סקר הפלרה ארצי: 2011- 2012 8 באוגוסט, 2013


דו"ח סופי

                

פרופ' הרולד סגן-כהן (חוקר ראשי),

דר יובל ורד, דר' אברהם זיני.

המחלקה לרפואת שיניים קהילתית

הפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה

 

הסקר הוזמן ומומן ע"י משרד הבריאות

 

מבוא

ועדת עדין בדו"ח שהגישה בשנת 2006 המליצה למשרד הבריאות לערוך מחקר אחר יעילות הפלרת מי השתייה בישראל.

מנכ"ל משרד הבריאות מינה "ועדה למעקב אחרי הפלרת מי השתייה בישראל" בראשותו של פרופ' יהונתן מן, מנהל המחלקה לרפואת שיניים קהילתית, בפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה. כתב המינוי מצורף כנספח 1.

הועדה בהמלצותיה שהוגשו בשנת 2008  הציעה שני מחקרים: מחקר רוחב ומחקר אורך.

בדיון שנערך אצל מנכ"ל משרד הבריאות הוחלט בשלב ראשון לבצע את מחקר הרוחב.

פרוטוקול המחקר מצורף כנספח 2.

לאחר פרסום מכרז, המחלקה לרפואת שיניים קהילתית זכתה לבצע את המחקר, עם פרופ' הרולד סגן-כהן כחוקר ראשי. החוזה נחתם בתאריך 15.8.2010. המחקר התחיל בשנת 2011 והסתיים בשנת 2012.

להלן דו"ח סופי של המחקר ותוצאותיו:

יעד-על:
למדוד את תרומת הפלרת המים בישראל לקידום בריאות הפה מול תופעות לוואי פוטנציאליות, על מנת לספק מידע לקובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות.

מטרות ספציפיות:
1. למדוד בסקר רוחבי תיאורי את הימצאות העששת בשיניים קבועות, על פי DMFT,  בילדים בני 12 שנים בישראל.
2. למדוד בסקר רוחבי תיאורי את הימצאות הפלואורוזיס, על פי מדד TF בשיניים קבועות קדמיות בילדים בני 12 שנים בישראל.
3. למדוד בסקר רוחבי הסקתי את הקשר בין רמת הפלואוריד במים לבין רמת העששת בשיניים קבועות קדמיות, בילדים בני 12 שנים.
4. למדוד בסקר רוחבי הסקתי את הקשר בין רמת הפלואוריד במים לבין רמת הפלואורוזיס בשיניים קבועות קדמיות, בילדים בני 12 שנים.

שיטות:

המחקר בוצע על פי הנחיות שניתנו לחוקר הראשי, פרופ' הרולד סגן-כהן, על ידי "הועדה למעקב אחרי הפלרת מי שתייה", בראשותו של פרופ' יהונתן מן, מנהל המחלקה לרפואת שיניים קהילתית, בהדסה עין כרם שמונתה ע"י משרד הבריאות.

שיטת המחקר: סקר שכבות אשכולות אקראי

שכבות = רמת הפלרה ורמה סוציו אקונומית

אשכולות = כל כיתות ו' בבית הספר

אקראי = דגימת בתי הספר בתוך כל שכבה

הסקר נערך  בשנים 2011-2012 בקרב ילדים בני 12 שנים מהמגזר היהודי (חינוך ממלכתי וממלכתי – דתי) ומהמגזר הערבי, במסגרת בתי ספר (כיתות ו') ב-5 ערים בישראל בהתאם לנתוני משרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

אשקלון: עיר מופלרת, מעמד סוציו אקונומי בינוני ומטה (מגזר יהודי ממלכתי וממלכתי-דתי).

בית שמש: עיר שאינה מופלרת, מעמד סוציו אקונומי בינוני ומטה (מגזר יהודי ממלכתי וממלכתי-דתי).

חיפה: עיר מופלרת, מעמד סוציו אקונומי בינוני ומעלה (מגזר יהודי ממלכתי, ממלכתי-דתי, ומגזר ערבי ממעמד סוציו אקונומי נמוך וגבוה).

כפר-סבא: עיר שאינה מופלרת, מעמד סוציו אקונומי בינוני ומעלה (מגזר יהודי ממלכתי וממלכתי-דתי).

יפו: עיר שאינה מופלרת, מעמד סוציו אקונומי בינוני ומעלה (מגזר ערבי ממעמד סוציו אקונומי נמוך וגבוה).

הנתונים לגבי הפלרת מי-השתייה נלקחו מהשנים בהן תיתכן השפעה של חשיפה לפלואוריד על התפתחות המשנן והפלואורוזיס בקרב הילדים בשנים :1999-2004.

נתונים שנאספו בשנים 2011-2012 לגבי מצב ההפלרה הנוכחי בערים אלו מעידים כי אשקלון וחיפה הינן ערים מופלרות, בית שמש וכפר סבא אינן מופלרות, ויפו מופלרת באופן חלקי.

משתנים תלויים:

 1. עששת בשיניים קבועות (מדד DMFT )
 2. פלואורוזיס בשיניים קדמיות עליונות (מדד TF ראו נספח 3)

משתנים בלתי תלויים:

שאלון לילד – 20 שאלות למילוי עצמי: מגדר, ארץ לידה, גיל, מס' ילדים בבית, מס' חדרים בבית, עיר לידה, עבודת ההורים, ביקור אצל רופא שיניים, צחצוח שיניים, משחת השיניים, שטיפות פה, תזונה (10 סוגי מזון), שתיית מים, שביעות רצון מהשיניים

גודל המדגם: נדרשו 1932 ילדים להשוואה על פי הפלרה ורמה סוציו אקונומית

קליברציה של סוקרים: עד לקבלת רמת הסכמה של 88% (3 בודקים)

מעמד סוציו אקונומי דורג בשני אופנים עיקריים:

מעמד עיר: על פי הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מעמד בית-ספר: סיווג מעמד בית-הספר לפי דירוג מנהלי בתי-הספר את בית ספרם

תוצאות

אוכלוסיית הסקר:

מספר התלמידים הפוטנציאלי להשתתף בסקר (עיר, בית-ספר, כיתה): 2683

מספר התלמידים אשר השתתפו בסקר: 2181 (81.3%)

מספר התלמידים אשר לא השתתפו בסקר עקב סירובים: 148 (5.5%)

מספר התלמידים אשר לא נכחו בבית הספר בעת הסקר: 354  (13.2%)

גיל:

ממוצע  0.6 + 11.5

מגדר:

ז: 1135 (52%)

נ: 1046 (48%)

ארץ לידה:

89% ילידי הארץ

11% מדינות שונות

מספר התלמידים לפי מגזר חינוך:

מגזר חינוך יהודי ממלכתי: 1011 (46.4%)

מגזר חינוך יהודי ממלכתי-דתי: 729 (33.4%)

מגזר חינוך ערבי: 441 (20.2%)

ראוי לציין כי התפלגות זו היא דומה מאוד להתפלגות הכללית במדינה ולכן עשויה להיחשב כמייצגת.

מספר התלמידים לפי מצב הפלרת מי השתייה בעיר:

עיר מופלרת: 1167 (53.5%)

עיר שאינה מופלרת: 1014 (46.5%)

מספר התלמידים לפי מעמד סוציו אקונומי של עיר מגורים:

עיר במעמד גבוה: 1170 (53.6%)

עיר במעמד נמוך: 1011 (46.4%)

מספר התלמידים לפי מעמד סוציו אקונומי של בית-ספר:

בית ספר במעמד גבוה: 1100 (50.4%)

בית ספר במעמד נמוך: 1081 (49.6%)

צפיפות דיור:

ממוצע 1.2+0.5

מספר ילדים עד גיל 16 הגרים בבית:

ממוצע 2.9+1.6

מקצוע האב:

אקדמאי 32%

מקצועי 32%

עבודת כפיים 21%

לא עובד 5%

לא דווח 10%

מקצוע האם:

אקדמאי 32%

מקצועי 30%

עבודת כפיים 16%

לא עובדת 15%

לא דווח 7%

היו אי פעם אצל רופא שיניים או אורתודנט:

כן 90%

לא 10%

תדירות צחצוח שיניים:

פעמיים ביום או יותר 58%

פעם ביום 31%

מספר פעמים בשבוע 5%

פעם בשבוע 1.4%

מספר פעמים בחודש 2.5%

לעולם לא 1.1%

לא דווח 1%

הערה: על פי הדיווח, 89% מהילדים מצחצחים שיניים לפחות פעם ביום ויותר.

 

שביעות רצון ממראה צבע השיניים (על פי תשובות הילדים):

בסדר עד מרוצה מאוד: 81%

לא בסדר ועד ממש לא מרוצה:  18%

לא דווח: 1%

 תוצאות הימצאות עששת

א.      על פי: DMFT   (מספר השיניים עם ניסיון עששת, כולל: שיניים עם עששת לא מטופלת – D, שיניים שנעקרו בגלל עששת – M, שיניים שטופלו בגלל עששת – F )

ממוצע כללי:  1.17+1.72     D: 0.59+1.27       M: 0.005+0.08      F : 0.57+1.19

הערה: בהשוואה לממצאים קודמים ניכרת ירידה בהמצאות עששת בקרב בני 12 שנים במדינת ישראל.

ב.      על פי אחוז הילדים החופשיים מעששת:

חופשיים מעששת : 1070  49.1%      עם ניסיון עששת:  1111  50.9%

הערה: בהשוואה לממצאים קודמים ניכרת עליה באחוז החופשיים מעששת בקרב בני 12 שנים במדינת ישראל.

הערה:  בקרב הילדים במגזר הערבי רמת העששת הינה הגבוהה ביותר, בערך פי 2 מהרמה במגזר היהודי חילוני.

 

טבלה 2. עששת על פיDMFT  לפי מגזרי חינוך והפלרת מי השתייה

הפלרת מי שתייה

ומגזרי חינוך

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

95% Confidence Interval for Mean

Lower Bound

Upper Bound

לא מופלרת חילוני

379

1.2559

1.73066

.08890

1.0811

1.4307

דתי

449

1.2851

1.75478

.08281

1.1223

1.4478

ערבי

186

1.8817

1.98562

.14559

1.5945

2.1690

Total

1014

1.3836

1.80429

.05666

1.2724

1.4948

מופלרת חילוני

632

.6772

1.42323

.05661

.5660

.7884

דתי

280

1.1107

1.60372

.09584

.9221

1.2994

ערבי

255

1.6078

1.93678

.12129

1.3690

1.8467

Total

1167

.9846

1.63362

.04782

.8908

1.0784

ANOVA

הפלרת העיר

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

לא מופלרת Between Groups

56.686

2

28.343

8.841

.000

Within Groups

3241.082

1011

3.206

Total

3297.768

1013

מופלרת Between Groups

163.218

2

81.609

32.217

.000

Within Groups

2948.504

1164

2.533

Total

3111.722

1166

 

הערה: על פי התוצאות ניתון לראות כי בערים המופלרות רמות העששת הינן נמוכות יותר מאשר בערים הלא מופלרות.  הן בערים המופלרות והן בלא מופלרות, לילדים ערביים יותר עששת.  רמת העשת הנמוכה ביותר נמצאה בקרב ילדים יהודים חילוניים בערים מופלרות. כל ההבדלים האלה נמצאו מובהקות על פי מבחן ANOVA.

                                                                                                                                                                                                                  

 הערה: בקרב הילדים במגזר הערבי אחוז הילדים החופשיים מעששת הינו הנמוך ביותר.

 

טבלה 4. אחוזי הילדים החופשיים מעששת על פי מגזרי החינוך והפלרת מי השתיה

הפלרת העיר ומגזר החינוך

חופשיים מעששת C-free

Total

yes

no

לא מופלרת חילוני Count

164

215

379

% within section

43.3%

56.7%

100.0%

דתי Count

190

259

449

% within section

42.3%

57.7%

100.0%

ערבי Count

58

128

186

% within section

31.2%

68.8%

100.0%

Total Count

412

602

1014

% within section

40.6%

59.4%

100.0%

מופלרת חילוני Count

406

226

632

% within section

64.2%

35.8%

100.0%

דתי Count

142

138

280

% within section

50.7%

49.3%

100.0%

ערבי Count

110

145

255

% within section

43.1%

56.9%

100.0%

Total Count

658

509

1167

% within section

56.4%

43.6%

100.0%

% of Total

56.4%

43.6%

100.0%

Chi-Square Tests

city_F

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

no Pearson Chi-Square

8.508a

2

.014

yes Pearson Chi-Square

37.718b

2

.000

 

הערה: כתמונת ראי של תוצאות DMFT רמות הילדים החופשיים מעששת היא הכי נמוכה במגזר הערבי. בערים המופלרות רמות החופשיים מעששת הינן הגבוהות ביותר. רמת הילדים החופשיים מעששת הגבוהה ביותר נמצאה בקרב ילדים יהודים חילוניים בערים המופלרות. התוצאות הינן מובהקות על פי מבחן Chi Square.

