מים מתחת לגשר

בתיקיית "פריטים שנשלחו" היו 1,500 אס.אמ.אסים

קראתי אותם אחד אחד והעברתי את החשובים לי לתיקיית הארכיון

ואז בטעות רוקנתי את תיקיית הארכיון