לנגיף קורונה החדש מחוץ למעבדההרפואית
Magen Update 08102020
הוראות מנהל פעילות בלתי פורמלית למטרות התנדבות
ה
Magen Update 07102020
Magen Update 06102020
Magen Update 05102020
Magen Update 04102020
ח
החלטת ממשלה מיום 7.10.2020- הכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע לפי חוק הסכמת שירות הביטחון הכללי
Magen Update 03102020
Magen Update 01102020
Magen Update 02102020
הנחיות ביצוע ופרשנות תוצאות בדיקה במסגרת "איגום מטושים"
נוהל פיצול בידוד, לעובדי מסגרות רווחה, במוסדות רווחה בלתי ניתנים לסגירה
קיום הכשרות מעשיות במקצועות הבריאות בעת התמודדות עם מגפת הקורונה
מתווה אשפוז פסיכיאטרי ביתי ובבית חולים לילדים ונוער חיוביים לקורונה
הערכות לטיפול במטופלים הזקוקים לדיאליזה בעת התפרצות מגפת הקורונה
פרוטוקול מתן טיפול בפלזמה ממחלימי 19-COVID, עדכון 29.09.2020
Magen New Program
Magen Update 21092020
Magen Update 22092020
Magen Update 20092020
Magen Update 19092020
Magen Update 18092020
Magen Update 17092020
Magen Update 16092020
Magen Update 15092020
Magen Update 14092020
הנחיות השתתפות בהלוויה לחולה מאומת בנגיף קורונה החדש
הנחיות לצוותים רפואיים - צוותי אמבולנס להחזרת חולים החשודים בנגיף קורונה 19-COVID
Geriatric Samples Summary 18092020
Geriatric Samples Summary 20092020
Geriatric Samples Summary 19092020
Geriatric Samples Summary 21092020

Geriatric Samples Summary 17092020
Magen Golden 17.9.20
Holidays Guidelines 17092020
הנחיות תקיעה בשופר בזמן קורונה תשפ"א
הנחיות לעניין עטיית מסיכה לפי סעיף 3 ה)ה( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש()בידוד בית והוראות שונות( )הוראה שעה(, התש"ף- 2020 )להלן: "צו בריאות העם"(
הנחיות לעניין עטיית מסיכה לפי סעיף 3 ה(ה) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראה שעה), התש"ף- 2020 (להלן: "צו בריאות העם")
החלטת ממשלה מיום 16.9.2020 – הכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי.
היערכות מחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד) ילדים בעידן תחלואה ל-COVID-19,
מבצע ערבות הדדית
פעילות מרפאות שיניים בעת הסגר
Magen Update 13092020
Magen Update 12092020
Magen Update 10092020
Magen Update 08092020
Magen Update 07092020
Geriatric Samples Summary 09092020
היערכות מחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד) לטיפול בחולים עם תחלואה נשימתית חדה בעידן תחלואה COVID 19
המלצות לניטור וטיפול בחולי covid-19, קורונה
Geriatric Samples Summary 08092020
חיטוי מים לרחצה בבריכות שחיה ובמקוואות טהרה דגשים והמלצות לימי קורונה
הנחיות חזרה לשגרה לפעוטות עם תחלואה ריאתית במעונות יום שיקומיים
שמירת הניקיון ותנ
Geriatric Samples Summary 07092020
סיכום דגימות מרוכ
magen-update-06092020.pdf
סיכום דגימות מרוכ
סיכום דגימות מרוכ
מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 4-5.9.20
הוראות מנהל לעניין סעיף 2 )ד 1 ( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף – 2020 , השתתפות משלחות ישראליות וזרות בתחרויות ובמפעלי ספורט בינלאומיים
סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים 2.9.20
מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 2.9.20
פרידה מחולי קורונה על ערש דווי
airvo2-adult-guide.pdf
מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 31.8.20
הנחיות והמלצות למזעור סכנת התפשטות נגיף הקורונה במרחבים סגורים המשמשים את הציבור (30.08.2020)
מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 28-29.8.20
מגן אבות ואימהות - תמונת מצב, 27.8.20
מדריך לביטחון תזונתי בעיר/ברשות
הנחיות אישור יציאה ממקום הבידוד לאדם המצוי בבידוד לפי סעיף