 

הערה: רמת העששת בערים המופלרות נמוכה פי 0.7 מרמת העששת בעיר שאינה מופלרת.

הערה: אחוז הילדים החופשיים מעששת בעיר מופלרת גבוה פי 1.4 מאחוז הילדים החופשיים מעששת בעיר שאינה מופלרת.

 הערה: רמת העששת בעיר ממעמד סוציו אקונומי גבוה נמוכה פי 0.8 מרמת העששת בעיר ממעמד סוציו אקונומי נמוך.

הערה: אחוז הילדים החופשיים מעששת גבוה בעיר ממעמד סוציו אקונומי גבוה בהשוואה לעיר ממעמד סוציו אקונומי נמוך.

 הערה: רמות העששת הנמוכות ביותר נמצאו בערים המופלרות (יותר נמוכות בערים ברמה סוציו-אקונומית גבוהה). רמות עששת יותר גבוהות נמצאו בערים הלא מופלרות (יותר גבוהות בערים ברמה סוציו-אקונומית הנמוכה).

 

 הערה: בניתוח רגרסיה רב משתני, שלקח בחשבון וניטרל את השפעות הגיל, המין, צחצוח שיניים, דתיות, צריכת מזון ושתייה, נמצא כי הרמה הסוציו-אקונומית, הפלרת המים, צפיפות הדיור, הקבוצה האתנית (ערבים או יהודים), צריכת משקאות מתוקים, צריכת גבינות וביקורים אצל רופאי שיניים, כולם היו חזאים (פרדיקטורים) של עששת.  החזאים החזקים ביותר היו: הפלרת המים בעיר והרמה הסוציו-אקונומית של בית הספר. הפלרת מים ורמה סוציו-אקונומית גבוהה חזו רמות עששת נמוכות יותר.

 

הערה: בניתוח רגרסיה רב משתני, שלקח בחשבון וניטרל את השפעות הגיל, המין, צחצוח שיניים, דתיות, וביקורים אצל רופאי שיניים, נמצא כי הפלרת המים בעיר והקבוצה האתנית (יהודים לעומת ערבים), היו החזאים החזקים ביותר לאחוזי הילדים החופשיים מעששת. בערים מופלרות היו בערך פי 2 יותר ילדים חופשיים מעששת ובקרב יהודים היו בערך פי 2 יותר ילדים חופשיים מעששת.

תוצאות הימצאות פלואורוזיס דנטאלי

ילדים ללא פלואורוזיס (ציון 0 במדד הפלואורוזיס) : 1957 ילדים – 89.7%

ילדים עם סימני פלואורוזיס:

ציון  1: 134 ילדים – 6.1%

ציון 2: 70 ילדים – 3 – 2%

ציון 3: 18 ילדים – 0.8%

ציון 4: 2 ילדים – 0.1%

סה"כ ציון 1 ומעלה במדד הפלואורוזיס: 224 ילדים – 10.3%

הערה: הימצאות הפלואורוזיס הינה נמוכה ובקרב אלה המדגימים את התופעה החומרה הינה נמוכה מאוד.

הימצאות פלואורוזיס (ציון 1 ומעלה) לפי מצב ההפלרה בעיר:

 1. אשקלון (עיר מופלרת): 12.6% מהילדים
 2. חיפה (עיר מופלרת): 13.4% מהילדים
 3. בית שמש (עיר לא מופלרת): 7% מהילדים
 4. כפר סבא (עיר מופלרת): 8.4% מהילדים
 5. יפו (עיר לא מופלרת): 3.8% מהילדים

פלואורוזיס דנטאלי, על פי רמות חומרה, בערים מופלרות ולא מופלרות:   

אשקלון (עיר מופלרת):

 30 ילדים מתוך 55 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 1 במדד הפלואורוזיס –  6.8%

18 ילדים מתוך 55 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 2 במדד הפלואורוזיס –  4.1% 

7 ילדים מתוך 55 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 3 במדד הפלואורוזיס –  1.6%

0 ילדים מתוך 55 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 4 במדד הפלואורוזיס –  0%

                   חיפה (עיר מופלרת):

 62 ילדים מתוך 98 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 1 במדד הפלואורוזיס –  8.5%

31 ילדים מתוך 98 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 2 במדד הפלואורוזיס –  4.2% 

4 ילדים מתוך 98 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 3 במדד הפלואורוזיס –  0.5%

1 ילדים מתוך 98 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 4 במדד הפלואורוזיס –  0.1%

  בית שמש (עיר לא מופלרת):

 18 ילדים מתוך 27 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 1 במדד הפלואורוזיס –  4.7%

8 ילדים מתוך 27 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 2 במדד הפלואורוזיס –  2.1% 

1 ילדים מתוך 27 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 3 במדד הפלואורוזיס –  0.3%

0 ילדים מתוך 27 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 4 במדד הפלואורוזיס –  0%

  כפר-סבא (עיר לא מופלרת):

19 ילדים מתוך 37 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 1 במדד הפלואורוזיס –  4.3%

11 ילדים מתוך 37 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 2 במדד הפלואורוזיס –  2.5% 

6 ילדים מתוך 37 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 3 במדד הפלואורוזיס –  1.4%

1 ילדים מתוך 37 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 4 במדד הפלואורוזיס –  0.2%

 יפו (עיר לא מופלרת):

5 ילדים מתוך 7 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 1 במדד הפלואורוזיס –  2.7%

2 ילדים מתוך 7 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 2 במדד הפלואורוזיס –  1.1% 

0 ילדים מתוך 7 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 3 במדד הפלואורוזיס –  0%

0 ילדים מתוך 7 עם פלואורוזיס דנטאלי הדגימו ציון 4 במדד הפלואורוזיס – 0%

       Chi-Square p <0.0001     

 


 

 

טבלה 12 . רמות הפלואורוזיס על פי חומרה, לפי ערים מופלרות ולא מופלרות

חומרת פלואורוזיס

הפלרת מים

Total

no

yes

ציון 0

Count

943

1014

1957

%

93.0%

86.9%

89.7%

ציון 1

Count

42

92

134

%

4.1%

7.9%

6.1%

ציון 2

Count

21

49

70

%

2.1%

4.2%

3.2%

ציון 3

Count

7

11

18

%

.7%

.9%

.8%

ציון 4

Count

1

1

2

%

.1%

.1%

.1%

Chi-Square Test

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

22.700a

4

.000

 

 

הערה: ניתן לראות כי גם בערים המופלרות וגם בלא מופלרות האחוזים הגבוהים של פלואורוזיס הינם ברמות החומרה הנמוכות.  עם זאת יש יותר פלואורוזיס (בכל הרמות) בערים המופלרות.  ההבדלים הינם מובהקים על פי מבחן Chi Square.  נמצאו שני ילדים ברמת פלואורוזיס של 4 (הרמה הכי גבוהה במדד הינה 9), ילד אחד בעיר מופלרת וילד אחד בעיר לא מופלרת.

 


 

 

טבלה 13. שכיחות הפלואורוזיס, על פי רמות חומרה, לפי מצב סוציו-אקונומי של העיר ומצב ההפלרה

העיר

ציון חומרת הפלואורוזיס

Total

.00

1.00

2.00

3.00

4.00

אשקלון מופלרת רמה סוציו-קונומית נמוכה Count

383

30

18

7

0

438

%

87.4%

6.8%

4.1%

1.6%

.0%

100.0%

בית שמש

לא מופלרת

מעמד סוציו-אקונומי נמוךCount

360

18

8

1

0

387

%

93.0%

4.7%

2.1%

.3%

.0%

100.0%

חיפה

 

מופלרת

מעמד סוציו-אקונומי גבוה

מגזר ערבי מעמד נמוך וגבוהCount

632

62

31

4

1

730

%

86.6%

8.5%

4.2%

.5%

.1%

100.0%

יפו

 

לא מופלרת

מעמד סוציו-אקונומי  גבוה

מגזר ערבי מעמד נמוך וגבוהCount

179

5

2

0

0

186

%

96.2%

2.7%

1.1%

.0%

.0%

100.0%

כפר סבא

 

לא מופלרת

מעמד סוציו-אקונומי גבוהCount

403

19

11

6

1

440

%

91.6%

4.3%

2.5%

1.4%

.2%

100.0%

Chi-Square Test

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

 Pearson Chi-Square

35.763a

16

.003

הערה: ניתן לראות כי הרמות הגבוהות ביותר של פלואורוזיס קיימות בערים המופלרות, בעיקר ברמת חומרה של ציון 1. מבחינה סוציו-אקונומית יש יותר פלואורוזי בערים ברמה נמוכה. התוצאות הינן מובהקות על פי מבחן Chi Sqaure.

 סיכום:

המחקר הנוכחי נערך בקרב מדגם רחב ביותר של ילדי מדינת ישראל ושאף לייצג את כל המגזרים האתניים, דתיים וחברתיים.  כמו כן היה ייצוג לערים מופלרות וערים לא מופלרות.

התוצאות מצביעות על ירידה משמעותית מובהקת ברמת העששת, לעומת הסקר הארצי האחרון שנערך לפני יותר מעשור ( DMFT של 1.6 בסקר שנערך בשנת  2002 לעומת DMFT של 1.1 בסקר הנוכחי).

מצאנו קשר מובהק וחזק, גם לאחר ניטרול גורמים נוספים של הפלרת מים עם רמת עששת נמוכה יותר ורמת בריאות (אחוזי ילדים חופשיים מעששת) גבוהה יותר.

נמצא קשר בין הפלרת מים לבין סימני פלואורוזיס קלים, בדומה לממצאים בכל העולם. אין לראות בממצאים אלה, לדעתנו, סיבה לדאגה.

 


 

נספח 1

נספח 2

הצעת מחקר מעקב על הפלרת מים בישראל

פרופ' הרולד סגן-כהן

המחלקה לרפואת שיניים קהילתית

הפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה, ירושלים.

ספטמבר 2010

יעד-על:

למדוד את תרומת הפלרת המים בישראל לקידום בריאות הפה מול תופעות לוואי פוטנציאליות, על מנת לספק מידע לקובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות.

מטרות ספציפיות:

 1. למדוד בסקר רוחבי תיאורי את הימצאות העששת בשיניים קבועות, על פי DMFT,  בילדים בני 12 שנים בישראל.
 2. למדוד בסקר רוחבי תיאורי את הימצאות הפלואורוזיס, בשיניים קבועות קדמיות בילדים בני 12 שנים בישראל.
 3. למדוד בסקר רוחבי הסקתי את הקשר בין רמת הפלואוריד במים לבין רמת העששת בשיניים קבועות קדמיות, על פי DMFT, בילדים בני 12 שנים.
 4. למדוד בסקר רוחבי הסקתי את הקשר בין רמת הפלואוריד במים לבין רמת הפלואורוזיס בשיניים קבועות קדמיות, על פי המדד של DEAN, בילדים בני 12 שנים.

משתנים תלויים:

 1. עששת בשיניים קבועות.
 2. פלואורוזיס, ENAMEL OPACITIES AND HYPOPLASIA, בשיניים הקבועות הקדמיות.

משתנים בלתי-תלויים:

 1. מגדר.
 2. רמת השכלה של האם והאב.
 3. הרגלי תזונה (דיאטה): תכולת פלואוריד במזון הנאכל (ירקות, דגים, וכו').
 4. בריאות סיסטמית כללית של הילד הנבדק: בריאות האם בזמן הריונות, משקל התינוק בלידה, בריאות התינוק, תרופות, מקרי סרטן, מחלות כרוניות, שברים, גובה, משקל, מוות וכו' .
 5. רמת הפלואוריד במים.
 6. רמת שימוש במשחות שיניים המכילות פלואוריד.
 7. רמת השתייה ממי ברז.
 8. רמת השתייה ממים מינראליים בבקבוקים.
 9. רמת שימוש בתכשירי פלואוריד נוספים (כדורים, שטיפות פה, הנחות מקומיות מקצועיות וביתיות).

