קורונה - נהלים מאתר משרד הבריאות

אתר זה שואב אוטומטית את רשימת קבצי ה PDF מהדף הנחיות, נהלים ומידע לצוותים מקצועיים באתר משרד הבריאות.

זוהי יוזמה אישית ואין להתייחס לדף זה כמקור מידע רשמי. בכל מקרה של ספק או מידע חסר, יש לגשת לאתר משרד הבריאות.

דף זה נוצר ומנוהל על ידי חנן כהן

בקרוב – הרשמה לעדכונים במייל.

לביצוע חיפוש בקבצים

נסרק לאחרונה ב-2020-08-06 09:29

 • הוראות מנהל לחינוך הבלתי פורמאלי, לילדי כיתות ה' עד יב' שאינם ילדים ונוער בחינוך המיוחד ואינם ילדים ונוער בסיכון – סעיף 3(ג) לצו בריאות העם נגיף הקורונה החדש)(הגבלת פעילות מוסדות חינוך)(הוראת שעה), התש"ף 2020
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5 (ב)(10) לתקנות שעת חירום, נגיף קורונה החדש הגבלת -פעילות, התש"ף - 2020 אטרקציות - עדכון
 • הנחיות להפעלת מתחם "דרייב אין"
 • נוהל פרסום מידע בנוגע למגיפת הקורונה
 • הוראות המנהל לפי סעיף 2 ב לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף 2020
 • הוראות מנהל לעניין הפעלת בתי אוכל
 • הוראת מנהל לעניין הפעלת מכון כושר לצורך אימון של ספורטאי תחרותי ולעניין הפעלת סטודיו
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5 (ב)(9)לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) הגבלת פעילות, התש"ף 2020 - בריכות שחיה
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5(ב)(13) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות, התש"ף- 2020- אירועי תרבות עם קהל
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5(ב)(12) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות, התש"ף- 2020- אולמות וגני אירועים
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5 (ב)(7) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש הגבלת - פעילות), התש"ף 2020, חדרי כושר וסטודיו
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5 (ב)(7) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש הגבלת - פעילות), התש"ף 2020, חדרי כושר וסטודיו
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5(ב)(1) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות), התש"ף 2020 - הפעלת בית אוכל, בר או פאב, או מקום הפועל במתכונת דומה
 • הנחיות לעניין עטיית מסיכה לפי סעיף 3 ה)ה( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש()בידוד בית והוראות שונות( )הוראה שעה(, התש"ף- 2020 )להלן: "צו בריאות העם"(
 • הפעלת שירותי הסעה לעובדים עדכון - 25.05.2020
 • מתווה פתיחה מוצע עבור ענף המסעדות והברים
 • הנחיות להסעות תלמידים- נכון לתאריך 25.05.2020
 • הנחיות לעניין עטיית מסיכה לפי סעיף 3ה(ה) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות) (הוראה שעה), התש"ף- 2020 (להלן: "צו בריאות העם")
 • רשימת האזורים האדומים לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), תש"ף 2020, בהם פעילות מוסדות חינוך תהיה לפי מתווה מצומצם
 • הנחיות לקיום אירועים בהשתתפות 50 איש במרחב הפתוח
 • הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים עדכון
 • הנחיות בנושא תקופת "המעבר המדורג" בעת שיגרת הקורונה
 • הוראות מנהל לעניין סעיף 2 (ב) (3)(ט) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילת מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020
 • הוראות מנהל לעניין סעיף 5 (5) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך)(הוראת שעה), התש"ף - 2020
 • הנחיות משרד הבריאות וההנהגה הרוחנית של העדה הדרוזית לקראת חג הנביא שועייב מניעה וטיפול בנגיף ה - 19-Covid עדכון
 • הוראות מנהל לעניין סעיף 5 (א)( 2) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות), תש"ף- 2020
 • הנחיות לחבישת מסכת פנים - הוראות המנהל לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940
 • הנחיות למטפלים סיעודיים בית המטופל בעקבות התפרצות הקורונה (COVID 19)
 • נקיטת צעדי זהירות למניעת התפשטות נגיף הקורונה בישראל
 • ציוד מיגון 19-COVID : הנחיות לשימוש מושכל, ניהול מלאי, ושימור
 • הנחיה לשימוש מושכל בציוד מיגון בעת קורונה
 • הנחיות לשימוש באינהלציה במוסדות אשפוז רפואי ומרפאות בקהילה בתקופת מגיפת ה 19-COVID
 • חשיפה ל-COVID 19 במוסד לאישפוז רפואי
 • חשיפה ל-COVID 19 במוסד לאישפוז רפואי (עץ החלטה על צורך בבידוד ביתי בקהילה)
 • הנחיות למטפלים באנשים במסגרות הרווחה, בית לחיים / דיור חוץ ביתי בעקבות התפרצות הקורונ
 • Mmk 176481820
 • Mmk 176481820
 • פעילות אלו"ט נוכח הנחיות משרד הבריאות בעקבות נגיף הקורונה
 • Mmk 167606920
 • הנחיות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש בענף הספורט כדורגל
 • הנחיות לבידוד צוותי אויר של חברות התעופה
 • הוראות המנהל למניעת הדבקה בשירות הסעה לעובדים
 • הנחיות מעודכנות של משרד הבריאות בנוגע לעליית עובדים על ספינות משא אשר מגיעות לנמלי הים של ישראל
 • נהלי חטיבת הרפואה