הוראת מנהל לעניין בי
מתנדבים במחלקת קורונה ובאתרי טיפול בחולי קורונה
הוראות מנהל לעניין הפעלת מקווה טהרה
מגן אבות ואימהות - תמונת מצב יומית, 24.8.20
הסדרים כספיים - העברה של חולים חיוביים לנגיף הקורונה covid-19
הוראות מנהל לעניין סעיף 2 (ב)(10) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(הגבלת פעילת מוסדות חינוך)(הוראת שעה), התש"ף- 2020
הוראות מנהל לעניין סעיף 2 (ב)(10) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(הגבלת פעילת מוסדות חינוך)(הוראת שעה), התש"ף- 2020
נספח תמיכה בביצוע בדיקות לזיהו
קול קורא לביצוע סקרים סרולוגיים לנגיף קורונה החדש
נוהל הפעלת מעונות היום השיקומיים התמודדות עם נגיף קורונה
magen-update-16082020.pdf
דיון חשיבה ממוקד מוסדות
magen-update-14-15082020.pdf
תוכנית טיוב תהליך הדיגום למוסדו
הוראות מנהל לעניין הפעלת בריכת שחייה
פורום
הוראות מנהל לקיום מופע תרבות באוויר הפתוח
הנחיות למערך האמבולטורי בבריאות הנפש תחת שגרת מגיפת הקורונה - עדכון 4
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 61, 10.8.20
נספח תמיכה בביצוע בדיקות
הוראות מנהל להפעלת מתחמי "דרייב אין"
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 60, 5.8.20
מסמך הנחייה למוסדות - מעבר לפניות דרך מענה טלפוני בלבד
נוהל ליישום חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקיד
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 59, 31.7.20
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 58, 29.7.20
קורונה - שאלות ותשובות פרופ' מימון נמרוד - 27.7.20
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 57, 23.7.20
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 56, 20.7.20
קורונה - שאלות ותשובות פרופ' מימון נמרוד - 22.7.20
הוראות מנהל לעניין תקנה 5 (ב)(10) לתקנות שעת חירום, נגיף קורונה החדש הגבלת -פעילות, התש"ף - 2020 אטרקציות - עדכון
הנחיות להפעלת מתחם "דרייב אין"
Mmk 302326620 (1)
חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש"ף 2020
קידום הביטחון התזונתי לכלל האוכלוסיה בעת מגפת קורונה אגף התזונה, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות
בטחון תזונתי ממחשבה למעשה
מדריך לביטחון תזונתי בעיר/ברשות
אשפוז /טיפול בקהילה לחולי 19-COVID מאומתים
נוהל פרסום מידע בנוגע למגיפת הקורונה
הוראות המנהל לפי סעיף 2 ב לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף 2020
קורונה - שאלות ותשובות פרופ' מימון נמרוד - 15.7.20
bz-301629820.pdf
נוהל הזנת מבודדים וחולים כתוצאה מנגיף קורונה במלונות ואכסניות
עדכון למנהלי מוסדות מגן אבות - שינוי אסטרטגיית ביצוע הד
הוראות מנהל לעניין הפעלת בתי אוכל
קול קורא לביצוע סקרים סרולוגיים לנגיף קורונה החדש
רענון הנחיות לשטח בנושא חומרי חיטוי
אמות מידה לטיפול פיזיותרפיה בחולי 19-COVID מאומתים
לא בתוקף -נוהל ליישום חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) - התשף
אחריות העמותות המחלקות מזון, לאספקת מזון בריא בסלי חלוקה לנזקקים
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 55, 12.7.20
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 24) , התש"ף 2020
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(הגבלת פעילות מוסדות חינוך)(הוראת שעה)(תיקון מס' 13), התש"ף 2020
הגדרה אחידה של מצב חומרת המחלה במטופלים מאושפזים עם 19-COVID
הנחיות ליציאה מבידוד לצורך טיפול רפואי דחוף
נוהל איתור מגעים של חולי 19-COVID במסגרת חקירה אפידמיולוגית - 10.07.2020
עדכון למערך האמבולטורי בבריאות הנפש בעת מגיפת קורונה- הרחבת אפשרויות טיפול מרחוק 8/7/2020
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 53, 9.7.20
bz-259818720.pdf