תזרימי המחקרים:

המחקר הרוחבי יערך בנקודת זמן אחת ותשווה בין 4 ערים. העיר האחת תהיה מופלרת אופטימאלית (במשך 7 השנים האחרונות) ע"פ משרד הבריאות.  העיר השנייה תהיה לא מופלרת אופטימאלית (במשך 7 השנים האחרונות) ע"פ משרד הבריאות.  העיר השלישית תהיה "מופלרת חלקית, כ- 50% (במשך 7 השנים האחרונות) ע"פ  משרד הבריאות.  בכל עיר יבחר מדגם אשכולות (כיתות ו') ועל פי רבדים (יהודים חילוניים/מסורתיים, יהודים חרדיים, ערבים).  סה"כ המדגם בכל עיר יהיה 1000 ילדים.  מספר זה לוקח בחשבון איבוד משתתפים – DROP-OUTS.  בתוך בתי הספר ייבדקו הילדים ויכללו על המשתנים התלויים והבלתי תלויים.

ניתוח התוצאות:

 1. במחקר ה- COHORT תיערך השוואה רב משתנית בין המשתנים הבלתי תלויים לבין שני המשתנים התלויים.
 2. במחקר הרוחבי תיעשה השוואה של ממוצעי רמות עששת ושיעורי פלואורוזיס עם  המשתנים התלויים ב-3 הערים, כאשר המשתנים הבלתי תלויים מהווים משתנים MODERATING & CONFOUNDING אפשריים.
 3. ניתוח תיאורי של עמדות וגישות הציבור.
 4. יעשה שימוש במבחנים סטטיסטיים מתאימים.

 

שיטות:

 1. עששת: תיבדק ע"פ DMFT לפי ההנחיות של ארגון הבריאות העולמי1לא ייעשה שימוש בצילומי רנטגן. 
 2. פלואורוזיס: ייבדק ע"פ המדד של DEAN כפי שמומלץ ע"י ארגון הבריאות העולמי1.  תיעשה סקירת ספרות ויילקח בחשבון שימוש במדדים יותר חדשים ומתוחכמים2-4.  בכל מקרה, ארבע השיניים הקבועות הקדמיות יצולמו באופן דיגיטאלי.
 3. ENAMEL OPACITIES AND HYPOPLASIA יבדקו כפי שמומלץ ע"י ארגון הבריאות העולמי1.
 4. מגדר: על פי הרישום בתחנות טיפת החלב ובבתי הספר.
 5. רמת השכלה של האם והאב: על פי ראיון ורישום בשאלון.
 6. בריאות סיסטמית: על פי ראיון ורישום בשאלון.
 7. רמת הפלואוריד במים: במחקר האורכי על פי בדיקות רמות פלואוריד עם מכשיר COLORIMETER של חברת HACH. המדגמים יילקחו פעם ב-4 חודשים.  בכל פעם יילקחו מספר דגימות מים בשעות שונות של היום ובאזורים שונים של העיר, בסיוע מהנדס המים המקומי של משרד הבריאות.
 8. רמות הפלואוריד בזגוגית השיניים יבדקו בקרב מדגם מתוך משתתפי המחקר באמצעות בדיקה מעבדתית שתיקבע בהמשך.
 9. הערים שיבחרו: יבחרו ערים גדולות ע"פ רמות פלואוריד במים (כנ"ל).  כמו כן, יעשה מאמץ שערים אלה ייצגו כמה שיותר את כלל אוכלוסיית ישראל, ע"מ להציג אומדן של ההימצאות הארצית של עששת ופלואורוזיס.  הערים תהיינה דומות כמה שיותר.
 10. רמת שימוש במשחות שיניים המכילות פלואוריד: על פי ראיון ורישום בשאלון.
 11. רמת השתייה ממי ברז: על פי ראיון ההורה ורישום בשאלון.
 12. רמת השתייה ממים מינראליים בבקבוקים: על פי ראיון ההורה ורישום בשאלון.
 13. רמת שימוש בתכשירי פלואוריד נוספים (כדורים, שטיפות פה, הנחות מקומיות מקצועיות וביתיות).
 14. תפיסות ועמדות של ההורים בנושאי הפלרת מי שתייה, פלואורוזיס ואסתטיקה של שיניים תיבדקנה ע"י חברה חיצונית, באמצעות שאלון שתוקף בעבר5 .

 

משאבי אנוש:

 1. הבודקים: על פי כמות הילדים ואזורי הבדיקה ייבחרו מספר בודקים.  יעשה מאמץ שהמספר לא יהיה גדול מדי אך לא קטן מדי – ע"מ שהמחקר יוכל להתבצע ביעילות ובמהירות.  הבודקים יעברו כיול  ביניהם ובינם לבין עצמם.  כל הבודקים יהיו רופאי שיניים, עם עדיפות למומחים ו/או מתמחים ברפואת שיניים ציבורית ופדודונטיה.
 2. רופאים.שינניות שיבצעו ביופסיות זגוגית לצורך קביעת רמות פלואוריד (יהיה צורך להיעזר במעבדות מתאימות).
 3. המנחים/מפקחים: מומחים מהמחלקה לרפואת שיניים קהילתית יפקחו וינטרו את בדיקות העששת.  מומחים מהמחלקה לפדודונטיה באוניברסיטת תל אביב יפקחו וינטרו את בדיקות הפלואורוזיס ו- ENAMEL OPACITIES AND HYPOPLASIA.
 4. פרופ' הרולד סגן-כהן יהיה אחראי על המחקר בכללותו.
 5. ימצא רכז מחקר ראשי שיהיה אחראי על כל הארגון והניהול.
 6. ימצאו 3 רכזים שיהיו אחראים על הארגון והניהול ברמת כל עיר שתשתתף.
 7. ימצאו סייעות שיסייעו בכל הנוגע לבדיקות הקליניות (חיטוי כלים, רישום תוצאות).
 8. ביו-סטטיסטיקאי יבצע את הניתוחים המתאימים.

שונות:

 1. תמריצים למשתתפים – הן במחקר האורכי והן ברוחבי.
 2. אישור ועדת הלסינקי על שני המחקרים.
 3. רישום מדויק של ה- DROP-OUTS  ע"מ בהמשך לקחת בחשבון הטיות אפשריות.
 4. מאמצים מקסימאליים להגיע להשתתפות אופטימאלית בשני המחקרים. 

 

תקציב: יחושב בהמשך

מקורות:

 

 1. World Health Organization. Oral Health Surveys – Basic Methods. 4th Edition, WHO:Geneva, 1997.
 2. Tavener J, Davies RM, Ellwood RP. Agreement amongst examiners assessing dental fluorosis from digital photographs using the TF index. Community Dent Health 24: 21-5, 2007.
 3. Petty IA, Tavener JA, Browne D, Brettle DS, Whelton H, Ellwood. Quantification of dental fluorosis using fluorescence imaging. Caries Res 40: 426-34, 2006.
 4. Vieira AP, Lawrence HP, Limeback H, Sampaio FC, Grynpas M. A visual analog scale for measuring dental fluorosis severity. JADA 136: 895-901, 2005.
 5. Shulman JD, Maupome G, ClarkDC, Levy SM.  Perceptions of desirable tooth color among parents, dentists and children. JADA 135: 595-604, 2004.

נספח: חישוב גודל מדגם לצורך מחקר חתך (נערך ע"י ד"ר איתמר גרוטו)

לפי DMFT בסקר קודם

הנחות:

מובהקות (טעות a) – 5%

עוצמה (Power) = 90%

סטיית תקן:

איזור מופלר – 2.02

איזור לא מופלר – 2.19

הבדל – 0.44

בהנחות אלו נדרש גודל מדגם של 483 בכל קבוצה

חישוב גודל מדגם לצורך מחקר אורכי (Cohort):

1. לפי הבדל צפוי של DMFT, בגיל 5 (כפי שסיכמנו בפגישה האחרונה)

הנחות:

מובהקות (טעות a) – 5%

עוצמה (Power) = 90%

סטיית תקן: 2 – בשתי הקבוצות (על בסיס הנתונים מהמחקר של שלמה, לא הצלחתי למצוא בספרות נתון אחר כי המאמרים בנושא ישנים ואין לי גישה אליהם)

הבדל:0.6 (ההבדל הקטן ביותר שנמצא במחקרים שנכללו בסקירה של York לגבי גיל 5).

גודל מדגם נדרש: 235 בכל קבוצה. צריך לקחת בחשבון Lost to follow-up גדול, כך שצריך  לקחת יותר בכל קבוצה

2. לפי פלואורוזיס: במחקר יורק נמצא לגבי fluorosis of aesthetic concern :

איזור מופלר (1ppm): 12.5%

איזור לא מופלר (0.2 ppm ): 6%

כדי לזהות הבדל מובהק נדרשים 416 משתתפים בכל קבוצה

3. למדדים אחרים:

כפי שחישבתי בעבר, על מנת לזהות תופעה ששכיחותה באוכלוסייה הכללית היא 1%, ובהנחה היפוטטית שהפלרה של מי שתייה גורמת להכפלת השכיחות (ל-2%), נדרשים 3,103 משתתפים בכל קבוצה).

כמובן שככל שהשכיחות של התופעה תרד, צריך מדגם גדול עוד יותר.

 


 

נספח 3 

קשה לפגישה עם שרת הבריאות יעל גרמן בנושא הכללת בריאות השן בסל שירותי הבריאות 8 באוגוסט, 2013

הקואליציה לבריאות שיניים ציבורית

ארגון ההורים הארצי, אש"י – איגוד השיננות הישראלי, האגודה לזכויות האזרח בישראל, יסו"ד – ישראל סוציאל-דמוקרטית, מרכז אדוה, סנגור קהילתי, עמותת רופאי השיניים הערביים בישראל, רופאים לזכויות אדם, ד"ר אלון לבני, רופא שיניים ומומחה לרפואת שיניים ציבורית,  שתי"ל – הנחייה וייעוץ

אוגוסט 2013

לכבוד

ח"כ יעל גרמן

שרת הבריאות

שלום רב,

הנדון: בקשה לפגישה בנושא הכללת בריאות השן בסל שירותי הבריאות

אנו, הקואליציה לבריאות שיניים ציבורית, והמומחים לבריאות שיניים קהילתית מהפקולטה לרפואת שיניים הדסה, פונים אליך בבקשה לקיים עימך פגישה בנושא הכללת בריאות השן בסל שירותי הבריאות.

אנו, הקואליציה לבריאות שיניים ציבורית המאגדת ארגונים חברתיים, אנשי אקדמיה ואנשי רפואה הרואים במדינה אחראית על בריאות הפה והשן של תושביה, אשר פועלת על מנת לקדם שירותי בריאות שן והפה (מניעה וטיפול) בסל הבריאות הממלכתי לכלל תושבי ישראל. אנו היינו אחד הגורמים המרכזיים שפעלו במסגרת החברה האזרחית למען קידום בריאות שיניים ציבורית לילדים וגיבוי המהלך שעשה משרד הבריאות.

כידוע לך, רפורמה חשובה בתחום זה החלה להתממש במהלך כהונתה של הממשלה הקודמת. בשל מגבלות תקציביות, הוחלט על מימוש הרפורמה בשלבים, ולהתחיל קודם כל בהכנסת טיפולי השיניים לילדים עד גיל 18 לסל הבריאות, ואף זאת בהדרגה. עד כה הושלם המהלך לילדים עד גיל 12, כאשר הכוונה היתה להמשיך בהרחבת הרפורמה למבוגרים מעל גיל 65 ובהמשך להרחיב לכל יתר האוכלוסייה.

אלא שבאופן מצער, נראה כי רפורמה חשובה זו נקטעה באיבה, כאשר הרחבת הרפורמה עד גיל 14 הוקפאה במסגרת התקציב שעבר לאחרונה. אנו תקוה כי המדובר בהפסקה זמנית בלבד של מימוש רפורמה זאת, אשר מהווה גולת כותרת במאמצי משרד הבריאות לצמצם פערי בריאות ולהבטיח הזכות לבריאות באופן שוויוני לכל.

לפיכך, אנו – ארגונים העוסקים בזכויות אדם ושוויון בבריאות ומומחים בתחום בריאות השן – מבקשים להיפגש עימך בדחיפות האפשרית כדי לדון בנושא – הן, הרחבת הרפורמה לילדים והן החלתה על קשישים.

בריאות שיניים – רקע כללי

הזכות לבריאות היא זכות יסוד המוגנת על-ידי אמנות בינלאומיות שישראל חתומה עליהן. כידוע, בישראל מהווה חוק ביטוח בריאות ממלכתי עוגן מרכזי של הזכות לבריאות, המטיל על המדינה את האחריות על מימוש הזכות לבריאות.

