קושי

התברר לי שאני לא יכול להפחית את הקושי

לכן אני צריך ליצור כוחות חדשים מבפנים כדי להתמודד איתו