קורונה - נהלים מאתר משרד הבריאות

אתר זה שואב אוטומטית את רשימת קבצי ה PDF מהדף הנחיות, נהלים ומידע לצוותים מקצועיים באתר משרד הבריאות.

זוהי יוזמה אישית ואין להתייחס לדף זה כמקור מידע רשמי. בכל מקרה של ספק או מידע חסר, יש לגשת לאתר משרד הבריאות.

דף זה נוצר ומנוהל על ידי חנן כהן

בקרוב – הרשמה לעדכונים במייל.

לביצוע חיפוש בקבצים

נסרק לאחרונה ב-14 דצמבר, 2020

13 דצמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

10 דצמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

9 דצמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

7 דצמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

6 דצמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

4 דצמבר, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

2 דצמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

1 דצמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

30 נובמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

29 נובמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

27 נובמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

שירותי בריאות הציבור

25 נובמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

24 נובמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

23 נובמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

19 נובמבר, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

16 נובמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

15 נובמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

14 נובמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

13 נובמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

12 נובמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

11 נובמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

10 נובמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

9 נובמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

שירותי בריאות הציבור

מגן אבות ואמהות

8 נובמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

5 נובמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

3 נובמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

2 נובמבר, 2020

שירותי בריאות הציבור

1 נובמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

28 אוקטובר, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

26 אוקטובר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

25 אוקטובר, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

נהלי חטיבת הרפואה

23 אוקטובר, 2020

מגן אבות ואמהות

21 אוקטובר, 2020

שירותי בריאות הציבור

20 אוקטובר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

חוקים, צווים והוראות מנהל

שירותי בריאות הציבור

13 אוקטובר, 2020

מגן אבות ואמהות

נהלי חטיבת הרפואה

שירותי בריאות הציבור

12 אוקטובר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

11 אוקטובר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

9 אוקטובר, 2020

מגן אבות ואמהות

שירותי בריאות הציבור

8 אוקטובר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

מגן אבות ואמהות

7 אוקטובר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מכרזים

חוקים, צווים והוראות מנהל

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

6 אוקטובר, 2020

שירותי בריאות הציבור

5 אוקטובר, 2020

שירותי בריאות הציבור

נהלי חטיבת הרפואה

4 אוקטובר, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

1 אוקטובר, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

29 ספטמבר, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

מגן אבות ואמהות

24 ספטמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

23 ספטמבר, 2020

שירותי בריאות הציבור

נהלי חטיבת הרפואה

22 ספטמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

21 ספטמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

17 ספטמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

16 ספטמבר, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

14 ספטמבר, 2020

רפואת שיניים

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

10 ספטמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

נהלי חטיבת הרפואה

9 ספטמבר, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

מגן אבות ואמהות

שירותי בריאות הציבור

נהלי חטיבת הרפואה

8 ספטמבר, 2020

שירותי בריאות הציבור

מגן אבות ואמהות

7 ספטמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

6 ספטמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