שירותי בריאות השן ברובם אינם כלולים בסל הממלכתי ומימונם מוטל על האזרחים. זאת, על אף שבריאות הפה והשיניים מהווה חלק בלתי-נפרד מבריאות האדם. כתוצאה מכך, השירותים זמינים רק למי שהפרוטה בכיסו. תחלואת השן בישראל גבוהה ביחס למדינות מפותחות אחרות, הפערים בתחלואה בין בעלי הכנסה גבוהה לבעלי הכנסה נמוכה ובינונית גדולים וההוצאה הלאומית לבריאות על רפואת שיניים גבוהה.

הכנסת טיפולי השיניים לסל הבריאות, גם אם בהדרגה, היתה צעד היסטורי שמשמעו תיקון עוול שהוטמע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי במועד חקיקתו, כאשר מספר תחומי בריאות (סיעוד, בריאות הנפש, שיניים ועוד) נשמטו מסל הבריאות באופן שרירותי, ועל אף שהיתה כוונה להכניס אותם בסמוך לחקיקת החוק לסל, הדבר לא נעשה עד ליום זה.

השלב הראשון ברפורמה זאת – הכנסת טיפולי שיניים לילדים באופן מדורג – היה כאמור צעד ראשון לתיקון העוול החברתי הקשה הזה, אשר מהווה בעת ובעונה אחת, תוצאה וסיבה לפערים עמוקים בין שכבות חברתיות בישראל. משמעות המהלך היא שמחלות השיניים והחניכיים יוכרו ככל מחלה, המסיבות כאב רב, וגורמות לנזקים גופניים ונפשיים נוספים, ולכן יש לטפל בהן כפי שמטפלים בכל שאר המחלות.

הרחבת השירות לאוכלוסיות נוספות – בשלב ראשון לילדים עד גיל 14, ואז עד גיל 18, ובהדרגה גם לאוכלוסיות נוספות – תביא לשיפור מצב בריאות הפה בקרב האוכלוסייה, תקטין את היקף התחלואה, תצמצם את הפערים החברתיים הקיימים בתחלואה ובנגישות לשירותי רפואת השיניים, ובסופו של דבר, גם תצמצם את ההוצאה הלאומית על רפואת שיניים.

בריאות שיניים ילדים

בשנת 2011, 500 אלף ילדים עשו שימוש בסל שירותי השן. השירות הצטיין בהגעה לכל קצוות הארץ תודות לפרישתו השוויונית כמתחייב מהרגולציה. קודם לרפורמה, 60% מהעניים ויתרו על טיפולי שיניים לילדיהם בגלל עלותם. במחקר שנערך בעבר בקרב ילדים בני 12 בערים בישראל נמצאה תחלואה גבוהה עד פי 2 בקרב ילדים בעיר כמו אור עקיבא לעומת עיר כמו מודיעין.

הקפאת הרחבת שירות חיוני זה מקוממת שכן עלותה קטנה מאד יחסית לתקציב הבריאות (כ-0.3%, 3 פרומיל[1]), ומשמעה הפסקת אחת הרפורמות החשובות מנקודת מבט של צדק חברתי שנעשו במערכת הבריאות בשנים האחרונות, תיקון שנשמט עוד במועד חקיקת חוק בריאות ממלכתי. מדובר על הפרה בוטה של הסכם שחתמו שרי האוצר והבריאות הקודמים, והפרת ההבטחה לציבור.

הניסיון מוכיח כי עצירת הרחבה של רפורמה כזו עלולה לעצור אותה באופן מוחלט, דבר שיהיה בכייה לדורות. נערים ונערות בגיל הקריטי שבין 12 ל-18 לא יקבלו טיפול ויהפכו לאזרחים בוגרים הסובלים ממחלות דנטליות אשר משפיעות על מצבם הגופני וגוררות סיבוכים נוספים.

הקפאת ההרחבה לשנתון האחרון (12-14), תוביל לויתור על שירותי חיוני זה בקרב חסרי אמצעים , להוצאה כבדה על המעמד הבינוני ולעליה בגין צריכה של שירותים מורכבים ויקרים יותר בשל הסיכון למחלות לב וזיהומים מפושטים, כתוצאה מיצירת חסמים לצריכה של שירותי רפואת שן ראשוניים.

בריאות שיניים לאנשים מעל גיל 65

אוכלוסיית הקשישים בעולם עולה בהתמדה. לקשישים צרכים מיוחדים מבחינת בריאות הפה, הדורשים התייחסות מיוחדת מצד מקצועות הבריאות בכלל ובריאות השיניים בפרט. מאפייני בריאות הפה של אוכלוסיית הקשישים כוללים: ריבוי מחלות כלליות, שבחלקן קשורות גם לפה או מקשות על טיפולים (סכרת, יתר לחץ דם, בעיות לב); ריבוי תרופות הגורמות ליובש פה; תזונה לקויה – הן מסיבות הקשורות בשיניים (חוסר שיניים, תותבות לקויות) והן מסיבות אחרות (איבוד טעם, חולשת שרירי לעיסה, אין מי שיכין אוכל ועוד); ירידה בכמות ואיכות רוק – בגלל הגיל, בגלל לעיסה מופחתת, ובעיקר בגלל ריבוי התרופות; בעיות חניכיים שהסיבות העיקריות להימצאן הן עששת, היגיינה לקויה, ומיעוט רוק; אובדן שיניים – בעיקר עקב מחלות חניכיים, אך גם בגלל עששת שלא טופלה בזמן; תותבות לקויות הגורמות לנזקים מצטברים ברקמות הפה; ירידה ביכולת האכילה; סרטן הפה והלוע שהסיכון לחלות בו עולה עם הגיל.

לאוכלוסיית הקשישים יש גם מאפיינים חברתיים שונים, המדגישים עוד יותר את בעיות הבריאות , וגורמים להחמרות נוספת: לרובם יכולת מופחתת לשמור על היגיינה, עקב בעיות מנואליות וקוגניטיביות, מצב כלכלי בעייתי ובעיות נגישות לשירותים רפואיים ודנטאליים; הם חיים לבד בהרבה מקרים, ולחלקם יש בעיות תקשורת, שמיעה, ראייה ודיבור, וגישה מוגבלת למידע.

בישראל חיים מעל  700,000 קשישים (מעל גיל 65) , המהווים כ- 10% מהאוכלוסייה. מתוכם – כמעט חצי (333,000) הינם מעל גיל 75. מעט מידע קיים בארץ בנושא בריאות השן של קשישים והוא לקוח ברובו מסקרים מיושנים, שהקיפו נתח קטן בלבד מהאוכלוסייה. מה שכן ידוע הוא כי כ-60% מהזקנים בישראל סובלים מחוסר שיניים (52%  חוסר מוחלט, 45% חלקי), ולרובם יש שיניים תותבות (81%- 73%; אין נתונים מדויקים). 15%-30% מבעלי התותבות דיווחו על תותבת שמכאיבה ו/או לא נוחה, 10% התלוננו על פצעים שנגרמו משימוש בתותבת, ו 22-27% על כך שהיא מפריעה באכילה ודיבור.

בסקר טלפוני שנערך ב 1996, דיווחו כ 75% מהקשישים המטופלים כי הם מטופלים במסגרת פרטית, וכ – 20% במרפאות של קופות חולים. מבחינת ניצול השירותים, כ 80% מדווחים כי אינם נוהגים כלל ללכת לרופא השיניים (בהשוואה ל 65% מהאוכלוסייה הכללית). התשלומים עבור הטיפולים הם לרוב מכיסם הפרטי של הקשישים, מאחר ולרוב הם אינם מבוטחים. סקר אחר מראה גם כי הסיבה העיקרית לאי השלמת טיפול (הכוונה לטיפול שהוצע לקשישים שהגיעו למרפאות, קיבלו הצעת טיפול אך מסיבות שונות לא מימשו את הטיפול) הייתה מחירי הטיפול.

לפיכך, מוצע להכליל סל שירותי טיפול ומניעה בסיסי בתחום בריאות השן לקשישים בסל הבריאות, כולל פיתרון לקשישים הנמצאים במסגרות ממוסדות (כ 5-6% בלבד) לצד הקשישים הנמצאים בקהילה. בהתאם לכך מוצע לקדם סל טיפולים שכולל את הטיפולים הבאים (כפי שהוכן ע"י מומחים בבריאות השן):  "למבוטחים בני 65 ומעלה: שירותי רפואת שיניים מונעת, משמרת ומשקמת להחזרת תפקוד, לרבות תותבות נשלפות חלקיות או שלמות הנתמכות על שני שתלים. לרבות שירות דנטלי נייד, לקשישים המרותקים לבית או למוסד."

שירות אוניברסאלי ולא סלקטיבי

יצוין שאנו מתנגדים לתכנית סלקטיבית על בסיס מצב סוציו אקונומי או משהו דומה. אנו סבורים שתכניות מסוג זה הן בעייתיות, ראשית משום שלא יתנו מענה לאוכלוסייה רחבה של קשישים אשר עשויים להימצא מעל הקו שישורטט ועם זאת, הם סובלים מהזנחה ונמנעים מרכישת טיפולי שיניים בשל עלותם. שנית, תכנית סלקטיבית פוגעת לטווח הארוך באוניברסאליות ובערכי השוויון והצדק שבבסיס חוק ביטוח בריאות ממלכתי וסל הבריאות. אלו בדיוק הסיבות לחשיבות המהלך התקדימי של שירות שיניים אוניברסלי לילדים, ומה שנכון לילדים, נכון שבעתיים לקשישים. לפיכך, אנו מבקשים להביא בפנייך בנייר העמדה (המצ"ב) את הצעתנו כדלהלן:

מימון הרפורמה לילדים ולקשישים

עלות הספקת שירותי שיניים לקטינים מוערכת על ידי משרד הבריאות בכ-300 מיליון ש"ח בשנה (כולל ילדים עד גיל 12 שמקבלים היום כבר את השירות). עלות הספקת שירותי שיניים לקשישים מוערכת על ידי משרד הבריאות בכ-160 מיליון ש"ח בשנה. אנו מציעים כי מקור המימון יהיה בדרך של העלאת מס הבריאות באופן שוויוני ופרוגרסיבי לכלל האוכלוסיה:

תוספת 0.09% לרמת התשלום הנמוכה, שהיא  3.1% מהשכר שעד 60% מהשכר הממוצע במשק, ותוספת 0.15% לרמת התשלום השנייה שהיא 5.0% מהשכר שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק.[2]

סיכום

לאור כל האמור לעיל, אנו מבקשים להיפגש עימך בדחיפות האפשרית כדי לדון בנושא ולראות באיזה אופן ניתן לפעול כדי להביא למימוש הרפורמה החשובה הזאת בהקדם.

 

בכבוד רב ובברכה,

פרופ. יונתן מן, פרופ. הרולד סגן-כהן             בשם חברי הקואליציה לבריאות שיניים ציבורית

המחלקה לרפואת שיניים קהילתית               עו"ד דבי גילד-חיו, מקדמת מדיניות באגודה לזכויות

בית הספר לרפואה הדסה                             האזרח

________________________                  ____________________________________

ליצירת קשר: עו"ד דבי גילד-חיו, האגודה לזכויות האזרח  052-8282444

העתקים:

פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות

ד"ר טוביה חורב, ראש אגף כלכלה

ד"ר שלמה זוסמן, ראש אגף בריאות השן[1] 80 מיליון ₪ דרשים להרחבה לגילאים 12-14, יחסית ל-23.6 מיליארד ₪ תקציב הבריאות (לא כולל תוספת מהאוצר לעלות סל השירותים)

[2] על פי חישוב מרכז אדוה, המבוסס על תחזית לפיה תקבולי מס בריאות בשנת 2009 יהיו כ-15 מיליארד ש"ח. 460 מיליון (עלות טיפול השיניים המוצע) מהווים כ- 3.06% מהסכום הזה.

טבריה: ילד לקה בזיהום חמור מחיידק עששת 8 באוגוסט, 2013

לאחר שסבל מכאבים ברגליים ומצליעה קלה התברר: בן 9 סובל מזיהום חמור בדם, שנגרם דווקא מחיידק ששכן בעששת שבפיו. הוא טופל באנטיביוטיקה לתוך הווריד והחלים. הרופא שטיפל בילד: "הסיבוכים של חיידקי העששת עלולים להיות קשים ביותר"

ד"ר איתי גל    Ynet

06/08/2013 08:24

אמהות, את הכתבה הזו לשמור ולהראות לילד כשהוא מסרב לצחצח שיניים: ילד בן תשע לקה בזיהום דם חמור כתוצאה מחיידק עששת שחדר מהשיניים לזרם הדם. הוא טופל באנטיביוטיקה לתוך הווריד והחלים.

