לא לדאוג

להפריד בין

מה שצריך לעשות כדי שיהיה טוב

ובין

הדאגה שמא זה לא יצליח