 • פניה למלר"ד עקב חשד להדבקות בנגיף הקורונה
 • פניה למלר"ד עקב חשד להדבקות בנגיף הקורונה
 • אשפוז /טיפול בקהילה לחולי 19-COVID מאומתים
 • רענון הנחיות לשטח בנושא חומרי חיטוי
 • mr-289037520.pdf
 • הנחיות לצוותים רפואים בבתי חולים – עדכון בעקבות הפעלה מחדש של איכון השב"כ
 • התנהלות קופות החולים באזורים מוגבלים
 • עליית תחלואה - הנחיות
 • עליית תחלואה באוכלוסייה ובקרב אנשי צוות הנחיות עדכניות
 • ביצוע דגימות לנגיף הקורונה בישובים עם תחלואה מוגברת
 • ביצוע בדיקות PCR ל 19-CoV-SARS לפני פרוצדורות אלקטיביים - עדכון
 • מתווה לחזרה הדרגתית של מערכת הבריאות לפעילות אלקטיבית מותאמת- עדכון
 • עקרונות הטיפול במלונות החולים ובמלונות המבודדים על ידי חברות "טרם" ו"ביקורופא ("החברות")
 • מעקב רפואי לחולי COVID19 "חולים"( חסרי ביטוח רפואי בקהילה ("חסרי מעמד")
 • הערכות וחזרה הדרגתית של יחידות הפריון וה IVF לפעילות מותאמת
 • ביצוע בדיקות PCR ל 19-CoV-SARS לפני פרוצדורות אלקטיביים
 • מתווה לחזרה הדרגתית של מערכת הבריאות לפעילות אלקטיבית מותאמת
 • נוהל מצלמות- קורונה
 • המשך הגבלות על פעילות אלקטיבית
 • קבלה לטיפול וגביית תשלום מחולי קורונה חסרי מעמד אזרחי
 • פרוטוקול מתן טיפול בפלזמה ממחלימי 19-COVID
 • הנחיות לשינוי אופן השימוש באקטמרה
 • נ
 • ועדות אתיקה והנחיות מוקדמות
 • התרמת פלזמה ממחלימים מנגיף SARS-CoV-2
 • הגדרות להעברת נתוני אשפוז מטופלים במהלך מגיפת קורונה
 • הסדרים כספיים העברה של חולים חיוביים לנגיף הקורנה - 19 -COVID
 • הנחיות למערך התפתחותהילד בהתנהלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה
 • נוהל תיאום העברת חולי 19 - COVID בין מוסדות רפואה
 • ציון סטטוס קורונה על מכתב שחרור
 • חידוד נהלים באשר לתרופות בעלות "הד תקשורתי" מסוג אזיתרומיצין, פלקוויניל וכו'
 • נייר עמדה ב
 • טיפול באוכלוסיות חסרות מעמד אזרחי ובאוכלוסיית קצה - בעקבות מגפת ה 19 COVID
 • שירותי בריאות מרחוק בבתי החולים התפרצות נגיף הקורונה
 • הערכות מחלקות לרפואה דחופה לטיפול בחולים עם תחלואה נשימתית חריפה לאור אפשרות של העברת קורונה בקהילה – המלצות הצט"מ עדכון
 • הנחיות לצוותים רפואיים בבתי חולים
 • היערכות למתן טיפולים רפואיים בקהילה
 • אפשרויות טיפול בתרופות שטרם אושרו לטיפול ב- 19-COVID , גירסא .02
 • טיפול בתייר מרפא
 • הנחיות לפעילות אלקטיבית בבתי החולים הציבוריים
 • מגבלות בפעילות יחידות IVF עקב מגפת הקורונה
 • נהלי האגף לרפואה כללית

 • הגדרה אחידה של מצב חומרת המחלה במטופלים מאושפזים עם 19-COVID
 • איסור יציאה לחו"ל של עובדי מערכת הבריאות
 • RC 215220620
 • בחינת מוכנות בתי החולים בהיבט של הטפול בחולה 19-ovidC קשה
 • הצבת מתאמים מטעם חמ"ל הבריאות הלאומי בבתי החולים
 • שחרור מטופלים מבתי חולים למלונות
 • שחרור מטופלים פלסטינים הנדרשים לבידוד לאחר אשפוז/בדיקה בבית חולי
 • שמירה על בטיחות צוותים טכניים בטיפול במכשירים רפואיים בדגש על נגיף הקורונה
 • שמירה על בטיחות צוות העובדים במערך הבריאות בישראל בדגש על נגיף הקורונה
 • דגשים להנחיות כיבוס מוצרי טקסטיל בדגש על נגיף הקורונה
 • מחזור משאבות ופקקי הספטול/אלכוהול
 • נהלי האגף לגריאטריה

 • מוקד למשפחות הקשישים המאושפזים במוסדות
 • תהליך תהליך בדיקות קורונה למסגרת חוץ ביתי למטופלים קשישים
 • הקצאת צוות והדרכתו בבתי חולים גריאטריים
 • סרטון התמגנות מותאם למערך הגריאטרי
 • מוקד תמיכה לסיוע רגשי עבור הצוותים הרפואיים, ובני משפחות המטופלים
 • הנחיות למרכזים הגריאטריים להקמת מחלקה להתמודדות עם נגיף הקורונה
 • gr-172265920.pdf
 • נהלי האגף לבריאות הנפש

