ארכיון הקטגוריה: כללי

נציגת שירות

אחרי שאמרת לי

"אני לא מבינה למה אתה מתעצבן

אלה רק הנהלים שלנו"

חזרתי לאוטו

נשמתי עמוק

נהגתי בסבלנות בחזרה למשרד

ושם לא אגיד לאף אחד

"אני לא מבין למה אתה מתעצבן

אלה רק הנהלים שלנו"

משל ללא נמשל

אני נוהג מול השמש

החלון מלוכלך ואני לא רואה טוב את הכביש

מתיז מים על החלון ומפעיל את המגבים

עכשיו אני אפילו רואה פחות טוב

הייתי צריך לנקות את החלון

לפני שיצאתי לדרך