3 ספטמבר, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

מגן אבות ואמהות

2 ספטמבר, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

נהלי חטיבת הרפואה

1 ספטמבר, 2020

סרטוני הדרכה לצוותים הרפואיים

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

30 אוגוסט, 2020

המשנה למנהל הכללי

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

28 אוגוסט, 2020

מגן אבות ואמהות

27 אוגוסט, 2020

תזונה

26 אוגוסט, 2020

שירותי בריאות הציבור

25 אוגוסט, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

שירותי בריאות הציבור

נהלי חטיבת הרפואה

חוקים, צווים והוראות מנהל

שירותי בריאות הציבור

מגן אבות ואמהות

נהלי חטיבת הרפואה

24 אוגוסט, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

שירותי בריאות הציבור

המשנה למנהל הכללי

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות

23 אוגוסט, 2020

שירותי בריאות הציבור

18 אוגוסט, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

17 אוגוסט, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

שירותי בריאות הציבור

16 אוגוסט, 2020

מגן אבות ואמהות

14 אוגוסט, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

12 אוגוסט, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

10 אוגוסט, 2020

מגן אבות ואמהות

9 אוגוסט, 2020

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות

6 אוגוסט, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

שירותי בריאות הציבור

מגן אבות ואמהות

5 אוגוסט, 2020

מגן אבות ואמהות

3 אוגוסט, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

30 יולי, 2020

מגן אבות ואמהות

23 יולי, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

שירותי בריאות הציבור

22 יולי, 2020

המשנה למנהל הכללי

שירותי בריאות הציבור

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

שירותי בריאות הציבור

21 יולי, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

תזונה

19 יולי, 2020

תזונה

תזונה

נהלי חטיבת הרפואה

המשנה למנהל הכללי

17 יולי, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

16 יולי, 2020

מגן אבות ואמהות

חוקים, צווים והוראות מנהל

שירותי בריאות הציבור

חוקים, צווים והוראות מנהל

שירותי בריאות הציבור

תזונה

15 יולי, 2020

מגן אבות ואמהות

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

שירותי בריאות הציבור

14 יולי, 2020

שירותי בריאות הציבור

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

חוקים, צווים והוראות מנהל

תזונה

12 יולי, 2020

מגן אבות ואמהות

חוקים, צווים והוראות מנהל

חוקים, צווים והוראות מנהל

נהלי חטיבת הרפואה

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

10 יולי, 2020

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

נהלי חטיבת הרפואה

9 יולי, 2020

מגן אבות ואמהות

חוקים, צווים והוראות מנהל

8 יולי, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

שירותי בריאות הציבור

7 יולי, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

מגן אבות ואמהות

6 יולי, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

שירותי בריאות הציבור

מגן אבות ואמהות

5 יולי, 2020

מזון

2 יולי, 2020

מגן אבות ואמהות

שירותי בריאות הציבור

נהלי חטיבת הרפואה

1 יולי, 2020

רוקחות

שירותי בריאות הציבור

נהלי חטיבת הרפואה

1 יולי, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

מגן אבות ואמהות

שירותי בריאות הציבור

מגן אבות ואמהות

29 יוני, 2020

רוקחות

28 יוני, 2020

מגן אבות ואמהות

נהלי חטיבת הרפואה

25 יוני, 2020

מגן אבות ואמהות

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

24 יוני, 2020

מגן אבות ואמהות

23 יוני, 2020

מגן אבות ואמהות

שירותי בריאות הציבור

רפואת שיניים

רפואת שיניים

רפואת שיניים

מגן אבות ואמהות

22 יוני, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

21 יוני, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

19 יוני, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

18 יוני, 2020

מגן אבות ואמהות

18 יוני, 2020

מגן אבות ואמהות

16 יוני, 2020

מגן אבות ואמהות

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

15 יוני, 2020

מגן אבות ואמהות

14 יוני, 2020

מגן אבות ואמהות

10 יוני, 2020

מגן אבות ואמהות

תזונה

9 יוני, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

8 יוני, 2020

מגן אבות ואמהות

סרטוני הדרכה לצוותים הרפואיים

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות

7 יוני, 2020

מגן אבות ואמהות

רפואת שיניים

שירותי בריאות הציבור

חוקים, צווים והוראות מנהל

4 יוני, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

