רעיון משונה

בוא נפסיק לחשוב שאנחנו צריכים לסבול מזה

בוא ננסה לחשוב איך לעשות שיהיה לנו טוב בזה

– – –

רעיון משונה

אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל