חמלה! חמלה!

בכל פעם מחדש

שיחה עם עצמי

מסתובבת במעגלים

ואז אני מזכיר לעצמי

חמלה! חמלה!

והשיחה מגיעה

למקום הנכון.