כישלון

הכישלון הזה
הוא רק הכישלון הזה
הוא לא סמל לכשלונות האחרים

אתה נכשלת
אבל אתה לא כישלון

אם תסתכל רק על הכישלון הזה
אולי תוכל לפתור אותו