בוקר טוב

כשהייתי ילד בקיבוץ

אישה מבוגרת התלוננה להורים שלי

שאני לא אומר לה בוקר טוב

היא היתה זקוקה ממני לאישור על קיומה

גם אני אוהב שאומרים לי בוקר טוב