ושוב סיפור

ושוב סיפרתי לעצמי סיפור על מישהו

ושוב התברר לי שהסיפור לא נכון ולא הוגן

ושוב שמחתי ששתקתי