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 53, 8.7.20
עדכון למנהלי הדיור המוגן - 8.7.20
הוראת מנהל לעניין הפעלת מכון כושר לצורך אימון של ספורטאי תחרותי ולעניין הפעלת סטודיו
mr-289037520.pdf
מגן אבות ואימהות - עדכון מספר 52, 6.7.20
הנחיות לצוותים רפואים בבתי חולים – עדכון בעקבות הפעלה מחדש של איכון השב"כ
היערכות לביצוע בחינות לנוכח מגיפת תחלואה בנגיף קורונה (19-covid)
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 51, 5.7.20
170895020.pdf
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 50, 2.7.20
מורה נבוכים לתחלואה בקורונה במסגרת חינוכית
פניה למלר"ד עקב חשד להדבקות בנגיף הקורונה
הקלות בנוגע להגשת בקשות למחלקה לרישום תכשירים לאור המשך התפשטות נגיף הקורונה בישראל - עדכון
נוהל מתן אישור יציאה מבידוד לצורך ביצוע בחינת בגרות
דגשים למערך האמבולטורי בבריאות הנפש בעת החמרת תחלואת קורונה
איסור יציאה לחו"ל של עובדי מערכת הבריאות
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 49, 30.6.20
שימוש מושכל בחומרי חיטוי במרחב הציבורי
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 48, 29.6.20
להימנע לחלוטין מהצגה ושימוש בדוגמאות "טסטרים" של תמרוקים הוראת שעה קורונה
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח 47, 28.6.20
עליית תחלואה - הנחיות
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 46, 25.6.20
עליית תחלואה באוכלוסייה ובקרב אנשי צוות הנחיות עדכניות
ביצוע דגימות לנגיף הקורונה בישובים עם תחלואה מוגברת
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 45, 24.6.20
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 44, 23.6.20
עיתוי ביצוע בדיקות SARS-CoV-2 למגעים
הנחיות לצוותי מרפאות שיניים לאור עלייה מחודשת של תחלואת נגיף הקורונה 23.06.20
היערכות למתן טיפול שיניים דחוף למבוטחי הקופות במצב החירום בשל נגיף הקורונה
הבהרה לרופאי שיניים – גביית תשלום עבור מיגון בשגרת קורונה
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 43, 22.6.20
ביצוע בדיקות PCR ל 19-CoV-SARS לפני פרוצדורות אלקטיביים - עדכון
הוראות מנהל לעניין תקנה 5(ב)(13) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות, התש"ף- 2020- אירועי תרבות עם קהל
התנהלות קופות החולים באזורים מוגבלים
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 42, 18.6.20
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 41, 17.6.20
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 40, 16.6.20
הוראות מנהל לעניין תקנה 5(ב)(12) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות, התש"ף- 2020- אולמות וגני אירועים
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 39, 15.6.20
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 38, 14.6.20
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח 37, 10.6.20
סקירת ספרות עדכנית על חשיבות ויטמין D בהתמודדות עם מגפת Covid 19
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 36, 9.6.20
ביטול הנחייה על חובת דיגום לעובדים פלסטינים
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 35, 8.6.20
Vapotherm Guide
טיוטא להערות הציבור - מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות בבתי ח
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 34, 7.6.20
הודעה לצוותי מרפאות שיניים 7 יוני 2020
הוראות המנהל לעניין
הוראות מנהל לעניין תקנה 5 (ב)(7) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש הגבלת - פעילות), התש"ף 2020, חדרי כושר וסטודיו
קורונה covid-19 - מסמך עדכונים
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 33, 3.6.20
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 32, 2.6.20