 • עדכון למערך האמבולטורי בבריאות הנפש בעת מגיפת קורונה- הרחבת אפשרויות טיפול מרחוק 8/7/2020
 • דגשים למערך האמבולטורי בבריאות הנפש בעת החמרת תחלואת קורונה
 • הנחיות ליזמי בתים מאזנים בעת מגיפת הקורונה- היערכות לחזרה הדרגתית לשגרה
 • הנחיות למערך האמבולטורי בבריאות הנפש בעת מגיפת הקורונה- היערכות לחזרה הדרגתית לשגרה- עדכון 3
 • הנחיות למערך האמבולטורי בבריאות הנפש בעת מגיפת הקורונה- היערכות לחזרה הדרגתית לשגרה
 • התמודדות רגישת תרבות במסירת בשורה הקשורה למגיפת הקורונה למבוגרים ילידי אתיופיה- המלצות לצוותים מטפלים ולמקבלי החלטות
 • נוהל ביקורים משפחות/אפוטרופוס/אחר משמעותי במערך בריאות הנפש
 • היערכות בשעת חירום קורונה בתחום התזונה באשפוזיות
 • תשאול פרואקטיבי של קופות חולים לאיתור מצוקה נפשית אצל חולים בקורונה בבידוד
 • הנחיות לבתים המאזנים – בתקופת המאמץ הלאומי למניעת התפשטות נגיף הקורונה
 • הנחיות בריאות הנפש
 • דגשים קורונה
 • נוהל הפעלת מעונות היום השיקומיים התמודדות עם נגיף קורונה - עדכון ל - 9.6.2020
 • עקרונות לביצוע הערכה ראשונית מרחוק בתחומי מקצועות הבריאות בהתפתחות הילד- במצבי חירום 2.6.2020
 • עדכון הנחיות בתחום התפתחות הילד – התנהלות במשבר- 21.05.20
 • נוהל הפעלת מעונות היום השיקומיים - התמודדות עם נגיף קורונה עדכון ל- 10.05.202
 • נוהל הפעלת מעונות היום השיקומיים - התמודדות עם נגיף קורונה עדכון ל- 10.05.202
 • נוהל הפעלת מעונות היום השיקומיים התמודדות עם נגיף קורונה עדכון - הנוהל - 30.4.202
 • הנחיות למערך התפתחות הילד בהתנהלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה, נכון לתאריך 26.4.2020
 • מדריך לביצוע הערכה ראשונית מקוונת בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית בעת משבר הקורונה
 • נוהל הפעלת מעונות היום השיקומיים התמודדות עם נגיף קורונה
 • מתן טיפוליים בריאותיים לילדים במעונות היום השיקומיים בזמן חירום (קורונה)
 • הנחיות למערך התפתחותהילד בהתנהלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה
 • הנחיות לשימוש צוותי מקצועות הבריאות במעונות יום שיקומיים בשירות מרחוק
 • מערך הפסיכולוגיה

 • יפתח בחלון או בטאב חדש
 • עבודת מערך הפסיכולוגיה בהתמודדות עם הקורונה – דגשים (מסמך 2)
 • עבודה סוציאלית

 • הנחיות לטיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית במרכזים האקוטיים חזרה לשגרה בצל הקורונה - עדכון ההנחיות מיום 26/3/20
 • כיבוד העתק מרשמי מרכזים אקוטיים לטיפול בנפגעי תקיפה מינית
 • פיזיותרפיה

 • אמות מידה לטיפול פיזיותרפיה בחולי 19-COVID מאומתים
 • הנחיות

 • הוראת מנהל לפי סעיף 20 (1) לפקודת בריאות העם, 1940 ומכוח סעיף 2 ב(ג) לצו בריאות העם הגדרת - החלמה על פי זמן ללא בדיקת החלמה
 • רענון הנחיות לבידוד בית
 • הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש (COVID-19)- עדכון התוויות לבדיקה (15.07.2020)
 • הנחיות ליציאה מבידוד לצורך טיפול רפואי דחוף
 • נוהל איתור מגעים של חולי 19-COVID במסגרת חקירה אפידמיולוגית - 10.07.2020
 • היערכות לביצוע בחינות לנוכח מגיפת תחלואה בנגיף קורונה (19-covid)
 • נוהל ביצוע בדיקות החלמה לחולה בנגיף קורונה החדש
 • bz-259818720.pdf
 • הוראות המנהל לעניין
 • נוהל למקרה של אבחון תלמיד או איש צוות בנגיף קורונה החדש (COVID-19) במוסד חינוכי - מעודכן ליום 4.6.20
 • נוהל למקרה של אבחון תלמיד או איש צוות בנגיף קורונה החדש (19-COVID) במוסד חינוכי
 • הנחיות בנושא תקופת "המעבר המדורג" בעת שיגרת הקורונה
 • פרמטרים להגדרת ישוב כנמצא בסיכון בריאותי להתפשטות מגיפת קורונה
 • Coronavirus Med Guidelines
 • והל טיפול בנפטר חשוד או המאובחן בנגיף קורונה החדש (COVID-19)
 • הנחיות למתן שירות בתחנות טיפת חלב ובריאות התלמיד בעת התמודדות עם נגיף קורונה החדש (19-COVID)
 • דוח אפידמיולוגי

 • דוח אפידמיולוגי - 26.04.2020
 • דוח אפידמיולוגי - 14.04.2020
 • דוח אפידמיולוגי - 08.04.2020
 • דוח אפידמיולוגי - 06.04.2020
 • דוח אפידמיולוגי - 03.04.2020
 • תזונה

 • דוח הפעילות התזונתית בשרותי בריאות הציבור
 • צוותים רפואיים

 • עיתוי ביצוע בדיקות SARS-CoV-2 למגעים
 • הוספת התוויה לביצוע בדיקות PCR לנגיף SARS-CoV-2
 • הוספת התוויה לביצוע בדיקות PCR לנגיף SARS-CoV-2
 • נוהל ביצוע בדיקות החלמה לנגיף קורונה החדש
 • שינוי שיטת הדגימה בנטילת משטח לנגיף קורונה
 • התוויות לבדיקות לאבחון 19-COVID ופרטים נדרשים למילוי במערכת הממוחשבת
 • חיטוי

 • שימוש מושכל בחומרי חיטוי במרחב הציבורי
 • הוראות מנהל לעניין סעיף 2(11) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף 2020  - מקוואות טהרה
 • הנחיות לשמירת הניקיון, הסדר ותנאי תברואה נאותים - בעת חלוקת קמחא דפסחא
 • המלצות לחיטוי כנגד נגיף קורונה
 • המלצות לחיטוי כנגד נגיף קורונה
 • COVID-19 disinfection recommendations
 • מעבדות

