חשבתי לכתוב כאן

מתחתי את רשת הצל מעל המרפסת

וחשבתי לכתוב כאן:

"כבר עשר שנים שאני

משעין את אותו הסולם על אותם הקירות

ומותח את אותה רשת צל מעל אותה מרפסת"

אבל אז שמתי לב

ששמתי את רשת הצל

הפוך