טיוטת מבחני תמיכה לחלוקת כספים של משרד הבריאות בקופות חולים לצורך הערכות למתן שירותי רפואה בשל התפרצות הנגיף COVID-19 - תמיכה בגין בדיקות נגיף COVID-19
עקרונות
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות רפואיים גריאטריים הנמצאים במצוקה בעקבות נגיף COVID 19 לשנים 2020 עד 2021
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 31, 31.5.20
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השנייה והשלישית לחוק)(הוראת שעה), התש"ף-2020
הוספת התוויה לביצוע בדיקות PCR לנגיף SARS-CoV-2
נספח - תמיכה במתן שירותי תמיכה רגשית והתערבות קצרת מועד למבוטחים
הוראות מנהל לעניין תקנה 5(ב)(1) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות), התש"ף 2020 - הפעלת בית אוכל, בר או פאב, או מקום הפועל במתכונת דומה
הוספת התוויה לביצוע בדיקות PCR לנגיף SARS-CoV-2
הנחיות ליזמי בתים מאזנים בעת מגיפת הקורונה- היערכות לחזרה הדרגתית לשגרה
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 30, 27.5.20
הנחיות לעניין עטיית מסיכה לפי סעיף 3 ה)ה( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש()בידוד בית והוראות שונות( )הוראה שעה(, התש"ף- 2020 )להלן: "צו בריאות העם"(
פעילות התכנית לפיקוח תזונתי על הצהרונים בתקופת משבר הקורונה
הפעלת שירותי הסעה לעובדים עדכון - 25.05.2020
מתווה פתיחה מוצע עבור ענף המסעדות והברים
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 29, 25.5.20
מתווה חזרה לשגרה מוסדות מגן אבות ואימהות - פעילות פנאי והפגת בדידות
הנחיות להסעות תלמידים- נכון לתאריך 25.05.2020
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 28, 24.5.20
עדכון הנחיות בתחום התפתחות הילד – התנהלות במשבר- 21.05.20
הנחיות למקבצי דיור של משרד העלייה והקליטה ומשרד השיכון בתקופת "המעבר המדורג" בעת שגרת קורונה - הנחייה מספר 1
מדיניות תזונתית להתמודדות עם מגפה וקידום החוסן הלאומי
הפקת לקחים בתחום התזונה, בתקופת התפרצות והתפשטות נגיף קורונה
נייר עמדה - תיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה
נייר עמדה: הנחיות יישומיות
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 27, 20.5.20
הנחיות למערך האמבולטורי בבריאות הנפש בעת מגיפת הקורונה- היערכות לחזרה הדרגתית לשגרה- עדכון 3
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 26, 19.5.20
המלצות לצריכת מים ממתקני שתיה ציבוריים בשגרת קורונה (19.05/2020)
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 25, 18.5.20
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 24, 17.5.20
הנחיות בנוגע לניהול בדיקות ולידציה לערכות סרולוגיות מהירות במרכזים
רשימת האזורים האדומים לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), תש"ף 2020, בהם פעילות מוסדות חינוך תהיה לפי מתווה מצומצם
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 23, 14.5.20
מתווה לחזרה הדרגתית של מערכת הבריאות לפעילות אלקטיבית מותאמת- עדכון
מתווה לחזרה הדרגתית של מערכת הבריאות לפעילות אלקטיבית מותאמת – עדכון נכון ליום 14.05.20.
Magen Update 13052020
Bsv 175547220 Ar
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 21, 12.5.20
תשובות לשאלות נפוצות רפואת שיניים ונגיף קורונה נכון לתאריך – - 11 מאי 202
עדכונים לגבי הנחיות בנושא אימות ושחרור תוצאות בדיקה של נגיף קורונה החדש
דיווח תוצאות בדיקת מעבדה לנגיף קורונה החדש הוספת דיווח "חיובי גבולי"
הנחיות למתן שירות בתחנות טיפת חלב ובריאות התלמיד בעת התמודדות עם נגיף קורונה החדש (19-COVID)
הנחיות למ
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 20, 11.5.20
נוהל הפעלת מעונות היום השיקומיים - התמודדות עם נגיף קורונה עדכון ל- 10.05.202
הנחיות תזונתיות לכלל האוכלוסייה בעת מגפת הקורונה