הילד התקבל במחלקת הילדים בבית החולים פוריה בטבריה כשהוא סובל מכאבים בברך שמאל ומצליעה ברגל ימין, שנמשכו יומיים טרם הגעתו למקום. בדיקות הגפיים לא העלו כל ממצא חריג ולא נמצאו סימני דלקת במפרקים.

בדיקת הדם שנערכה לילד התבררה כתקינה, ואף במשטח הגרון לא נמצא כל חיידק. עם זאת, בתרביות הדם התגלו חיידקים השייכים למשפחת "גרם חיוביים" שלא זוהו במדויק. הוחלט להתחיל בטיפול אנטיביוטי לווריד ובתום הטיפול הוא שוחרר לביתו להמשך טיפול באנטיביוטיקה דרך הפה, אך בשל השיפור הניכר במצבו – הופסק הטיפול.

 

כעבור שבוע חזר הילד לבית החולים, כשהוא מתלונן שוב על כאבים ברגל ימין עם צליעה קלה, אך גם הפעם לא נמצאו ממצאים חריגים כלשהם בבדיקה הגופנית, בבדיקות הדם או בצילומי הרנטגן. הוא עבר מיפוי עצמות, שגם לא זיהתה דלקת כלשהי בעצם.

בתשובה חוזרת של תרביות הדם זוהה החיידק אקטינומיצס נסלונדי, והוחל שוב בטיפול אנטיביוטי לווריד. תוך כדי כך נשלח הילד לייעוץ אצל רופא פה ולסת, שגילה כי המקור לחיידק הוא בעששת קשה בפה שממנה סבל. הילד עבר עקירת שיניים, ובהמשך חל שיפור במצבו והוא שוחרר לביתו.

הרופאים ד"ר סעיד אבו זיד ואיל נאסר שטיפלו בו דיווחו על המקרה בגיליון החדש של כתב העת לרפואה, שם הם מציינים כי מדובר בחיידק השוכן דרך הקבע ברירית הפה, המעיים, הפות ודרכי הנשימה, ובנוסף נמצא גם בשקדים, בשיניים ובחניכיים.

"העששת היא מקור לזיהומים כלליים בגוף", אומר ל-ynet ד"ר אבו זיד. "לעתים הסיבוכים של חיידקי העששת עלולים להיות קשים ביותר, ולהגיע עד כדי סכנה למסתמי הלב, לריאות ולהרס עצמות. אנחנו מציעים לא לשכוח ולזכור שגם העששת עלולה להיות המקור לזיהומים קשים בגוף".

לדברי הרופאים, זו אחת הפעמים הבודדות בעולם שבה חדר החיידק בשל עששת לחלל הפה, מבלי שהילד עבר טיפול שיניים קודם לכן. לנוכח זה, המליצו הרופאים לתת את הדעת במקרה של מחלת חום קשה גם לאפשרות שמדובר בעששת, ולהפנות את המטופלים לבדיקה אצל רופא השיניים.

הפלרה או הרעלה? 8 באוגוסט, 2013

קישור למאמר המקורי בפייסבוק- https://www.facebook.com/notes/tom-sadeh/%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%94%D7%A8%D7%A2%D7%9C%D7%94/10200690704448104

Tom Sadeh

יום ‏3 יולי 2013‏ בשעה ‏00:22‏

הקדמה

בחודשים האחרונים נושא הפלרת מי השתייה עלה רבות בשיח הציבורי בארץ. הוא הגיע לשיאו מבחינתי כששרת הבריאות יעל גרמן הכריזה כי בעוד שנה חובת ההפלרה בישראל לא תחודש ובכך למעשה תבוטל.

 

יש לי עניין גדול בנושא ההפלרה. התחלתי לחקור אותו לפני כשנה אחרי שראיתי סרטון עליו של משתמש היוטיוב האהוב עלי C0nc0rdance. כשהתעורר העניין הציבורי בנושא, החלטתי לחקור את הנושא מחדש לאורכו ולרוחבו ובעיקר לעומקו. הפוסט הזה הוא תוצר של עשרות שעות של קריאת מאמרים מדעיים, סקירות של ארגוני בריאות מובילים ועיון באתרי האינטרנט המתנגדים להפלרה.

 

בפוסט הקודם שלי עשיתי סקירה של הספרות המדעית בנוגע ליתרונותיה וחסרונותיה של מילה רפואית. פתחתי את אותו הפוסט בהבהרה וגילוי נאות, ואעשה זאת גם כאן. אני לא רופא שיניים, לא כימאי, טוקסיקולוג או אפידמיולוג. אני גם לא לומד לאף תואר שקשור אפילו במקצת להפלרת מי שתייה ואין לי הכשרה פורמלית בנושא. לכן, יש סיכוי סביר מאד שהבנתי באופן שגוי את המחקרים הרבים שאני הולך לצטט. מאותה הסיבה יש סיכוי סביר לא פחות שהמחקרים לא אומרים את מה שאני חושב שהם אומרים. אם מצאתם שגיאה בדבריי, אתם יותר ממוזמנים לתקן אותי. אני אוסיף את התיקון, ואודה למתקן בסוגריים מסולסלים {} בצירוף תיעוד העריכה בתחתית הפוסט.

 

בפוסט הנוכחי אני סוקר את הראיות המדעיות שקשורת להפלרת מי השתייה. אני לא מתכוון לעסוק בשאלה האתית בנושא. אני מודע לעובדה שמדיניות רפואית קהילתית היא יותר מסוגיה מדעית גרידא ומעורבים בה גם גורמים חברתיים וערכיים, אך הם לא הפוקוס של פוסט זה. הסיבה המרכזית לכך היא  שבשאלות מדעיות קל יחסית להכריע, בעוד שבסוגיות חברתיות קשה יותר. במדע העובדות בלבד קובעות ואין מקום לשיפוט ערכי ולכן הסתכלות על הקונצנזוס המדעי בנושא הנבדק לרוב מספיקה כדי להכריע את הסוגיה הנבדקת. בשאלות חברתיות, העובדות מהוות חלק חשוב, אבל הן לא לבד. את העובדות בסוגיות חברתיות שופטים לאורם של ערכים, שהם אינדיבידואליים לכל אדם ואדם. זאת הסיבה שבגללה אני נמנע מהתמודדות עם השאלה הזו.

 

אמשיך את דברי באזהרה. זהו פוסט ארוך. מאד. השתדלתי להיכנס לפרטים כמה שיותר ולא חסכתי במילים. זה נושא מורכב מאד ואי אפשר לסקור אותו בצורה נאותה בלי לכתוב אלפי מילים עליו ולכן חילקתי את הפוסט לכמה חלקים: אפתח בהיסטוריה של ההפלרה כדי לתת מעט רקע על הנושא. אמשיך בהסבר על הכימיה ומנגנון פעולת ההפלרה. הסבר זה עוזר להבין את ההסברים על הראיות והבטיחות שבאים לאחריו. לבסוף, אקנח בסקירה של טיעוני המתנגדים להפלרה.

הקוראים מוזמנים לקפוץ לחלק שמעניין אותם ביותר ולקרוא רק עליו, אבל אני ממליץ לקרוא את כל הפוסט על מנת לקבל את התמונה הכוללת ביותר בנוגע להפלרה וכדי להבין את כל החלקים בהקשרם.

 

אז לפני שאקפוץ למימיה העמוקים של ההפלרה אני רוצה לתת תודה ענקית לחברי קבוצת הפייסבוק "חשיבה חדה". בזכות עזרתם הרבה אספתי המון חומר לתחקיר. הדבר הקל עלי מאד וחסך לי שעות רבות של חיפושים ברשת האינטרנט. כמו כן, אני חב תודה גדולה לעידו חדי, אדם לוין, דין כץ, רודנה גולץ וגלעד דיאמנט שנתנו ביקורת מעולה והפכו את הפוסט למה שהוא.

ללא שהות נוספת, אתחיל.

 

ההיסטוריה של הפלרת מי השתייה

השנה היא 1901. רופא שיניים צעיר בשם ד"ר פרדריק מק'קיי (Frederick McKay) פותח בקולורדו ספרינגס, קולורדו (Colorado Springs, Colorado) מרפאת שיניים. הוא מגלה לתדהמתו הרבה שלרבים מתושבי העיר כתמים חומים על השיניים, תופעה שלא נמצא לה תיעוד בשום מקום בספרות הרפואית של התקופה ההיא. כמו כל מדען טוב, מק'קיי החל לחקור את התופעה המסקרנת. בתחילה, הוא לא הצליח לעורר עניין בנושא בקרב שאר רופאי השיניים והחוקרים. לבסוף ב-1909 הצטרף אליו רופא שיניים נודע, ד"ר גרין ורדימן בלאק (Greene Vardiman Black), אבי רפואת השיניים הניתוחית בארה"ב.

 

השניים חקרו במשך 6 שנים (עד מותו של בלאק) את הכתמים המוזרים והגיעו לשתי תובנות עיקריות:

א. הכתמים החומים בשיניים נגרמו על ידי התפתחות לא תקינה של אמייל השן. הם גילו שמבוגרים ששיניהם התפתחו לחלוטין לא נמצאים בסיכון להופעת כתמים בשיניהם. לעומת זאת, ילדים הממתינים להופעת שיניהם הקבועות נמצאים בסיכון גבוה להופעת הכתמים.

ב. הם גילו שהשיניים החומות חסינות באופן מפתיע לריקבון ועששת.

 

מק'קיי שיער כי ישנו חומר מסוים במים הגורם לכתמים ולאפקט המגן שלהם, אולם בלאק לא היה משוכנע. לאחר מותו של בלאק, מק'קיי המשיך לבדו לחקור את הכתמים החומים המוזרים על מנת לגלות מה גורם להם.

בשנת 1923 הגיע מק'קיי לאוקליי, איידהו (Oakley, Idaho) כדי לבדוק מקרים חדשים של כתמים חומים בשיני הילדים המקומיים. המקומיים דיווחו למק'קיי שהכתמים החלו להופיע בסמוך לבנייתו של צינור מים קהילתי חדש. למרות שמק'קיי לא מצא שום דבר חריג במים, הוא המליץ על הפסקת השימוש בצינור. תושבי אוקליי נשמעו להמלצתו. כעבור מספר שנים, הכתמים הפסיקו להופיע בקרב ילדי אוקליי. התוצאה חיזקה מעט את השערתו, אבל מקק'יי עדיין לא ידע מה במים גורם לכתמים.

 

כמה שנים מאוחר יותר, הוא קיבל חיזוק נוסף. בעיר בוקסיט, ארקנסו (Bauxite, Arkansas) הופיעו כתמי קולורדו, אולם בעיר קרובה מאד אליה הכתמים לא הופיעו. מק'קיי בדק את מי העיירות, אולם ללא הואיל. פרסומיו גרמו למדען אחר בשם ה. ו. צ'רצ'יל (H. V. Churchill) לבדוק את המים בבוקסיט באמצעות בדיקות מעבדה מתקדמות שלא היו נגישות למק'קיי. הבדיקות הראו שבמים כמות חריגה של פלואוריד. צ'רציל פנה למק'קיי בינואר 1931 במכתב של חמישה עמודים, המפרט את תוצאות הבדיקות. במשך כמה חודשים אסף מק'קיי דגימות מים מאזורים בהם הופיע הכתמים ונתן אותם לצ'רצ'יל לבדיקה. בכל דגימות המים נמצאו ריכוזים חריגים של פלואוריד. תעלומת הכתמים החומים ומה שגורם להם, נפתרה.

 

מאוחר יותר בשנת 1931, התחיל לחקור את התופעה רופא השיניים ד"ר הנרי טרנדלי דין (H. Trendley Dean), שהיה ראש המחלקה לבריאות השיניים של ארגון הבריאות הלאומי האמריקאי. הוא רצה לבדוק את המינונים בהם פלאוריד במים לא גורם להופעת הכתמים. בסוף שנות השלושים, בעזרת בטכנולוגיות חדישות לאותה תקופה, דין הצליח לגלות שריכוז של 1 מ"ג פלואוריד לליטר מים לא גורם להופעה של כתמים ברוב האוכלוסייה ולהופעה של כתמים קלים בחלקה. כעת דין רצה לבדוק האם לפלואוריד יש אפקט מגן מפני עששת כפי שבדיקותיהם של מק'קיי ובלאק רמזו והוא הצליח לשכנע את עמיתיו לבדוק זאת. ב-1944 התחיל מחקר רב-שנתי בעיר גראנד רפידס, מישיגן (Grand Rapids, Michigan), שהיתה הראשונה מערי העולם שהפלירה באופן מלאכותי את מי השתייה שלה. המחקר נמשך כ-10 שנים והשתתפו בו יותר מ-30,000 מילדי העיר. המחקר הראה שההפלרה הפחיתה את מקרי העששת בכ-60 אחוזים[1].