 • קול קורא לביצוע סקרים סרולוגיים לנגיף קורונה החדש
 • העסקה זמנית של סטודנטים במעבדות קורונה
 • עדכונים לגבי הנחיות בנושא אימות ושחרור תוצאות בדיקה של נגיף קורונה החדש
 • הנחיות עדכניות בנושא אימות ושחרור תוצאות בדיקה של נגיף קורונה החדש
 • דיווח תוצאות בדיקת מעבדה לנגיף קורונה החדש הוספת דיווח "חיובי גבולי"
 • מוסדות חינוך והשכלה

 • הוראות מנהל לחינוך הבלתי פורמאלי, לילדי כיתות ה' עד יב' שאינם ילדים ונוער בחינוך המיוחד ואינם ילדים ונוער בסיכון – סעיף 3(ג) לצו בריאות העם נגיף הקורונה החדש)(הגבלת פעילות מוסדות חינוך)(הוראת שעה), התש"ף 2020
 • מורה נבוכים לתחלואה בקורונה במסגרת חינוכית
 • נוהל מתן אישור יציאה מבידוד לצורך ביצוע בחינת בגרות
 • בריאות הסביבה בעסקים, מוסדות, מקומות עבודה ורשויות מקומיות

 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5 (ב)(10) לתקנות שעת חירום, נגיף קורונה החדש הגבלת -פעילות, התש"ף - 2020 אטרקציות - עדכון
 • הנחיות להפעלת מתחם "דרייב אין"
 • הוראות מנהל לעניין הפעלת בתי אוכל
 • הוראת מנהל לעניין הפעלת מכון כושר לצורך אימון של ספורטאי תחרותי ולעניין הפעלת סטודיו
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5 (ב)(9)לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) הגבלת פעילות, התש"ף 2020 - בריכות שחיה
 • הוראות מנהל לעניין סעיף 2(11) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף 2020  - מקוואות טהרה
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5 (ב)(7) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש הגבלת - פעילות), התש"ף 2020, חדרי כושר וסטודיו
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5 (ב)(7) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש הגבלת - פעילות), התש"ף 2020, חדרי כושר וסטודיו
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5(ב)(1) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות), התש"ף 2020 - הפעלת בית אוכל, בר או פאב, או מקום הפועל במתכונת דומה
 • הוראות מנהל לעניין סעיף 2 (ב) (3)(ט) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילת מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020  - פנימיות
 • הוראות מנהל לעניין סעיף 2 (ב) (3)(ט) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילת מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020
 • הנחיות להלנת פועלים מהרשות הפלסטינאית בשטחי ישראל בהתמודדות עם נגיף קורונה החדש 19-COVID
 • הנחיות להלנת פועלים מהרשות הפלסט
 • הנחיות לכניסת עובדים מהרשות הפלסטינאית העוברים לשטח מדינת ישראל באופן יומי בהתמודדות עם נגיף קורונה החדש 19-COVID
 • Mmk 167606920
 • הנחיות לכניסת עובדים מהרשות הפלסטינאית העוברים לשטח מדינ
 • Mmk 167606920
 • שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור, משרדים
 • הנחיות זמניות למשלוח מזון בתי אוכל קורונה מעודכן - 1.4.2020
 • משלוחים ממרכולים בתקופת החירום
 • החזרת מערכות לפעולה לאחר השבתה
 • Bsv 175541220 Ar
 • החזרת מערכת מים לפעולה לאחר השבתה עקב מצב חירום - קורונה
 • Bsv 175547220 Ar
 • סיעוד בבריאות הציבור

 • דו"ח שירותי בריאות הציבור על פעילות בתחום המשפחה, תינוקות, פעוטות ותלמידי בתי הספר בעת התפרצות מגפת הקורונה
 • הנחיות לטיפול באוכלוסיות בסיכון וביקורי בית בטיפות חלב בהמשך להנחיות למתן שירות בעת התמודדות עם נגיף קורונה החדש, הנחיות ראש שירותי בריאות הציבור
 • אם וילד

 • מתווה לביצוע בדיקות סקירה לילודים הנמצאים בבידוד בקהילה במסגרת מצב החירום - תחלואת ה- covid 19
 • עידכון הנחיות לשחרור יו
 • אגף איכות ובטיחות

 • קורונה covid-19 - מסמך עדכונים
 • רב הנסתר על הנגלה – מגפת הקורונה COVID-19
 • המועצה הלאומית למניעת אובדנות

 • נייר עמדה: אובדנות בעידן המאבק בנגיף הקורונה
 • פניית המועצה הלאומית למניעת אובדנות לקהל הרחב
 • המלצות לציבור לשמירה על בריאות נפשית בזמן הסגר
 • חוקים וצווים

 • חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020
 • צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(הגבלת פעילות מוסדות חינוך)(הוראת שעה)(תיקון מס' 13), התש"ף 2020
 • צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 24) , התש"ף 2020
 • חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (צווי סגירה מינהליים) (הוראת שעה), התש"ף-2020
 • חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף-2020
 • חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), התש"ף-2020
 • חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש"ף 2020
 • חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020
 • חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020
 • חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - אכיפה), התש"ף-2020
 • bz-259818720.pdf
 • צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השנייה והשלישית לחוק)(הוראת שעה), התש"ף-2020
 • תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים מהאזור), התש"ף-2020
 • צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020
 • צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020
 • צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים)(הוראת שעה), התש"ף-2020
 • צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הסדרת מחקרים בנגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020
 • צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020
 • תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020
 • תקנות שעת חירום (נתוני מיקום), התש"ף-2020
 • תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה)), התש"ף 2020
 • תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020
 • תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש יפתח בחלון או בטאב חדש
 • צו יצוא חופשי (הוראת שעה מס' 5), התש"ף-2020
 • צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (נגיף הקורונה החדש) (שימוש באריזות של קמח - סימון תזונתי) (הוראת שעה), התש"ף-2020
 • תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), התש"ף-2020
 • סיוע שירות הביטחון הכללי לחקירות אפידמיולוגיות