Nutd 070910909
הנחיות לקיום אירועים בהשתתפות 50 איש במרחב הפתוח
הערכות וחזרה הדרגתית של יחידות הפריון וה IVF לפעילות מותאמת
מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 19, 10.5.20
הזנת ילדים בחזרה לגנים בשגרת חירום -קורונה הנחיות לצוות הגן במהלך התנהלות הארוחה
הזנת ילדים בחזרה לבתי ספר (יסופקו חמגשיות) בשגרת חירום -קורונה,הנחיות לצוות בית הספר במהלך התנהלות הארוחה
המלצות תזונתיות להורים בזמן "שגרונה" חזרה לגן ולבית הספר
נייר עמדה: תיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה בתוספת החלטות וועדות ה
הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים עדכון
Bsv 175541220 Ar
Coronavirus Med Guidelines
Magen Update 07052020
בטחון תזונתי בישראל בעת חירום באמצעות גידול מקומי וקביעת סדרי עדיפויות ליבוא מזון מזין ובריא
טיוטא להערות הציבור – מנגנוני חלוקה - מבחנים לחלוקת כספי תמיכה לצורך הערכות למתן שירותי רפואה בשל התפרצות נגיף COVID-19
העסקה זמנית של סטודנטים במעבדות קורונה
הוראות מנהל לעניין סעיף 2 (ב) (3)(ט) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילת מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020
הנחיות למערך האמבולטורי בבריאות הנפש בעת מגיפת הקורונה- היערכות לחזרה הדרגתית לשגרה
Magen Update 05052020
הנחיות בנושא תקופת "המעבר המדורג" בעת שיגרת קורונה
הנחיות בנושא תקופת "המעבר המדורג" בעת שיגרת הקורונה
כיבוד העתק מרשמי מרכזים אקוטיים לטיפול בנפגעי תקיפה מינית
Magen Update 04052020
הוראות מנהל לעניין סעיף 2 (ב) (3)(ט) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילת מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020
Magen Update 03052020
עקרונות הטיפול במלונות החולים ובמלונות המבודדים על ידי חברות "טרם" ו"ביקורופא ("החברות")
הוראות מנהל לעניין סעיף 5 (5) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך)(הוראת שעה), התש"ף - 2020
הנחיות ליציאה לביקור בחיק המשפחה לדיירי מסגרות הדיור של מינהל מוגבלויות
שאלות ותשובות על תזונת תינוקות ופעוטות בזמן משבר קורונה
5. הזנת פעוטות במעונות יום שיקומיים בעת קורונה
רשויות מקומיות - מידעון תזונה בזמן קורונה
Magen Update 02052020
Zav 216118320 New
Magen Update 01052020
מודל הערכת הדבקת ילדים המבוסס על בתי אב בבני ברק
Magen Update 30042020
מעקב רפואי לחולי COVID19 "חולים"( חסרי ביטוח רפואי בקהילה ("חסרי מעמד")
נייר עמדה: התאמת מרקמי מזון ושתיי העבור אנשים עם הפרעת בליעה
מסמך לקריאה בקרב שוהים חרדים במלונות קורונה
הנחיות למערך התפתחות הילד בהתנהלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה, נכון לתאריך 26.4.2020
המלצות לעבודת הדיאטניות במספר מקומות עבודה בשגרת הקורונה
Magen Update 28042020
הנחיות לטיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית במרכזים האקוטיים חזרה לשגרה בצל הקורונה - עדכון ההנחיות מיום 26/3/20
נוהל ביקורים משפחות/אפוטרופוס/אחר משמעותי במערך בריאות הנפש
dent-216071120.pdf
ביצוע בדיקות PCR ל 19-CoV-SARS לפני פרוצדורות אלקטיביים
נוהל ביצוע בדיקות החלמה לנגיף קורונה החדש
דוח אפידמיולוגי - 26.04.2020
RC 215220620
התמודדות רגישת תרבות במסירת בשורה הקשורה למגיפת הקורונה למבוגרים ילידי אתיופיה- המלצות לצוותים מטפלים ולמקבלי החלטות
Challenges Nutritional Care Covid19 Apr2020
הנחיות זהירות למניעת קורונה לדייר היוצא וחוזר אל מסגרות הרווחה
סקירת המלצות של גופים שונים וסקירת מאמרים בנושא: מתן תוספי תזונה המכילים ויטמינים, מינרלים או נוגדי חימצון לחולי סוכרת בתקופת הקורונה
מתווה לחזרה הדרגתית של מערכת הבריאות לפעילות אלקטיבית מותאמת
Magen Update 26042020
קריאה לתזונה בריאה
הזנה במהלך השהות במסגרת החינוך המיוחד
