אני בן חמישים ושלוש שנים, שבעה חודשים וארבעה ימים

גיל מצויין לגלות על עצמי משהו חשוב

ולהתחיל להתבונן בו טוב טוב