 • נוהל ליישום חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש"ף- 2020
 • חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש"ף 2020
 • נוהל ליישום תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020
 • תיקון מס' 1 סיוע שירות הביטחון הכללי לחקירות אפידמיולוגיות (הסמכת שירות
 • נוהל ליישום החלטת הממשלה בדבר הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש - תיקון מס' 2
 • Zav 216118320 New
 • לא בתוקף - נוהל ליישום החלטת הממשלה בדבר הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש
 • לא בתוקף -נוהל ליישום חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) - התשף
 • פרטיות

 • נוהל מצלמות- קורונה
 • נוהל משרד הבריאות לפי חוק הגנת הפרטיות למסירת מידע ממשרד הבריאות לרשות מקומית לצורך מילוי תפקידה בהתמו
 • תעודת מחלה

 • תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם
 • הוראות מנהל

 • הוראות מנהל לחינוך הבלתי פורמאלי, לילדי כיתות ה' עד יב' שאינם ילדים ונוער בחינוך המיוחד ואינם ילדים ונוער בסיכון – סעיף 3(ג) לצו בריאות העם נגיף הקורונה החדש)(הגבלת פעילות מוסדות חינוך)(הוראת שעה), התש"ף 2020
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5 (ב)(10) לתקנות שעת חירום, נגיף קורונה החדש הגבלת -פעילות, התש"ף - 2020 אטרקציות - עדכון
 • הוראת מנהל לפי סעיף 20 (1) לפקודת בריאות העם, 1940 ומכוח סעיף 2 ב(ג) לצו בריאות העם הגדרת - החלמה על פי זמן ללא בדיקת החלמה
 • הוראות המנהל לפי סעיף 2 ב לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף 2020
 • הוראות מנהל לעניין הפעלת בתי אוכל
 • הוראת מנהל לעניין הפעלת מכון כושר לצורך אימון של ספורטאי תחרותי ולעניין הפעלת סטודיו
 • הוראות המנהל לעניין תקנות שעת
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5 (ב)(9)לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) הגבלת פעילות, התש"ף 2020 - בריכות שחיה
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5(ב)(13) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות, התש"ף- 2020- אירועי תרבות עם קהל
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5(ב)(12) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות, התש"ף- 2020- אולמות וגני אירועים
 • הוראות מנהל לעניין סעיף 2(11) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף 2020  - מקוואות טהרה
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5 (ב)(7) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש הגבלת - פעילות), התש"ף 2020, חדרי כושר וסטודיו
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5 (ב)(7) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש הגבלת - פעילות), התש"ף 2020, חדרי כושר וסטודיו
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5 (ב)(7) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש הגבלת - פעילות), התש"ף 2020, חדרי כושר וסטודיו
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5(ב)(1) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות), התש"ף 2020 - הפעלת בית אוכל, בר או פאב, או מקום הפועל במתכונת דומה
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5(ב)(1) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות), התש"ף 2020 - הפעלת בית אוכל, בר או פאב, או מקום הפועל במתכונת דומה
 • הוראות מנהל לעניין תקנה 5(ב)(10) לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות), התש"ף 2020 - אטרקציות
 • הנחיות לעניין עטיית מסיכה לפי סעיף 3 ה)ה( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש()בידוד בית והוראות שונות( )הוראה שעה(, התש"ף- 2020 )להלן: "צו בריאות העם"(
 • הוראות המנהל לפי סעיף 2 ב לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש הגבלת – פעילות(, התש"ף- 2020 )להלן התקנות(
 • הנחיות לעניין עטיית מסיכה לפי סעיף 3ה(ה) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות) (הוראה שעה), התש"ף- 2020 (להלן: "צו בריאות העם")
 • רשימת האזורים האדומים לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), תש"ף 2020, בהם פעילות מוסדות חינוך תהיה לפי מתווה מצומצם
 • רשימת האזורים האדומים לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), תש"ף 2020, בהם פעילות מוסדות חינוך תהיה לפי מתווה מצומצם
 • הוראות מנהל לעניין סעיף 2 (ב) (3)(ט) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילת מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020
 • הוראות מנהל לעניין סעיף 2 (ב) (3)(ט) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילת מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020
 • הוראות מנהל לעניין סעיף 2 (ב) (3)(ט) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילת מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020  - פנימיות
 • הוראות מנהל לעניין סעיף 2 (ב) (3)(ט) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילת מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020
 • הוראות מנהל לעניין סעיף 5 (5) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך)(הוראת שעה), התש"ף - 2020
 • הוראות מנהל לעניין סעיף 5 (5) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך)(הוראת שעה), התש"ף - 2020
 • טופס הצהרה על הגבלת פעילות
 • טופס הצהרה על הגבלת פעילות
 • טופס הצהרה על הגבלת פעילות
 • emergency-regulations-statement-form-ru.pdf
 • emergency-regulations-statement-form-ru.pdf
 • emergency-regulations-statement-form-ru.pdf
 • Бланк декларации согласно статье 3 «Алеф» (1) Постановления о чрез
 • נהלים והנחיות