שימור תפקוד ומניעת התדרדרות בקרב אזרחים וותיקים בקהילה בזמן קורונה ברמה התזונתית-חברתית
שאלות להכוונה ולייעוץ תזונתי - מבודדים וחולים במלונות
נוהל הזנת מבודדים במלונות
מדריך לביצוע הערכה ראשונית מקוונת בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית בעת משבר הקורונה
פרמטרים להגדרת ישוב כנמצא בסיכון בריאותי להתפשטות מגיפת קורונה
Magen Update 20042020 2
כלי לניהול עצמי למוסד גריאטרי בשגרת קורונה
סקירת ספרות עדכנית על תזונה מגינה ומונעת בעת ההתמודדות עם מגפת קורונה
Magen Update 25042020
Magen Update 24042020
הנחיות משרד הבריאות וההנהגה הרוחנית של העדה הדרוזית לקראת חג הנביא שועייב מניעה וטיפול בנגיף ה - 19-Covid עדכון
Magen Update 21042020
הוראות מנהל לעניין סעיף 5 (א)( 2) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות), תש"ף- 2020
דו"ח שירותי בריאות הציבור על פעילות בתחום המשפחה, תינוקות, פעוטות ותלמידי בתי הספר בעת התפרצות מגפת הקורונה
Magen Update 22042020
פרק 15: שימור תפקוד ובריאות
הנחיות לצמצום חשיפה בהתמודדות עם התפרצות קורונה במערך לאשפוז ממושך
הדרכת צוותים למניעה וצמצום התפשטות המגפה
נוהל ביקורים במסגרות לקשישים ולאנשים עם מוגבלויות
mmk_208744820.pdf
הודעת האגף מתאריך 20.04.2020
הנחיות להתמודדות בשגרה ובהתפרצות נגיף קורונה במוסדות רווחה ובריאות
Magen Update 20042020
עבודת מערך הפסיכולוגיה בהתמודדות עם הקורונה – דגשים (מסמך 2)
הסבר תזונתי על הרכב המנות המחולקות לקשישים
יעוץ ולווי תזונתי למלונות חולי קורונה על ידי דיאטניות בריאות הציבור
המלצות להורים לתזונה בריאה בזמן הסגר
מתן טיפוליים בריאותיים לילדים במעונות היום השיקומיים בזמן חירום (קורונה)
הנחיות בדבר האפשרות לטיפול בתכשירים הניתנים על פי רוב באשפוז יום גם בבתי מטופלים הוראת שעה
הערכות והיבטים קלינים לטיפול בחולי קורונה במצב בינוני- צה"ל
תפקיד הדיאטנים כחלק במגפת קורונה
מוקד למשפחות הקשישים המאושפזים במוסדות
נייר עמדה: אובדנות בעידן המאבק בנגיף הקורונה
רב הנסתר על הנגלה – מגפת הקורונה COVID-19
חיוניות הדיאטנים במוסדות הגריאטרים ופיקוח בעת קורונה
דוח אפידמיולוגי - 14.04.2020
הנחיות לחבישת מסכת פנים - הוראות המנהל לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940
המשך הגבלות על פעילות אלקטיבית
T13042020165543.pdf
קבלה לטיפול וגביית תשלום מחולי קורונה חסרי מעמד אזרחי

תוספות והבהרות להנחיות לניהול מחקרים רפואיים בתקופת הקורונה
הנחיות לטיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש (19-COVID)
מבחנים לחל
מבחנים לחל
דוח הפעילות התזונתית בשרותי בריאות הציבור
פנייה פומבית להקמת מערך ייצור או ייבוא ואספקה לחלוקים
הנחיות למערך התפתחותהילד בהתנהלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה
פעולות סיעוד לאחיות מוסמכות שעובדות במתאר/מחלקה לטיפול בחולי קורונה בבית חולים
תהליך תהליך בדיקות קורונה למסגרת חוץ ביתי למטופלים קשישים
הקצאת צוות והדרכתו בבתי חולים גריאטריים
נוהל תיאום העברת חולי 19 - COVID בין מוסדות רפואה
היבטים קליניים לטיפול בחולה הקורונה- בי"ח רמב"ם
תזונה בעת קורונה שאלות ותשובות
חשיפה ל-COVID 19 במוסד לאישפוז רפואי (עץ החלטה על צורך בבידוד ביתי בקהילה)
חשיפה ל-COVID 19 במוסד לאישפוז רפואי
דוח אפידמיולוגי - 08.04.2020
הנחיות לכניסת עובדים מהרשות הפלסטינאית העוברים לשטח מדינ
הנחיות להלנת פועלים מהרשות הפלסט
Nut 10042020 3
הנחיות תזונתיות לכלל האוכלוסייה בעת מגפת הקורונה
הנחיות למטפלים סיעודיים בית המטופל בעקבות התפרצות הקורונה (COVID 19)
הנחיות לשינוי אופן השימוש באקטמרה
התוויות לבדיקות לאבחון 19-COVID ופרטים נדרשים למילוי במערכת הממוחשבת
בחינת מוכנות בתי החולים בהיבט של הטפול בחולה 19-ovidC קשה
פרוטוקול מתן טיפול בפלזמה ממחלימי 19-COVID