חוקים, צווים והוראות מנהל

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

המשנה למנהל הכללי

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

חטיבת הבריאות

3 יוני, 2020

מגן אבות ואמהות

2 יוני, 2020

מגן אבות ואמהות

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות

נהלי חטיבת הרפואה

1 יוני, 2020

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות

מגן אבות ואמהות

31 מאי, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

חוקים, צווים והוראות מנהל

שירותי בריאות הציבור

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות

חוקים, צווים והוראות מנהל

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

שירותי בריאות הציבור

27 מאי, 2020

שירותי בריאות הציבור

נהלי חטיבת הרפואה

מגן אבות ואמהות

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

26 מאי, 2020

תזונה

המשנה למנהל הכללי

25 מאי, 2020

המשנה למנהל הכללי

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

המשנה למנהל הכללי

24 מאי, 2020

מגן אבות ואמהות

נהלי חטיבת הרפואה

21 מאי, 2020

מגן אבות ואמהות

תזונה

תזונה

וועדות ומועצות לענייני הקורונה

וועדות ומועצות לענייני הקורונה

20 מאי, 2020

מגן אבות ואמהות

נהלי חטיבת הרפואה

19 מאי, 2020

מגן אבות ואמהות

שירותי בריאות הציבור

18 מאי, 2020

מגן אבות ואמהות

17 מאי, 2020

מגן אבות ואמהות

יצואנים ויבואנים

15 מאי, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

14 מאי, 2020

מגן אבות ואמהות

נהלי חטיבת הרפואה

רפואת שיניים

13 מאי, 2020

מגן אבות ואמהות

שירותי בריאות הציבור

12 מאי, 2020

מגן אבות ואמהות

רפואת שיניים

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

11 מאי, 2020

שירותי בריאות הציבור

תחנות לבריאות המשפחה - טיפות חלב

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

מגן אבות ואמהות

נהלי חטיבת הרפואה

תזונה

תזונה

10 מאי, 2020

המשנה למנהל הכללי

נהלי חטיבת הרפואה

מגן אבות ואמהות

תזונה

תזונה

תזונה

תזונה

וועדות ומועצות לענייני הקורונה

8 מאי, 2020

המשנה למנהל הכללי

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

7 מאי, 2020

מגן אבות ואמהות

תזונה

תזונה

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות

6 מאי, 2020

שירותי בריאות הציבור

5 מאי, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

נהלי חטיבת הרפואה

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

המשנה למנהל הכללי

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

נהלי חטיבת הרפואה

רוקחות

4 מאי, 2020

מגן אבות ואמהות

חוקים, צווים והוראות מנהל

שירותי בריאות הציבור

תזונה

מגן אבות ואמהות

3 מאי, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

חוקים, צווים והוראות מנהל

חוקים, צווים והוראות מנהל

המשנה למנהל הכללי

מגן אבות ואמהות

תזונה

תזונה

תזונה

2 מאי, 2020

מגן אבות ואמהות

1 מאי, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

חוקים, צווים והוראות מנהל

מגן אבות ואמהות

30 אפריל, 2020

מחקר

מגן אבות ואמהות

נהלי חטיבת הרפואה

תזונה

תזונה

נהלי חטיבת הרפואה

29 אפריל, 2020

תזונה

28 אפריל, 2020

מגן אבות ואמהות

נהלי חטיבת הרפואה

רוקחות

נהלי חטיבת הרפואה

רפואת שיניים

27 אפריל, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

תזונה

מגן אבות ואמהות

תזונה

26 אפריל, 2020

מגן אבות ואמהות

נהלי חטיבת הרפואה

רפואת שיניים

מגן אבות ואמהות

תזונה

תזונה

תזונה

תזונה

תזונה

נהלי חטיבת הרפואה

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

תזונה

25 אפריל, 2020

מגן אבות ואמהות

24 אפריל, 2020

מגן אבות ואמהות

המשנה למנהל הכללי

מגן אבות ואמהות

המשנה למנהל הכללי

23 אפריל, 2020

שירותי בריאות הציבור

22 אפריל, 2020

מגן אבות ואמהות

תזונה

21 אפריל, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

20 אפריל, 2020

רוקחות

רוקחות

רוקחות

רפואת שיניים

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

נהלי חטיבת הרפואה

19 אפריל, 2020

תזונה

תזונה

תזונה

נהלי חטיבת הרפואה

רוקחות

16 אפריל, 2020

סרטוני הדרכה לצוותים הרפואיים

תזונה

נהלי חטיבת הרפואה

חטיבת הבריאות

חטיבת הבריאות

תזונה

14 אפריל, 2020

שירותי בריאות הציבור

המשנה למנהל הכללי

נהלי חטיבת הרפואה

13 אפריל, 2020

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות

נהלי חטיבת הרפואה

רוקחות

רוקחות

רוקחות

רוקחות

13 אפריל, 2020

שירותי בריאות הציבור

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות

שירותי בריאות הציבור

תזונה

מכרזים

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

סיעוד (אחים/יות)