 • מסמך הנחייה למוסדות - מעבר לפניות דרך מענה טלפוני בלבד
 • קורונה - שאלות ותשובות פרופ' מימון נמרוד - 27.7.20
 • קורונה - שאלות ותשובות פרופ' מימון נמרוד - 22.7.20
 • קורונה - שאלות ותשובות פרופ' מימון נמרוד - 15.7.20
 • עדכון למנהלי מוסדות מגן אבות - שינוי אסטרטגיית ביצוע הד
 • עדכון למנהלי הדיור המוגן - 8.7.20
 • ביטול הנחייה על חובת דיגום לעובדים פלסטינים
 • מתווה חזרה לשגרה מוסדות מגן אבות ואימהות - פעילות פנאי והפגת בדידות
 • הנחיות למקבצי דיור של משרד העלייה והקליטה ומשרד השיכון בתקופת "המעבר המדורג" בעת שגרת קורונה - הנחייה מספר 1
 • הנחיות בנושא תקופת "המעבר המדורג" בעת שיגרת קורונה
 • מתווה לחזרה הדרגתית של מערכת הבריאות לפעילות אלקטיבית מותאמת
 • הנחיות להתמודדות בשגרה ובהתפרצות נגיף קורונה במוסדות רווחה ובריאות
 • נוהל ביקורים במסגרות לקשישים ולאנשים עם מוגבלויות
 • הנחיות לצמצום חשיפה בהתמודדות עם התפרצות קורונה במערך לאשפוז ממושך
 • הדרכת צוותים למניעה וצמצום התפשטות המגפה
 • כלי לניהול עצמי למוסד גריאטרי בשגרת קורונה
 • הנחיות זהירות למניעת קורונה לדייר היוצא וחוזר אל מסגרות הרווחה
 • הנחיות ליציאה לביקור בחיק המשפחה לדיירי מסגרות הדיור של מינהל מוגבלויות
 • Coronavirus Disease 2019 (COVID-19
 • novel-coronavirus-2019-nursing-homes-preparedness-checklist_3_13.pdf
 • עידכונים מהשטח

 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 60, 5.8.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 59, 31.7.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 58, 29.7.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 57, 23.7.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 56, 20.7.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 55, 12.7.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 53, 9.7.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 53, 8.7.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון מספר 52, 6.7.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 51, 5.7.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 50, 2.7.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 49, 30.6.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 48, 29.6.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח 47, 28.6.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 46, 25.6.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 45, 24.6.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 44, 23.6.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 43, 22.6.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 42, 18.6.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 41, 17.6.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 40, 16.6.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 39, 15.6.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 38, 14.6.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח 37, 10.6.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 36, 9.6.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 35, 8.6.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 34, 7.6.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 33, 3.6.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 32, 2.6.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 31, 31.5.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 30, 27.5.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 29, 25.5.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 28, 24.5.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 27, 20.5.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 26, 19.5.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 25, 18.5.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 24, 17.5.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 23, 14.5.20
 • Magen Update 13052020
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 21, 12.5.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 20, 11.5.20
 • מגן אבות ואימהות - עדכון שטח מספר 19, 10.5.20
 • Magen Update 07052020
 • Magen Update 05052020
 • Magen Update 04052020
 • Magen Update 03052020
 • Magen Update 02052020
 • Magen Update 01052020
 • Magen Update 30042020
 • Magen Update 28042020
 • Magen Update 26042020
 • Magen Update 25042020
 • Magen Update 24042020
 • Magen Update 22042020
 • Magen Update 21042020
 • Magen Update 20042020 2
 • Magen Update 20042020
 • ועדה משותפת למועצה הלאומית לביואתיקה, ללשכה לאתיקה של הר"י ולמשרד הבריאות

 • נייר עמדה - תיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה
 • נייר עמדה: הנחיות יישומיות
 • נייר עמדה: תיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה בתוספת החלטות וועדות ה
 • צוות מייעץ למדיניות דיגום וסיקור נגיף הקורונה בישראל

 • המלצות הצוות המייעץ למדיניות איתור חולים בנגיף הקורונה בישראל מעודכן לתאריך - 30.03.20 )
 • היבטים קליניים של חולה קורונה מונשם

 • הערכות והיבטים קלינים לטיפול בחולי קורונה במצב בינוני- צה"ל
 • היבטים קליניים לטיפול בחולה הקורונה- בי"ח רמב"ם
 • הנשמת חולה CORONA
 • Weaning From Mechanical Ventilation
 • Respiratory Mechanics
 • Ventilator Associated Lung Injury
 • כל מה שרציתם לדעת על הנשמה מלאכותית ופחדתם לשאול
 • הפעלת מכשירי הנשמה

 • הוראות הפעלה למנשם מסוג SV300
 • תיאור שלבי הפעלת מכשיר SV300
 • הוראות ניקוי וחיטוי מנשם SV300
 • הוראות לטיפול באזעקות מנשם SV300
 • SAVINA 300 – חוברת הפעלה מהיצרן
 • התמגנות

  תקשורת מטפל-מטופל

  חוזרים ונהלי מינהל הסיעוד

 • מתווה תכנית ההכשרה לקליטת אחים ואחיות מוסמכים במחלקות הכלליות בבתי החולים הכלליים כחלק מהיערכות מערכת הבריאות לתגבור כוח אדם בהתפרצות נגיף הקורונה (Covid - 19)
 • פעולות סיעוד לאחיות מוסמכות שעובדות במתאר/מחלקה לטיפול בחולי קורונה בבית חולים
 • הגישה‏ הטיפולית ‏במטופל ‏מונשם‏ אקוטי‏וכרוני‏ על‏ ידי‏אחות ‏מוסמכת‏ במערך‏ האשפוז
 • הנחיות ונהלים

 • הקלות בנוגע להגשת בקשות למחלקה לרישום תכשירים לאור המשך התפשטות נגיף הקורונה בישראל - עדכון
 • להימנע לחלוטין מהצגה ושימוש בדוגמאות "טסטרים" של תמרוקים הוראת שעה קורונה
 • הנחיות לטיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית במרכזים האקוטיים חזרה לשגרה בצל הקורונה - עדכון ההנחיות מיום 26/3/20
 • כיבוד העתק מרשמי מרכזים אקוטיים לטיפול בנפגעי תקיפה מינית
 • הנחיות בדבר האפשרות לטיפול בתכשירים הניתנים על פי רוב באשפוז יום גם בבתי מטופלים הוראת שעה
 • תוספות והבהרות להנחיות לניהול מחקרים רפואיים בתקופת הקורונה
 • התאמת נהלים 128 + 137–אגף הרוקחות למחקרים רפואיים בתקופת הקורונה
 • ניפוק על סמך העתק מרשם ( פקס או דוא"ל) בבתי מרקחת פרטיים- הוראת שעה
 • עקרונות לקבלת תכשירים מבית מרקחת על ידי שליח/מתנדבים
 • אספקת תכשירים מבית מרקחת לבית המטופל - הבהרה לאור המצאות מטופלים בבידוד ומניעת הדבקות בקורונה
 • הסדרת מרשם אלקטרוני לסמים מסוכנים בקופות החולים ובבתי המרקחת
 • הסדרת מרשם אלקטרוני לסמים מסוכנים בקופות החולים ובבתי המרקחת
 • ניסויים קליניים

