פסיכולוגיה בודהיסטית

תוהה איך להבדיל בין

שתיקה לגיטימית

ובין פאסיב-אגרסיב