סל מזון לקשיש
נוהל מצלמות- קורונה
נוהל מצלמות- קורונה
המלצות להכנה ומשלוח אוכל ביתי לבני משפחה חברים או קשישים
המלצות לציבור לשמירה על בריאות נפשית בזמן הסגר
נייר עמדה בנושא תוספי תזונה וטיפולים למניעת קורונה ולטיפול בה
עבודה מרחוק לדיאטניות של בתי חולים לבריאות הנפש
עידכון הנחיות לשחרור יו
נ
דוח אפידמיולוגי - 06.04.2020
סרטון התמגנות מותאם למערך הגריאטרי
נוהל ליישום החלטת הממשלה בדבר הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש - תיקון מס' 2
הסדרת מרשם אלקטרוני לסמים מסוכנים בקופות החולים ובבתי המרקחת
עקרונות לקבלת תכשירים מבית מרקחת על ידי שליח/מתנדבים
מוקד תמיכה לסיוע רגשי עבור הצוותים הרפואיים, ובני משפחות המטופלים
קליטת סטאזרים ברוקחות
אספקת תכשירים מבית מרקחת לבית המטופל - הבהרה לאור המצאות מטופלים בבידוד ומניעת הדבקות בקורונה
ויטמין D בקורונה
ריענון תנאי הגשת בקשות לאישור תכשירים וטרינריים בהתאם לתקנה 29 א' ( 3) וטרינרי
אבטחת אספקה שוטפת של תכשירים וטרינריים – מענה בתקופת מחסור
Mmk 176481820
ציוד מיגון 19-COVID : הנחיות לשימוש מושכל, ניהול מלאי, ושימור
דוח אפידמיולוגי - 03.04.2020
ניפוק על סמך העתק מרשם ( פקס או דוא"ל) בבתי מרקחת פרטיים- הוראת שעה
הנחיות עדכניות בנושא אימות ושחרור תוצאות בדיקה של נגיף קורונה החדש
מערך הטיפול התזונתי במטופלים הנתמכים בהנשמה מלאכותית ממושכת
נוהל משרד הבריאות לפי חוק הגנת הפרטיות למסירת מידע ממשרד הבריאות לרשות מקומית לצורך מילוי תפקידה בהתמו
החזרת מערכת מים לפעולה לאחר השבתה עקב מצב חירום - קורונה
הצבת מתאמים מטעם חמ"ל הבריאות הלאומי בבתי החולים
החזרת מערכות לפעולה לאחר השבתה
שחרור מטופלים מבתי חולים למלונות
הנחיות לשימוש צוותי מקצועות הבריאות במעונות יום שיקומיים בשירות מרחוק
תשאול פרואקטיבי של קופות חולים לאיתור מצוקה נפשית אצל חולים בקורונה בבידוד
emergency-regulations-statement-form-ru.pdf
הזנת החולה האקוטי המונשם בזמן אפידמיית COVID-19
הנחיות למרכזים הגריאטריים להקמת מחלקה להתמודדות עם נגיף הקורונה
משלוחים ממרכולים בתקופת החירום
הנחיות זמניות למשלוח מזון בתי אוכל קורונה מעודכן - 1.4.2020
פעילות אלו"ט נוכח הנחיות משרד הבריאות בעקבות נגיף הקורונה
הנחיות לשמירת הניקיון, הסדר ותנאי תברואה נאותים - בעת חלוקת קמחא דפסחא
הנחיות לבתים המאזנים – בתקופת המאמץ הלאומי למניעת התפשטות נגיף הקורונה
הנחיה לשימוש מושכל בציוד מיגון בעת קורונה
טופס הצהרה על הגבלת פעילות
שחרור מטופלים פלסטינים הנדרשים לבידוד לאחר אשפוז/בדיקה בבית חולי
שמירה על בטיחות צוות העובדים במערך הבריאות בישראל בדגש על נגיף הקורונה
ועדות אתיקה והנחיות מוקדמות
דגשים להנחיות כיבוס מוצרי טקסטיל בדגש על נגיף הקורונה
התרמת פלזמה ממחלימים מנגיף SARS-CoV-2
שמירה על בטיחות צוותים טכניים בטיפול במכשירים רפואיים בדגש על נגיף הקורונה
מחזור משאבות ופקקי הספטול/אלכוהול
המלצות הצוות המייעץ למדיניות איתור חולים בנגיף הקורונה בישראל מעודכן לתאריך - 30.03.20 )
הגדרות להעברת נתוני אשפוז מטופלים במהלך מגיפת קורונה
gr-172265920.pdf
עדכון מרפאות שיניים
הסדרים כספיים העברה של חולים חיוביים לנגיף הקורנה - 19 -COVID
יפתח בחלון או בטאב חדש
בטיחות מזון - וירוס קורונה
הנחיות לשימוש באינהלציה במוסדות אשפוז רפואי ומרפאות בקהילה בתקופת מגיפת ה 19-COVID
הנחיות מעודכנות של משרד הבריאות בנוגע לעליית עובדים על ספינות משא אשר מגיעות לנמלי הים של ישראל
הנחיות לבידוד צוותי אויר של חברות התעופה
נקיטת צעדי זהירות למניעת התפשטות נגיף הקורונה בישראל
הנחיות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש בענף הספורט כדורגל
הוראות המנהל למניעת הדבקה בשירות הסעה לעובדים
Mmk 167606920
Respiratory Mechanics
Ventilator Associated Lung Injury