 • mmk_208744820.pdf
 • CTD-27052020.pdf
 • mmk_208744820.pdf
 • ביצוע בדי
 • תוספות והבהרות להנחיות לניהול מחקרים רפואיים בתקו
 • התאמת נהלים 137/128 –אגף הרוקחות למחקרים רפואיים בתקופת
 • סטאזרים ולימודי רוקחות

 • קליטת סטאזרים ברוקחות
 • וטרינריה

 • אבטחת אספקה שוטפת של תכשירים וטרינריים – מענה בתקופת מחסור
 • ריענון תנאי הגשת בקשות לאישור תכשירים וטרינריים בהתאם לתקנה 29 א' ( 3) וטרינרי
 • קידום הביטחון התזונתי לכלל האוכלוסיה בעת מגפת קורונה אגף התזונה, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות
 • הנחיות תזונתיות לכלל האוכלוסייה בעת מגפת הקורונה
 • דוח הפעילות התזונתית בשרותי בריאות הציבור
 • נוהל הזנת מבודדים במלונות
 • מסמך לקריאה בקרב שוהים חרדים במלונות קורונה
 • שאלות להכוונה ולייעוץ תזונתי - מבודדים וחולים במלונות
 • הנחיות תזונתיות קליניות

 • נייר עמדה: התאמת מרקמי מזון ושתיי העבור אנשים עם הפרעת בליעה
 • Challenges Nutritional Care Covid19 Apr2020
 • יעוץ ולווי תזונתי למלונות חולי קורונה על ידי דיאטניות בריאות הציבור
 • מערך הטיפול התזונתי במטופלים הנתמכים בהנשמה מלאכותית ממושכת
 • הזנה במהלך השהות במסגרת החינוך המיוחד
 • היערכות בשעת חירום קורונה בתחום התזונה באשפוזיות
 • 5. הזנת פעוטות במעונות יום שיקומיים בעת קורונה
 • הזנת החולה האקוטי המונשם בזמן אפידמיית COVID-19
 • המלצות לעבודת הדיאטניות במספר מקומות עבודה בשגרת הקורונה
 • חיוניות הדיאטנים במוסדות הגריאטרים ופיקוח בעת קורונה
 • עבודה מרחוק לדיאטניות של בתי חולים לבריאות הנפש
 • סקירת ספרות עדכנית על חשיבות ויטמין D בהתמודדות עם מגפת Covid 19
 • ויטמין D בקורונה
 • ויטמין D בקורונה
 • סקירת המלצות של גופים שונים וסקירת מאמרים בנושא: מתן תוספי תזונה המכילים ויטמינים, מינרלים או נוגדי חימצון לחולי סוכרת בתקופת הקורונה
 • סקירת ספרות עדכנית על תזונה מגינה ומונעת בעת ההתמודדות עם מגפת קורונה
 • נייר עמדה בנושא תוספי תזונה וטיפולים למניעת קורונה ולטיפול בה
 • תפקיד הדיאטנים כחלק במגפת קורונה
 • קריאה לתזונה בריאה
 • המלצות להורים לתזונה בריאה בזמן הסגר
 • הנחיות תזונתיות לכלל האוכלוסייה בעת מגפת הקורונה
 • תזונה בעת קורונה שאלות ותשובות
 • Nut 10042020 3
 • שאלות ותשובות על תזונת תינוקות ופעוטות בזמן משבר קורונה
 • הנחיות לגיל השלישי

 • שימור תפקוד ומניעת התדרדרות בקרב אזרחים וותיקים בקהילה בזמן קורונה ברמה התזונתית-חברתית
 • הסבר תזונתי על הרכב המנות המחולקות לקשישים
 • פרק 15: שימור תפקוד ובריאות
 • המלצות להכנה ומשלוח אוכל ביתי לבני משפחה חברים או קשישים
 • בטחון תזונתי

 • נוהל הזנת מבודדים וחולים כתוצאה מנגיף קורונה במלונות ואכסניות
 • אחריות העמותות המחלקות מזון, לאספקת מזון בריא בסלי חלוקה לנזקקים
 • מדריך לביטחון תזונתי בעיר/ברשות
 • בטחון תזונתי ממחשבה למעשה
 • בטחון תזונתי בישראל בעת חירום באמצעות גידול מקומי וקביעת סדרי עדיפויות ליבוא מזון מזין ובריא
 • בטחון תזונתי בישראל בעת חירום באמצעות גידול מקומי וקביעת סדרי עדיפויות ליבוא מזון מזין ובריא
 • רשויות מקומיות - מידעון תזונה בזמן קורונה
 • Nutd 070910909
 • סל מזון לקשיש
 • חזרה לשגרה

 • פעילות התכנית לפיקוח תזונתי על הצהרונים בתקופת משבר הקורונה
 • המלצות תזונתיות להורים בזמן "שגרונה" חזרה לגן ולבית הספר
 • הזנת ילדים בחזרה לגנים בשגרת חירום -קורונה הנחיות לצוות הגן במהלך התנהלות הארוחה
 • הזנת ילדים בחזרה לבתי ספר (יסופקו חמגשיות) בשגרת חירום -קורונה,הנחיות לצוות בית הספר במהלך התנהלות הארוחה
 • הזנת ילדים בחזרה לבתי ספר (יסופקו חמגשיות) בשגרת חירום -קורונה,הנחיות לצוות בית הספר במהלך התנהלות הארוחה
 • הוראות מנהל לעניין סעיף 2 (ב) (3)(ט) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילת מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף-2020
 • המלצות למדיניות תזונתית בריאה והפקת לקחים

