892 - אינטרנט = דמוקרטיה
אינטרנט = דמוקרטיה

זה מה שצריך להיות כתוב על הסטיקרים ועל הבאנרים ועל השלטים ובמאמרים ובטוקבקים.

וזה מה שצריך להגיד בכל השיחות - ”אינטרנט שווה דמוקרטיה“.

קצר, חד, פשוט, ברור.

וזה גם צריך להיות הבסיס לכל המסרים שלנו.

לא פורנוגרפיה, לא טכנולוגיה, לא אפשר, לא אי אפשר, לא הורים, לא הימורים, לא ש“ס, לא פוליטיקה.

דמוקרטיה.

מ ”אינטרנט = דמוקרטיה“ נובע ”פגיעה באינטרנט = פגיעה בדמוקרטיה“.

וזה מה שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו, לבני שיחנו, לעיתונות הממוסדת והלא ממוסדת ולחברי הכנסת.

אנחנו הצבענו בשבילכם, בין השאר כדי שתגנו על הדמוקרטיה.

חוק 892 הוא חוק לא דמוקרטי.

הצבעה בעד חוק 892 היא הצבעה נגד הדמוקרטיה.

ועכשיו תסבירו לי, חברי כנסת נכבדים, אילו שיקולים אתם מוכנים להציב מול פגיעה בדמוקרטיה.


דף זה נוצר על ידי חנן כהן

לכתיבה נוספת שלי אודות חוק 892