Weaning From Mechanical Ventilation
מתווה לביצוע בדיקות סקירה לילודים הנמצאים בבידוד בקהילה במסגרת מצב החירום - תחלואת ה- covid 19
COVID-19 disinfection recommendations
המלצות לחיטוי כנגד נגיף קורונה
המלצות לחיטוי כנגד נגיף קורונה
שינוי שיטת הדגימה בנטילת משטח לנגיף קורונה
תיקון מס' 1 סיוע שירות הביטחון הכללי לחקירות אפידמיולוגיות (הסמכת שירות
אפשרויות טיפול בתרופות שטרם אושרו לטיפול ב- 19-COVID , גירסא .02
הנחיות להלנת פועלים מהרשות הפלסטינאית בשטחי ישראל בהתמודדות עם נגיף קורונה החדש 19-COVID
הנחיות לכניסת עובדים מהרשות הפלסטינאית העוברים לשטח מדינת ישראל באופן יומי בהתמודדות עם נגיף קורונה החדש 19-COVID

ציון סטטוס קורונה על מכתב שחרור
היערכות בשעת חירום קורונה בתחום התזונה באשפוזיות
חידוד נהלים באשר לתרופות בעלות "הד תקשורתי" מסוג אזיתרומיצין, פלקוויניל וכו'
מגבלות בפעילות יחידות IVF עקב מגפת הקורונה
הנחיות לפעילות אלקטיבית בבתי החולים הציבוריים
טיפול באוכלוסיות חסרות מעמד אזרחי ובאוכלוסיית קצה - בעקבות מגפת ה 19 COVID
טיפול בתייר מרפא
הערכות מחלקות לרפואה דחופה לטיפול בחולים עם תחלואה נשימתית חריפה לאור אפשרות של העברת קורונה בקהילה – המלצות הצט"מ עדכון
הנחיות בריאות הנפש
הנחיות לטיפול באוכלוסיות בסיכון וביקורי בית בטיפות חלב בהמשך להנחיות למתן שירות בעת התמודדות עם נגיף קורונה החדש, הנחיות ראש שירותי בריאות הציבור
הנוחתים בישראל חייבים על פי צו משפטי להכנס לבידוד בית ל 14 יום
רול-אפ הנחיות לנוחתים בישראל מכל מדינה
רולאפ - הנחיות לנוחתים בישראל מכל מדינה
הנחיות לנוחתים ב
שילוט הנחיות טי
שילוט -צו משפטי להיכנס לבידוד בית ל 14 יום, מיום ה
הנחיות לצוותים רפואיים בבתי חולים
כל מה שרציתם לדעת על הנשמה מלאכותית ופחדתם לשאול
נוהל ליישום תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020
תיקון למבחני התמיכה
היערכות למתן טיפולים רפואיים בקהילה
הנחיות למרפאות שיניים בקהילה בעניין התמודדות עם מגפת הקורונה, 17.03.2020
הקמת מערך ייצור ואספקה לחלוקים וסרבלים להגנה בפני חומרים ביולוגיים
שירותי בריאות מרחוק בבתי החולים התפרצות נגיף הקורונה
בדיקות
בדיקות יזומות מיוחדות של מזון מיובא לפי סעיף 86 ב 2 בעקבות הכרזת שר הבריאות על מחלה מידבקת מסוכנת (לפי פקודת בריאות העם 1940), שירות המזון הארצי, 16.03.2020
נייר עמדה ב
הנחיות ליזמים, חוקרים ועדות הלסינקי ומנהלי בתי חולים בנוגע להתנהלות מחקר רפואי בתקופה הקרובה
תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה)), התש"ף 2020
עיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי בתקופת המאמץ הלאומי למניעת התפשטות נגיף הקורונה
שילוט הנחיות טי
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19
פרסומי ד"ר אילן זמיר (רישיון בהתלייה) בענין נגיף הקורונה - הטעיית הציבור
Плакат - Прибывающие в Израиль из любого места назначения за границей Израиля, согласно указу пребывать в домашнем карантине на протяжении 14
Инструкции для прибывающих в
רול-אפ הנחיות לנוחתים בישראל מכל מדינה
Rullup BG
פוסטר -הנוחתים בישראל, מכל יעד מחוץ לישראל, חייבים על פי צו משפטי להכנס לבידוד בית לתקופה של 14
(Poster: Instructions for Those Arriving in Israel From Abroad (Mandatory 14-day Home Q
Guidelines BG Ab
הנחיות לנוחתים ב
Border En
הנחיות לנוחתים ב
תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם
הגישה‏ הטיפולית ‏במטופל ‏מונשם‏ אקוטי‏וכרוני‏ על‏ ידי‏אחות ‏מוסמכת‏ במערך‏ האשפוז
פניה למלר"ד עקב חשד להדבקות בנגיף הקורונה
תיאור שלבי הפעלת מכשיר SV300
הוראות לטיפול באזעקות מנשם SV300
הוראות הפעלה למנשם מסוג SV300
הוראות ניקוי וחיטוי מנשם SV300
Vapotherm Guide Infant
Airvo2 Guide
SAVINA 300 – חוברת הפעלה מהיצרן