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

10 אפריל, 2020

סרטוני הדרכה לצוותים הרפואיים

תזונה

המשנה למנהל הכללי

המשנה למנהל הכללי

8 אפריל, 2020

שירותי בריאות הציבור

7 אפריל, 2020

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

תזונה

תזונה

המשנה למנהל הכללי

נהלי חטיבת הרפואה

6 אפריל, 2020

שירותי בריאות הציבור

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

תזונה

חוקים, צווים והוראות מנהל

נהלי חטיבת הרפואה

תזונה

חטיבת הבריאות

תזונה

תזונה

שירותי בריאות הציבור

נהלי חטיבת הרפואה

שירותי בריאות הציבור

5 אפריל, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

חוקים, צווים והוראות מנהל

רוקחות

רוקחות

רוקחות

נהלי חטיבת הרפואה

רוקחות

רוקחות

רוקחות

תזונה

תזונה

רוקחות

רוקחות

4 אפריל, 2020

המשנה למנהל הכללי

המשנה למנהל הכללי

המשנה למנהל הכללי

המשנה למנהל הכללי

3 אפריל, 2020

שירותי בריאות הציבור

רוקחות

שירותי בריאות הציבור

תזונה

2 אפריל, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

שירותי בריאות הציבור

נהלי חטיבת הרפואה

שירותי בריאות הציבור

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

חוקים, צווים והוראות מנהל

חוקים, צווים והוראות מנהל

חוקים, צווים והוראות מנהל

חוקים, צווים והוראות מנהל

תזונה

1 אפריל, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

המשנה למנהל הכללי

שירותי בריאות הציבור

נהלי חטיבת הרפואה

31 מרץ, 2020

המשנה למנהל הכללי

חוקים, צווים והוראות מנהל

חוקים, צווים והוראות מנהל

חוקים, צווים והוראות מנהל

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

וועדות ומועצות לענייני הקורונה

30 מרץ, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

רפואת שיניים

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

מזון

29 מרץ, 2020

המשנה למנהל הכללי

המשנה למנהל הכללי

המשנה למנהל הכללי

המשנה למנהל הכללי

המשנה למנהל הכללי

המשנה למנהל הכללי

26 מרץ, 2020

המשנה למנהל הכללי

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

סרטוני הדרכה לצוותים הרפואיים

סרטוני הדרכה לצוותים הרפואיים

סרטוני הדרכה לצוותים הרפואיים

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

25 מרץ, 2020

שירותי בריאות הציבור

חוקים, צווים והוראות מנהל

נהלי חטיבת הרפואה

24 מרץ, 2020

שירותי בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור

רוקחות

רוקחות

22 מרץ, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

תזונה

נהלי חטיבת הרפואה

20 מרץ, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

19 מרץ, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

נהלי חטיבת הרפואה

שירותי בריאות הציבור

מעברי גבול ונמל התעופה בן גוריון

מעברי גבול ונמל התעופה בן גוריון

מעברי גבול ונמל התעופה בן גוריון

מעברי גבול ונמל התעופה בן גוריון

תחנות לבריאות המשפחה - טיפות חלב

מעברי גבול ונמל התעופה בן גוריון

נהלי חטיבת הרפואה

סרטוני הדרכה לצוותים הרפואיים

18 מרץ, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות

עמותות

נהלי חטיבת הרפואה

רפואת שיניים

17 מרץ, 2020

מכרזים

נהלי חטיבת הרפואה

16 מרץ, 2020

מזון

מזון

נהלי חטיבת הרפואה

מחקר

15 מרץ, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

חוקים, צווים והוראות מנהל

קנביס

תחנות לבריאות המשפחה - טיפות חלב

13 מרץ, 2020

מגן אבות ואמהות

מגן אבות ואמהות

12 מרץ, 2020

הוועדה למניעת הטעיית הציבור בפרסום מוצרי בריאות

11 מרץ, 2020

מעברי גבול ונמל התעופה בן גוריון

מעברי גבול ונמל התעופה בן גוריון

מעברי גבול ונמל התעופה בן גוריון

מעברי גבול ונמל התעופה בן גוריון

מעברי גבול ונמל התעופה בן גוריון

מעברי גבול ונמל התעופה בן גוריון

מעברי גבול ונמל התעופה בן גוריון

מעברי גבול ונמל התעופה בן גוריון

מעברי גבול ונמל התעופה בן גוריון

מעברי גבול ונמל התעופה בן גוריון

10 מרץ, 2020

מעברי גבול ונמל התעופה בן גוריון

9 מרץ, 2020

חוקים, צווים והוראות מנהל

8 מרץ, 2020

סיעוד (אחים/יות)

10 פברואר, 2020

נהלי חטיבת הרפואה

24 דצמבר, 2019

סרטוני הדרכה לצוותים הרפואיים

סרטוני הדרכה לצוותים הרפואיים

8 דצמבר, 2019

סרטוני הדרכה לצוותים הרפואיים

19 אוגוסט, 2019

סרטוני הדרכה לצוותים הרפואיים

1 מאי, 2017

סרטוני הדרכה לצוותים הרפואיים

26 מאי, 2015

סרטוני הדרכה לצוותים הרפואיים

4 מרץ, 2015

סרטוני הדרכה לצוותים הרפואיים

לרשימת הקבצים עבור גוגל