 

בזכות אורכו, מספר משתתפיו ותוצאותיו, נחשב המחקר לפריצת דרך במחקר של רפואת השן ואבן דרך חשובה במלחמה בעששת, מלחמה שבה רופאי השיניים נמצאו בעמדת נחיתות עד גילוי הפלואוריד והשפעתו על המחלה[2].

בעקבות הצלחת המחקר, ערים נוספות בארצות הברית ובשאר העולם החלו להפליר את מימיהן. כיום מאות מיליוני בני אדם ברחבי העולם נהנים ממים מופלרים באופן מלאכותי.

 

הכימיה של הפלרת מי השתייה

בחלק הקודם הבנו מה קרה בעבר ומה גרם לקהילות ברחבי העולם להתחיל להפליר את מימיהן. בחלק זה נבין מהו פלואוריד, מהי עששת ומהו המנגנון שבאמצעותו פלואוריד מונע עששת.

 

פלואור (F) הוא יסוד כימי מקבוצת ההלוגנים. בטבע הוא נמצא כיון שלילי (F-) הנקרא גם פלואוריד או כחלק מתרכובת. הפלואוריד דומה מאד מבחינה כימית להידרוקסיד, אחד מהיונים המרכיבים את אמייל השן. הפלואוריד נמצא בתרכובת עם יסודות אחרים, למשל סידן, זרחן ונתרן. כאשר תרכובת כזו באה במגע עם מים, היא מתפרקת ויון הפלואור ושאר היסודות בתרכובות מומסים במים. פלואוריד מגיע למי השתיה באופן טבעי ובאופן מלאכותי. במקומות מסוימים בעולם ובארץ, מי השתייה מופלרים באופן טבעי, משום שמקור המים באזור עשיר בפלואוריד טבעי שהגיע מסלעים. כמות הפלואוריד הטבעית הזו משתנה. היא יכולה להיות מתחת לכמות המומלצת לשתייה, בכמות המומלצת או בהרבה מעליה. בהפלרה מלאכותית של מי השתייה מוסיפים פלואוריד למים עד למינון הרצוי.

 

יש שני מקורות פלואוריד עיקריים להפלרה מלאכותית: הראשון הוא חומצה הקספלואורוסיליצית (H2SiF6), תוצר לוואי של תעשיית הדשנים. השני הוא נתרן פלואוריד (NaF), מינרל טבעי שניתן לכרות מאדמת כדור הארץ. כמו כן, ניתן להשיג אותו על ידי טיפול כימי מסוים בחומצה. כריית נתרן פלואורי היא יקרה ומזהמת, ולכן בדרך כלל משתמשים בחומצה בהפלרה מלאכותית.

החומצה היא תרכובת מהסוג שהזכרתי קודם. כשהיא מוכנסת למים היא מתפרקת ומרכיביה השונים מומסים במים בתהליך שנקרא הידרוליזה[3].

 

יון של פלואור ממקורות שונים הוא בעל אותן תכונות כימיות. כלומר, יון פלואור שמקורו מנתרן פלואוריד ויון פלואור שמקורו מחומצה הקספלואורוסיליצית זהים כימית. כשמעריכים את הבטיחות והיעילות של צריכת פלואוריד במי השתיה אין צורך להתייחס למקור הפלואוריד כגורם שעלול להשפיע על התשובה. עם זאת, יש צורך להתייחס לבטיחות של המרכיבים האחרים של החומצה, משום שגם הם מתמוססים במים. בהמשך, אעסוק בשאלת הבטיחות של המרכיבים הללו.

 

על פי משרד הבריאות ריכוז הפלואוריד המומלץ במים בישראל הוא 1 מ"ג פלואוריד לליטר מים, או חלקיק פלואוריד על כל מיליון חלקיקי מים[4]. כדי להשיג את רמת ההפלרה הזאת, נהוג בארץ להכניס חומצה הקספלואורוסיליצית למים ביחס של 1.25 מ"ג חומצה לליטר מים. כך מושג ריכוז הפלואוריד של 1 מ"ג פלואוריד לליטר מים כשהמימן והצורן שבחומצה מהווים את ה0.25 מ"ג הנותרים.

 

הפלרת מים בצורה הזו מהווה טיפול אחד מתוך שלל טיפולים באמצעות פלואוריד. את הטיפולים השונים  מחלקים לשני סוגים לפי אופי קליטתם ופעולתם.

 

הסוג הראשון הוא קליטה ישירה של הפלואוריד אל הגוף. קליטה כזו של פלואוריד אל הגוף נקראת "הפלרה מערכתית". הפלרה מערכתית מושגת על ידי הפלרת מי השתייה, מלח או חלב, או צריכה ישירה של פלואוריד דרך טיפות או כדורים. הפלואוריד נקלט בגוף דרך מערכת העיכול ומגיע דרך מחזור הדם אל איברי הגוף. מרביתו של הפלואוריד כלל לא נקלט בגוף ו60-80 אחוזים ממנו נפלטים דרך השתן.

99 אחוזים מהפלואוריד שלא יוצא דרך השתן (וכתוצאה מכך נשאר בגוף) נקלט ברקמות הקשות שהן העצמות והשיניים. הכמות המזערית שנותרה מצטברת ברקמות הרכות. כתוצאה מכך, הפלואוריד מגיע גם לרוק בריכוזים נמוכים.

 

צחצוח במשחות שיניים מופלרות, שימוש במי פה מופלרים ועוד תרפיות פלואוריד נוספות שאינן כוללות בליעה של פלואוריד מהוות את הסוג השני. סוג זה נקרא "הפלרה חיצונית", מסיבות ברורות. טיפול מסוג זה מעלה זמנית את ריכוז הפלואוריד ברוק, לפי תדירות הטיפול.

 

עכשיו לאחר שהבנו מהו פלואוריד, נחוץ הסבר קצר על מבנה השן ועל המחלה העיקרית הפוגעת בו, מחלת העששת.

 

השן מורכבת משלושה חלקים עיקריים: בחלקה הפנימי נמצא מוך השן – רקמה של כלי דם ועצבים האחראית על התחושה בשן ועל אספקת הדם שלה. מעליה נמצאת שכבת השינן (דנטין), שהיא שכבה קשיחה המחברת בין המוך לבין השכבה החיצונית של השן, האמייל. שכבת האמייל מורכבת בעיקר ממולקולות הנקראות הידרוקסיאפטיט והיא הרקמה הדחוסה ביותר בגוף. שכבת האמייל מגנה על השכבות הרכות והפגיעות יותר הנמצאות תחתיה.

 

עששת נגרמת על ידי חיידקים הנמצאים בחלל הפה. חיידקי העששת מפרקים סוכרים על מנת להפיק מהם אנרגיה בה הם משתמשים על מנת לגדול ולהתרבות. תוצר לוואי של פירוק הסוכרים הוא חומצה, שאותה מפרישים החיידקים לחלל הפה. אותה חומצה מפרקת את האמייל והדנטין. תהליך זה יוצר "חורים" בשיניים והוא עלול להוביל לזיהום ולנמק במוך השן ובעצם שמתחתיו. המחלה נפוצה מאד בעולם המערבי, כשבארצות הברית היא מחלת הילדים הנפוצה ביותר בהפרש ניכר מהאחרות[5].

 

יופי, אז הבנו מהו בכלל הפלואוריד הזה ומהי עששת. אז איך בעצם פלואוריד במים מונע עששת?

הוא עושה זאת באמצעות שלושה מנגנונים עיקריים:

ראשית, כשהוא נקלט מערכתית, הפלואוריד מוטמע באמייל השן ומחזק אותו. הפלואוריד מחליף את יון ההידרוקסיד שבאמייל ומשנה מעט את מבנהו. כתוצאה מכך, האמייל נהפך לדחוס יותר ועמיד יותר כנגד חומצות החיידקים. אפקט זה קורה רק בשלב התפתחות השן ולפני יציאתה לחלל הפה ורק כאשר הפלואוריד נקלט מערכתית אל הגוף.

שנית, עליית ריכוז הפלואוריד ברוק גורמת להטמעה מחדש של פלואוריד באמייל (רה-מינרליזציה). בנוסף, אמייל מחוזק בפלואוריד בצורה זו עובר רה-מינרליזציה מהירה יותר מאשר אמייל שאינו מחוזק בצורה זו.

לבסוף, חיידקי העששת קולטים את הפלואוריד מהרוק אל תוך תאיהם. הוא בתורו פוגע במטבוליזם שלהם – ביכולת החיידקים לעכל סוכר. הדבר מפחית את ייצור החומצה שמעכלת את אמייל השן.

 

בעבר, חשבו שהקלטות הפלואוריד באמייל השן בצורה מערכתית היא גורם המניעה העיקרי. כיום ידוע שהמנגנון העיקרי שבאמצעותו פלואוריד מונע עששת הוא המנגנון השני שציינתי, מנגנון הרה מינרליזציה. אפקט זה מוענק מהפלרה חיצונית.

למרות שההגנה העיקרית מוענקת מהפלרה חיצונית, הפלרה מערכתית עדיין חשובה. יתרונה המשמעותי של הפלרה מערכתית, היא שהיא מעניקה תמיד גם את יתרונותיה של הפלרה חיצונית מאחר ופלואוריד הנקלט דרך מערכת העיכול מגיע לרוק ומהווה מאגר זמין של פלואוריד במהלך כל היום.

 

בנוסף על כל זה, האפקט המיטיב של ההפלרה המערכתית והחיצונית הוא אפקט מצטבר. יש לכך שתי סיבות עיקריות:

הסיבה הראשונה היא שהפלרה היא טיפול מונע פאסיבי. בניגוד לצחצוח שיניים, אין צורך בלבצע פעולה כלשהי, אין צורך לדעת לבצעה נכון ואין צורך בתדרוך רופא שיניים לשם כך. כל מה שצריך כדי לקבל את הטבות הפלרת המים, הוא לשתות מים מופלרים. זה גורם לכך שאלו שלא מצחצחים כראוי את שיניהם ליהנות בכל זאת מהגנה של תרפיית פלואוריד.

סיבה נוספת היא שההפלרה המערכתית מהווה טיפול משלים להגנה החיצונית המוענקת מתכשירי פלואוריד כגון משחות שיניים. ההפלרה מעניקה הגנה אחידה, קטנה וקבועה במשך כל היום ע"י שמירת ריכוז פלואוריד קבוע ברוק. לעומתה, מוצרי הפלואוריד מעניקים הגנה גדולה וחד פעמית ברגעים קריטיים, כגון אחרי ארוחה או לפני השינה.

 

אם נקביל את ההגנה שפלואוריד מעניק לשיניים לתחזוקה ונקיון הבית, אז ההפלרה המערכתית מקבילה לשמירה כללית על ניקיונו. לעומתה, ההפלרה החיצונית מקביל לנקיון יסודי של הבית בסוף השבוע. שתי השיטות נחוצות על מנת לשמור על הבית נקי בצורה הכי טובה, כמו ששתי שיטות קבלת הפלואוריד נחוצות לשמירה מקסימלית על בריאות השן[8-6].

 

הראיות ליעילות ההפלרה

בחלק הקודם למדנו מה זה פלואור, מהי עששת וכיצד שימוש בראשון מונע את האחרונה. אבל איך מנגנון זה מתבטא בפועל, בשטח? או במילים אחרות, מהן הראיות ליעילות ההפלרה? מה המחקרים מראים?

 

מחקרים משנות החמישים, השישים והשבעים של המאה עשרים הראו שהפלרת מים מונעת עששת במידה רבה מאד, בין 50 ל70 אחוזים, כמו למשל המחקר בגראנד רפידס שהוזכר קודם[1]. מחקרים וסקירות חדשים יותר, מראים על השפעה מרשימה הרבה פחות, של בין 15 ל30 אחוזים[7–9].

 

רגע רגע, אז איך למה יש כזה הבדל בין המחקרים הישנים לחדשים יותר?

כדי להבין זאת, צריך לצאת לרגע לחזור בזמן שוב אל שנות החמישים של המאה העשרים.

האוכלוסיה כיום מאד ניידת, בניגוד לשנים האלו. אנשים עוברים ממקום למקום כל הזמן בין אזורים מופלרים לאזורים לא מופלרים, מה שמצמצם את הפערים בין האזורים המופלרים לאזורים הלא מופלרים והדבר מצמצם את ההשפעה.

