בוקר טוב

כשהייתי ילד בקיבוץ

אישה מבוגרת התלוננה להורים שלי

שאני לא אומר לה בוקר טוב

היא היתה זקוקה ממני לאישור על קיומה

גם אני אוהב שאומרים לי בוקר טוב

כתיבת תגובה