חנן כהן / מידע דיגיטאלי

INFO.ORG.IL - Home of Hanan Cohen
האנציקלופדיה העברית - טקסט מלא וחיפוש

מישהו העלה לארכיון האינטרנט סריקות של האנציקלופדיה העברית.

באופן אוטומטי, ארכיון האינטרנט מזהה את הטקסט מהסריקה. לקחתי את הטקסטים והעליתי אותם לאתר שלי כדי שאפשר יהיה לחפש בהם בעזרת גוגל.

שימו לב למגבלות הבאות:

1. לא כל הכרכים הועלו.

2. הטקסט שמזוהה מהסריקות אינו מושלם, ואף פחות מכך. אין לי כוונה ויכולת לתקן את הטקסט.

אני מקווה שלמרות המגבלות, תוכלו להפיק מהטקסט קצת תועלת.

כרך שני: אוסטרליץ – איסטיס

כרך חמישי: אסלמית, אמנות – ארצנו

כרך שישי: ארץ־ישראל

כרך שביעי: ארצות הברית – בורידן

כרך שמיני: בוריה – במברגר

כרך תשיעי: במדבר – בת־שבע

כרך עשירי: ג – גנדהי

כרך אחד־עשר: גנדהרה – דואליזם

כרך שנים־עשר: רובה – דקדוק

כרך ארבע־עשר: הי – הסתכלות

כרך חמישה־עשר: הסתדרות העובדים – וטה

כרך שבעה־עשר: זרעים, מחזור – חרוסקים

כרך שמונה־עשר: חרושצ'וב – טריתות

כרך עשרים: יעקב מליסה – כתנה

כרך עשרים ואחד: ל – לתת

כרך עשרים ושנים: מ – מחמד

כרך עשרים ושלושה: מחמד – מסתערבים

כרך עשרים וארבעה: מעאויה – נזיקין, סדר

כרך עשרים וחמישה: נזיר, נזירות – סבולסטיקה

כרך עשרים וששה: סבות – עמר אבן אל-עאץ

כרך עשרים ושבעה: עמר ח'יאם – פקח

כרך עשרים ושמונה: פקטה מיכאל – קאוצ'וק

כרך עשרים ותשעה: קאסוטו – קצרנות

כרך שלושים: קצרת – ריזיה

כרך שלושים ואחד: ריזין – שם, שמות