כמו כן, אזורים מופלרים מעניקים אפקט "הילה" לאזורים לא מופלרים בכך שמזון המיוצר שם ומכיל כמות פלואוריד גבוהה יותר נמכר גם באזורים מופלרים ומעניק שם הגנה מועטה. מאחר ולא היה שימוש בפלואוריד בתקופה ההיא, אז האפקט זה יצמצם את הפערים גם כן.

בנוסף, המחקרים הראשוניים נערכו לפני שנים רבות, ומתודולוגית המחקרים האלו ירודה לעומת המחקרים העדכניים יותר. למתודולוגיה הלא מוצלחת היתה ודאי השפעה על תוצאותיהם של המחקרים לטובת ההפלרה.

לבסוף, תוספי פלואוריד, משחות שיניים מופלרות, מי פה שמכילים פלואוריד ועוד שלל מוצרים קיימים כיום בשפע. מאחר והם לא היו בשימוש אז ומשום שהם מעניקים חלק מההגנה שהפלרת מי השתייה מעניקה, האפקט היחסי מופחת אף יותר.

 

בנוסף על כל זה, מירב האפקט של מניעת העששת הוא חיצוני ומתרחש אחרי יציאת השן. לכן הפלרת מי השתייה יעילה במניעת עששת גם אצל מבוגרים. יש לציין שהמחלה גם פחות נפוצה אצל מבוגרים וגם אחד ממנגנוני ההגנה של הפלואוריד לא בא לידי ביטוי ולכן האפקט המגן מופחת.

 

לסיכום, אמנם להפלרת מי השתייה אין את אותו אפקט במניעת עששת כמו בשנים עברו, אבל עדיין יש לה אפקט מיטיב, שמצטבר עם שיטות מניעה אחרות[8,10].

 

נפלא. אז הפלרה יעילה למדי במניעת עששת. האם יש לה יתרונות נוספים?

אז כמו שכתבתי קודם, יתרונה המרכזי של ההפלרה לא טמון ביעילותה במניעת עששת בלבד, אלא בכך שהיא מהווה טיפול מונע פאסיבי.

במדינות מערביות, ככל שאנו יורדים במדדים סוציו-אקונומיים, כך נראה עליה בכמות הנפגעים מעששת3,11].

טיפולי המנע השונים מלבד הפלרה מסתמכים על ביקורים אצל רופאי שיניים, שימוש אקטיבי במוצרים שונים בצורה הנכונה וחינוך להיגיינת הפה. זמינותם של דרכי המניעה האלו לאדם היא בהתאם להכנסתו, בניגוד להפלרה. הפלרה זמינה בצורה אחידה לכל האוכלוסיה במידה שווה, לפיכך אין פלא שיעילותה של הפלרת מי השתייה עולה ככל שאנחנו יורדים בסולם הסוציואקונומי[3].

למעשה, הפלרת המים בישראל בפועל היא לא בשביל אלמוג מסביון או פלג משכונת דניה. היא יותר בשביל יוסי מטירת הכרמל, שרה ממאה שערים או אחמד מסכנין. אפשר לראות את ההפלרה כטיפול מנע חברתי, שמצמצם את הפערים בסולם הסוציואקונומי, לפחות מבחינת בריאות השן.

 

יתרון נוסף של הפלרת המים, הוא שהיא גם יעילה מאד מבחינה כספית. לפי מחקר של המרכז למחלות מדבקות האמריקאי (CDC), הפלרת מי השתייה עולה פחות מדולר לשנה לאדם כשהאוכלוסייה שמימיה מופלרים עולה על 20,000 תושבים. היא חוסכת טיפולי שיניים בסך של בין 20 ל40 דולרים על כל דולר שמושקע בה. לפי אותו מחקר, ההפלרה מחזירה את עלותה עשרות מונים בקהילות גדולות של מעל 5000 איש בכל תרחיש, גם בגרועים ביותר. בקהילות קטנות של פחות מ5000 איש היא מחזירה את עלותה בכל תרחיש מלבד הגרוע ביותר[12]. מחקר דומה נוסף עדכני יותר הנערך באוסטרליה הראה תוצאות דומות ואף טובות יותר[13].

 

לבסוף, הפלרת מי השתייה כשיטת המנע היעילה ביותר מבחינה כספית, בהפרש ניכר מהאחרות שהושוו אליה. למשל, מחקר גדול הנערך בשנות השמונים בארצות הברית מצא כי הפלרת מים יעילה במניעת עששת הרבה יותר משאר שיטות המנע הקהילתיות המבוססות על טיפולי מנע בבתי הספר[14].

 

הראיות לבטיחות ההפלרה

אוקיי, אז הפלרת מי השתייה יעילה במניעת עששת והיא אף מדיניות מנע זולה. אבל האם היא בטוחה ונטולת סכנות?

 

רמות הפלואוריד שנמצאות במי שתייה מופלרים גורמות רק לנזק אחד מוכר שהוא פלואורוזה של השיניים. זו תופעה של כתמים לבנים עד חומים על אמייל השן והתפתחות לא תקינה שלו. ברמות הנמוכות שלה רק מומחה יכול לגלותה, ברמותיה הבינוניות היא נחשבת בעיה אסתטית בלבד וכשהיא חמורה היא נחשבת לבעיה בריאותית (אנקדוטה נחמדה: הבדיקה הנפוצה לחומרתה היא לפי מדד שנקרא על שמו של ד"ר דין).

 

רמת הפלואוריד במים מופלרים באופן מלאכותי גורמת לפלואורוזה חמורה של השיניים במידה מועטה מאד;

לפי דו"ח של המרכז לשליטה במחלות של ארצות הברית משנת 2010, פחות מאחוז אחד מאוכלוסיית ארצות הברית סבל מבעיה זו בשנים 1999-2004 [15]. לפי סקירת רוחב של הספרות המדעית הרלוונטית משנת 1994, כל פלואורוזה של השיניים, קלה עד חמורה, נגרמת רק ב40% מהמקרים מהפלרת מי השתייה וב60% מהמקרים היא נגרמת מגורמים אחרים[16]. אחד מגורמי הסיכון האחרים הוא בליעת מוצרי פלואוריד המיועדים לשימוש חיצוני כגון משחות שיניים, בגיל הקריטי של התפתחות השיניים. גורם סיכון אחר הוא שימוש לא נכון/מוגזם במוצרי פלואוריד לצריכה, כגון טיפות או כדורים.

 

דו"ח של מועצת המחקר הלאומית האמריקאית (NRC) משנת 2006 (עוד עליו בהמשך) מצא כי פלואורוזה חמורה כמעט ואינה מופיעה במקומות בהם המים מופלרים בריכוז של 2 מ"ג לליטר (פי 2 מהנהוג בארץ), והיא הולכת ונהיית נפוצה ככל שריכוז הפלואוריד במים עולה[17].

ארגוני בריאות אחרים (ביניהם ארגון הבריאות העולמי) וסקירות דומות של הספרות המדעית מצביעים על נתונים דומים[3,7,18-20].

 

לריכוז הפלואוריד הנהוג בהפלרה מלאכותית לא נקשרו נזקים נוספים מלבד פלואורוזה. בריכוזים גבוהים יותר בהרבה נמצאו נזקים פוטנציאלים נוספים כמו פלואורוזה של השלד, עליה בסיכון לשברים, פגיעות ניורולוגיות שונות ונזקים פוטנציאלים נוספים. עוד על הנושא הזה בחלק הבא

לסיכום, להפלרת מי השתייה לא נקשרו נזקים נוספים מלבד פלאוריזה חמורה של השיניים, שהיא בעיה נדירה שמופיעה בעיקר ברמות הפלרה הגבוהות מהרמה הנהוגה בהפלרה מלאכותית.

 

טיעוני המתנגדים

הפלרת מי השתייה מקובלת על ידי ארגוני בריאות רבים ובראשם ארגון הבריאות העולמי (WHO) כדרך יעילה, בטוחה וזולה למניעת עששת[20]. המרכז לשליטה במחלות של ארצות הברית (CDC) דירג את הפלרת מי השתייה כאחת מבין עשר ההמצאות הבריאותיות החשובות של המאה העשרים, יחד עם חיסונים, חגורות בטיחות ושליטה במחלות מידבקות[21]. אם הקונצנזוס המדעי תומך בהפלרת מי השתייה, מדוע יש לה כל כך הרבה מתנגדים?

 

רובם המוחץ של מתנגדי ההפלרה מגיע מחוגים לא מקצועיים ולא מדעיים. המתנגדים הרבים מנמקים את התנגדותם בטיעונים פסוודו-מדעיים או לא מדעיים כלל, שלא מחזיקים מים (Pun intended) בבדיקה מעמיקה של העובדות והראיות המדעיות. מתנגדי ההפלרה משתמשים בשלל טקטיקות ושיטות כדי להשפיע על הציבור וכדי לשנות את דעתם של מקבלי ההחלטות בנושא. מאחר ויש טיעונים רבים וקצרה היריעה מלהגיב אל כולם, אני אשתדל לגעת בטיעונים המרכזיים ובשיטות השכנוע המרכזיות של המתנגדים בחלק האחרון של פוסט זה.

 

הוצאת מחקרים מהקשרם

מתנגדי ההפלרה מרבים לצטט מחקרים שכביכול מוצאים קשר בין הפלרת מי השתייה לבין שלל נזקים ומחלות, כגון פגיעה עצבית, פגיעה בבלוטת התריס, פגיעה בזיכרון, פגיעה בהתפתחות המוחית אצל ילדים, פלואורוזה של השלד ועליה בסיכון לשברים. הם לא מציינים כי המחקרים נעשו על אוכלוסיות הנחשפות לריכוזים גבוהים בהרבה מהריכוזים הנהוגים בהפלרה מלאכותית של מי השתייה. במרכז טיעוניהם עומד הדו"ח של מועצת המחקר הלאומית האמריקאית (NRC) משנת 2006. בדו"ח מוזכרים נזקים רבים של פלאוריד בריכוז גבוה בהרבה מהריכוז הנהוג בהפלרה. הדו"ח לא עוסק בהמלצות בנוגע להפלרה מלאכותית, אלא בריכוזים טבעיים גבוהים מהמומלץ (פי 2-4) והוא מציין זאת שחור על גבי לבן[22].

 

מחקר נוסף שהמתנגדים אוהבים לצטט הוא "מחקר הרווארד" –  סקירה סיסטמטית של הספרות המדעית שמצאה קשר בין ריכוז פלואוריד גבוה במים לבין פגיעה במדד הIQ אצל ילדים. גם כאן, החוקרים לא מסיקים מסקנות לגבי הפלרה מלאכותית של מי השתייה, אלא לגבי ריכוזי פלואוריד גבוהים במים והשפעותיהם [23].

הריכוזים במחקרים היו גבוהים פי 2-11 מהריכוזים הנהוגים בארץ. כמו כן, מרבית המחקרים לא עשו בקרה על גורמים רבים שיכלו להשפיע על תוצאות הניסוי, כגון מצב סוציואקונומי או חשיפה לפלואוריד ממקורות אחרים.

חוץ מהמתנגדים, גם כתבות בתקשורת הפופולרית בנושא ההפלרה ציינו את המחקרים ככאלו המראים נזקים שהפלרת מי השתייה גורמת[24,25].

 

אז מה קורה כאן בעצם? למה יש בקרב המתנגדים והתקשורת בהלה גדולה סביב המחקרים האלו? ולמה ארגוני הבריאות הגדולים מתעלמים מהם?

בטוקסולוגיה יש את האמרה המפורסמת "The Dose Makes the Poison", שלפיה, חומר נחשב כרעיל רק במינונים מסוימים. חומר עשוי להיות מזיק במינונים מסויימים ומועיל או נטרלי במינונים אחרים. מים ותרופות לדוגמה, מזיקים במינונים גבוהים אך אין מחלוקת אודות נחיצותם במינונים מתאימים. כך גם פלואוריד. ההשפעה אינה ביחס ישר לכמות. חצי כמות אין משמעותה בהכרח חצי נזק.

 

המתנגדים מדגימים בורות בטוקסיקולוגיה, אפידמיולוגיה ומדע באופן כללי. הם מסיקים מסקנות שלא נאמרו מעולם במחקרים ובמקורות שהם מצטטים. נפילתה של התקשורת בארץ לטיעון הסרק הזה של המתנגדים ממחישה את טיב הדיווח התקשורתי בארץ וטיב התחקיר הנערך לפניו.

