תיקון טעות

כלל ידוע הוא

שכאשר מתקנים טעות למישהו

התיקון עצמו מכיל טעות

וחוזר חלילה