משל ללא נמשל

אני נוהג מול השמש

החלון מלוכלך ואני לא רואה טוב את הכביש

מתיז מים על החלון ומפעיל את המגבים

עכשיו אני אפילו רואה פחות טוב

הייתי צריך לנקות את החלון

לפני שיצאתי לדרך