 • הפקת לקחים בתחום התזונה, בתקופת התפרצות והתפשטות נגיף קורונה
 • מדיניות תזונתית להתמודדות עם מגפה וקידום החוסן הלאומי
 • הנחיות

 • בטיחות מזון - וירוס קורונה
 • בדיקות יזומות מיוחדות של מזון מיובא לפי סעיף 86 ב 2 בעקבות הכרזת שר הבריאות על מחלה מידבקת מסוכנת (לפי פקודת בריאות העם 1940), שירות המזון הארצי, 16.03.2020
 • יבוא מזון

 • 170895020.pdf
 • בדיקות
 • הנחיות לצוותי מרפאות שיניים לאור עלייה מחודשת של תחלואת נגיף הקורונה 23.06.20
 • הבהרה לרופאי שיניים – גביית תשלום עבור מיגון בשגרת קורונה
 • הודעה לצוותי מרפאות שיניים 7 יוני 2020
 • מתווה לחזרה הדרגתית של מערכת הבריאות לפעילות אלקטיבית מותאמת – עדכון נכון ליום 14.05.20.
 • תשובות לשאלות נפוצות רפואת שיניים ונגיף קורונה נכון לתאריך – - 11 מאי 202
 • dent-216071120.pdf
 • מתווה לחזרה הדרגתית של מערכת הבריאות לפעילות אלקטיבית מותאמת
 • הודעת האגף מתאריך 20.04.2020
 • עדכון מרפאות שיניים
 • היערכות למתן טיפול שיניים דחוף למבוטחי הקופות במצב החירום בשל נגיף הקורונה
 • הנחיות למרפאות שיניים בקהילה בעניין התמודדות עם מגפת הקורונה, 17.03.2020
 • הנחיות

 • עיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי בתקופת המאמץ הלאומי למניעת התפשטות נגיף הקורונה
 • אגף הרוקחות  - המחלקה לניסויים קלינים

 • CTD-27052020.pdf
 • CTD-27052020.pdf
 • מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

 • מודל הערכת הדבקת ילדים המבוסס על בתי אב בבני ברק
 • הנחיות

 • הנחיות ליזמים, חוקרים ועדות הלסינקי ומנהלי בתי חולים בנוגע להתנהלות מחקר רפואי בתקופה הקרובה
 • קישורים חיוניים

   הנחיות

 • הנחיות למתן שירות בתחנות טיפת חלב ובריאות התלמיד בעת התמודדות עם נגיף קורונה החדש (19-COVID)
 • שילוט הנחיות טי
 • שילוט הנחיות טי
 • הנחיות בנוגע לניהול בדיקות ולידציה לערכות סרולוגיות מהירות במרכזים
 • פנייה פומבית להקמת מערך ייצור או ייבוא ואספקה לחלוקים
 • הקמת מערך ייצור ואספקה לחלוקים וסרבלים להגנה בפני חומרים ביולוגיים
 • מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות

  בתי חולים

 • טיוטא להערות הציבור - מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות בבתי ח
 • מבחנים לחל
 • טיוטת מבחני תמיכה לחלוקת כספים של משרד הבריאות בקופות חולים לצורך הערכות למתן שירותי רפואה בשל התפרצות הנגיף COVID-19 - תמיכה בגין בדיקות נגיף COVID-19
 • נספח - תמיכה במתן שירותי תמיכה רגשית והתערבות קצרת מועד למבוטחים
 • מבחנים לחל
 • T13042020165543.pdf
 • מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות רפואיים גריאטריים הנמצאים במצוקה בעקבות נגיף COVID 19 לשנים 2020 עד 2021
 • טיוטא להערות הציבור – מנגנוני חלוקה - מבחנים לחלוקת כספי תמיכה לצורך הערכות למתן שירותי רפואה בשל התפרצות נגיף COVID-19
 • מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות רפואיים גריאטריים גדולים לצורך בינוי ופתיחה מהירה של
 • עמותות

 • תיקון למבחני התמיכה
 • תמיכות 2020 – עמותות – להגשה באמצעות הפורטל עד 26 באפריל 2020. 

 • תיקון למבחני התמיכה
 • פרסומים לגבי קורונה - הטעיית הציבור

 • פרסומי ד"ר אילן זמיר (רישיון בהתלייה) בענין נגיף הקורונה - הטעיית הציבור
 • רול-אפ הנחיות לנוחתים בישראל מכל מדינה
 • שילוט - צו משפטי להיכנס לבידוד בית ל 14 יום, מיום ה
 • רול-אפ הנחיות לנוחתים בישראל מכל מדינה
 • Border En
 • Инструкции для прибывающих в
 • הנחיות לנוחתים ב
 • הנחיות לנוחתים ב
 • הנחיות לנוחתים ב
 • Rullup BG
 • רולאפ - הנחיות לנוחתים בישראל מכל מדינה
 • הנוחתים בישראל חייבים על פי צו משפטי להכנס לבידוד בית ל 14 יום
 • פוסטר - הנוחתים בישראל, מכל יעד מחוץ לישראל, חייבים על פי צו משפטי להכנס לבידו
 • Guidelines BG Ab
 • פוסטר - הנוחתים בישראל, מכל יעד מחוץ לישראל, חייבים על פי צו משפטי להכנס לבידוד בית לתקופה של 14
 • (Poster: Instructions for Those Arriving in Israel From Abroad (Mandatory 14-day Home Q
 • פוסטר - Плакат - Прибывающие в Израиль из любого места назначения за границей Израиля, согласно указу пребывать в домашнем карантине на протяжении 14
 • תעודת מחלה לעובד השוהה בבידוד - נפתח בטאב חדש בדפדפן