 

טענות המתנגדים בנוגע לחומצה ההקספלואורוסיליצית

המתנגדים טוענים כי שימוש בפסולת תעשייתית הוא פסול מיסודו, וכי כימיכלים מסוכנים מוכנסים לנו למי השתייה. הטיעון שגוי משתי סיבות:

ראשית, מבחינה לוגית הטיעון עומד על כרעי תרנגולת. בטיעון מבוצע כשל בשם "פנייה אל הטבע". הכשל מבוצע כאשר טוענים שמשהו אינו טוב לבני האדם כי הוא לא טבעי. במציאות, לא כל מה שטבעי הוא טוב לבני האדם ולא כל מה שמלאכותי מזיק. יש לכך דוגמאות רבות – ציאניד, חומר שקוטל במינונים נמוכים למדי נמצא בפירות רבים באופן טבעי. לעומתו, תרופות רבות שהן "לא טבעיות" מצילות חיים בעת קריאת שורות אלו ממש. צריך לזכור שכל מה שאנחנו צורכים זה למעשה כימיקלים, "טבעיים" או לא.

 

שנית, הטיעון שגוי מבחינה כימית. כפי שהסברתי קודם, החומצה כלל לא נמצאת במים. כשהחומצה באה במגע עם המים, היא מתפרקת ליסודותיה. מה שיש במים זה מרכיביה של החומצה: צורן ומימן ופלואוריד. גם אם באורח פלא החומצה לא התפרקה במים, היא לא רעילה במינונים בהם היא מוכנסת למים. איך יודעים את זה? בטוקסיקולוגיה, נהוג להשתמש במדד LD50 כשרוצים לבדוק את מידת קטלניותו של חומר. זה מדד הבודק איזו כמות מהחומר הנבדק תהרוג 50% מהנבדקים. מדד הLD50 של החומצה ההקספלואורוסיליצית עומד על 125 מ"ג לכל ק"ג של משקל הגוף[26]. בחישוב זריז, אדם השוקל 75 ק"ג יצטרך לשתות אלפי ליטרים של מים כדי להיות מורעל מהחומצה ב50% מהמקרים. כל זה בהנחה והאדם שורד את רעילות הנתרן, החנקות ושאר המינרלים שנמצאים במים ושורד את כמות המים העצומה שהוא שתה.

 

בנוסף על הטענה הכושלת הזו, המתנגדים גורסים שהחומצה מכילה מתכות כבדות ורעילות רבות ואלו מוכנסות גם כן למי השתייה שלנו. המקור שהם מספקים הוא צילום של מסמך של כי"ל (כימיקלים לישראל) דשנים, המפרט מה החומצה שהוא מספק למשרד הבריאות מכילה[27]. לכאורה, המסמך מבהיל. מסתבר שארסן, כספית, עופרת ושלל מתכות כבדות וחומרים רעילים נמצאים בחומצה. אולם מתנגדי ההפלרה שוכחים לציין כי הכמויות של המתכות האלו היא כל כך מזערית, עד שהיא מגיעה לרמה זניחה ממש.

לדוגמא, לפי המסמך ארסן נמצא בריכוז של עד 400 מ"ג לק"ג חומצה. אם החומצה נמהלת בריכוז של 1.25 מ"ג לליטר מים, זה אומר יש לנו כ500 מ"ג ארסן במליון ליטרים של מים, או 0.0005 מ"ג של ארסן לליטר מים. זה ריכוז נמוך לאין שיעור מהריכוז המקסימלי המומלץ ע"י הרשות להגנה סביבתית של ארצות הברית, העומד על 0.01 מ"ג לליטר[28]. מתכת רעילה הנמצאת בחומצה בכמות זהה לארסן היא עופרת, שריכוזה המקסימלי במים המותר לפי תקן של אותו ארגון הוא 0.015 מ"ג לליטר[29]. בשני המקרים כמות המתכות במים נמוכה פי עשרים ויותר מהתקנים הכי מחמירים.

 

לסיכום, טקטיקה זו משחקת על בורות הציבור בנוגע למושג "כימקלים" ופחדיו ממנו ומנסה להציג מצג שווא שלפיו המדינה מרעילה אותנו דרך מי השתייה שלנו בפסולת תעשייתית. בנוסף, ע"י הכנסה של מתכות כבדות ורעלים לסיפור, המתנגדים מוסיפים שמן למדורה ומשחקים על פחדי הציבור גם בנושא זה.

 

צ'רי פיקינג למחקרים

מתנגדי ההפלרה אוהבים "ללקט" מחקרים התומכים בדעתם ולהתעלם מאלו שלא. טקטיקה זאת נקראת צ'רי פיקינג (קטיף דובדבנים).

דוגמא טובה לכך הינו מחקר בודד שמצא קשר בין ריכוזי הפלואוריד הנפוצים בהפלרה לבין סרטן העצם. המתנגדים מתעלמים מסקירה[7] שנעשתה בתחום ומהביקורת על המחקר פרי עטם של ארגון הבריאות של האיחוד האירופאי ומשרד הבריאות האוסטרלי[3,30].

 

בנוסף, ממחקר תצפיתי אחד קשה מאד, אם לא בלתי אפשרי, להסיק מסקנות על סיבתיות. הסיבה לכך היא שבמחקר תצפיתי פעמים רבות לא נעשית בקרה על גורמים שעשויים להטות את תוצאות המחקר. כמו כן, אלו מחקרים הבודקים קשר מתאמי (סטטיסטי) בלבד ולא קשר סיבתי. באפידמיולוגיה, כשאין מחקרי התערבות בנמצא, מסיקים מסקנות מסקירות סיסטמטיות של המחקרים התצפיתיים. זו סקירה העושה ניתוח סטטיסטי לשלל מחקרים בנושא הנבדק. היא בודקת את הטרנד הכללי הנובע מהספרות המדעית הרלוונטית והיא פחות פגיעה להטיות ופגמים שיכולים להיות בהסקת מסקנות ממחקר בודד. באפידמיולוגיה, סקירה סיסטמטית היא הראיה הטובה ביותר והיא לרוב טובה בהרבה ממחקרים בודדים.

 

אז בקצרה, כדי לקבל תמונה כוללת לגבי תרופה, גורם סיכון או הליך רפואי כלשהם צריך להסתכל על הראיות הטובות ביותר בנושא. מה שלא צריך לעשות הוא להסתכל על ראיה אחת ספציפית שתומכת בדעה מסוימת ולהתעלם מכל הראיות שסותרות אותה. שזה בדיוק מה שמתנגדי ההפלרה עושים. הם מתעלמים מהראיות הטובות ביותר ומציגים ראיות חלשות שכביכול תומכות בעמדתם.

 

ההפלרה כנמצאת במחלוקת בקרב הקהילה המדעית

אתר המתנגדים המרכזי Fluoride Action Network, מונה רשימה של 4,396 חותמים המתנגדים להפלרת מי השתייה (נכון לכתיבת שורות אלו)[31]. יש לשים לב שמתוכם, רק 349 (כ-8%) הם רופאי שיניים. זוהי טיפה בים רופאי השיניים בעולם, שמספרם ודאי עומד על מאות אלפים. שאר החותמים הם בעלי תארים מתקדמים בשלל תחומים, אחיות ומטפלים ברפואה אלטרנטיבית. טוקסיקולוגים ואפידמיולוגים שעוסקים בבריאות הציבור ומחקר רפואי הם הסמכות רלוונטית כשזה נוגע לסכנות ההפלרה וליעילותה, אולם לא מצוין כמה מבעלי התארים הם בעלי תואר דוקטור באפידמיולוגיה או טוקסיקולוגיה וכמה מהם עוסקים במחקר פעיל בתחום.

 

לעומת רשימה זו, ארגון רופאי השיניים האמריקאי אסף רשימה של ארגונים התומכים בהפלרה, כ-125 במספר, שעיקרם מארצות הברית. זה אומר שכנגד כל שלושה רופאי שיניים מתנגדים, יש ארגון שלם שתומך[32]. יש לציין שלא כל הארגונים הם ארגונים המתמחים ברפואת שיניים, אבל חלק משמעותי מהם הוא מתחומים של בריאות כללית, אפידמיולוגיה, טוקסיקולוגיה ותחומים קרובים נוספים. השאר הם ארגונים שתחומם לא קרוב לנושא כלל.

 

הקונצנזוס המדעי תומך בהפלרת מי השתייה בצורה חד משמעית. תמיד במדע יהיו את המתנגדים לקונצנזוס. אותם מתנגדים אוהבים לנפנף ברשימת אנשים עם תארים התומכים בדעתם תוך כדי הפגנת בורות באיך מדע עובד. רשימות המומחים האלו אינן אומרות דבר. הן לא מציגות את הקונצנזוס ואפילו לא דעת מיעוט סבירה.

המתנגדים מנסים להדגים באמצעות רשימות מהסוג הזה שיש מחלוקת בקרב הקהילה המדעית בנוגע ליעילותה, בטיחותה ועלותה של הפלרת מי השתייה. בפוסט מצוטטות עמדתם של ארגוני בריאות מובילים רבים אשר סותרות טענה זו.

העניין לא נעלם מעיניהם של המדענים העוסקים בתחום של בריאות השן. פורסמו מספר מאמרים מדעיים בנושא ההתנגדות והטענות שמתנגדי ההפלרה מעלים. טענותיהם של המתנגדים מופלות אחת אחרי השנייה במאמר שחלקה הראשון של כותרתו מתאים מאד למתרחש בישראל בתקופה האחרונה[33] – "When public action undermines public health: a critical examination of antifluoridationist literature".

 

בגדול, המחלוקת בנושא הפלרת מי השתייה בקרב הקהילה המדעית נפתרה כבר לפני שנים. הטענה שהפלרת מי השתייה נמצאת במחלוקת בקרב הקהילה המדעית שגויה ושקרית.

 

 

טיעון מדינות אירופה

מתנגדי הפלרת מי השתייה אומרים שבמדינות רבות באירופה לא נהוג להפליר את המי השתייה. הטענה נכונה טכנית, אבל אינה רלוונטית לארץ.

ראשית, הטיעון בעייתי מאד בגלל העובדה הפשוטה שניתן לטעון טיעון זהה בעד הפלרה. כלומר, לטעון שמאחר וכ400 מיליון אנשים בעולם נהנים ממים מופלרים במדינות כגון ארצות הברית, אוסטרליה, ברזיל וסינגפור אז הפלרה היא נחוצה.

שנית, הפלרת מי השתייה היא מדיניות רפואית, שנקבעת לא רק על פי כדאיות מדעית, אלא גם על פי גורמים חברתיים, כלכליים ופוליטיים. מקבלי ההחלטות באירופה מתחשבים בגורמים רבים שבארץ אין צורך להתחשב בהם. לעומת זאת, מקבלי ההחלטות בארץ מתחשבים בגורמים רבים שבאירופה לא מתחשבים בהם. כל זה בהתאם לרלוונטיות של אותם גורמים למדינה. השוואת מדינה אחת לאחרת תוך כדי התעלמות מכל הגורמים האלו לא תובלי להסקת מסקנות מוצלחת.

 

לכן, העובדה שהפלרת מי השתייה אינה נהוגה במרבית מדינות אירופה אינה רלוונטית לבטיחותה, יעילותה או עלותה של ההפלרה ובוודאי לא ניתן להסיק מעובדה זו על נחיצות או כדאיות ההפלרה בישראל.

 

סיכום

אז מה בעצם היה בפוסט הארוך (מאד) הזה?

עברנו בקצרה על ההיסטוריה של הפלרת מי השתייה, המשכנו בהסבר קל על הכימיה של היסוד פלואור, על מבנה השיניים, מחלת העששת התוקפת אותן ועל המנגנון לפיו פלואוריד מונע עששת. לאחר מכן סקרנו את הראיות של יעילות ובטיחות ההפלרה ולבסוף קינחנו בטעימת טיעוניהם הנפוצים של המתנגדים להפלרה.

 

למדנו מהפוסט שבניגוד לטענות המתנגדים, הפלרת מי השתייה היא שיטת זולה, יעילה ובטוחה למניעת עששת. ברמת הקהילה, אין שני לה. היא יעילה במיוחד בקרב המעמד הנמוך והיא חוסכת מהקהילה המפלירה את מימיה כסף וכאב רבים. למדנו שהפלרת מים נמצאת בלב הקונצנזוס המדעי, היא מגובה בהר ראיות תומכות ומחזקות וארגוני בריאות רבים ונחשבים תומכים ביישומה ללא סייג.

 

לפני שערכתי את התחקיר לפוסט, חשבתי שלמתנגדים יש איזשהו קייס כלשהו כנגד ההפלרה. טיעוניהם נשמעו לי קבילים ומדעיים. הם יצרו אצלי את הרושם שמשרד הבריאות שלנו טועה ובגדול בהחלטתו להפליר את מי השתייה שלנו.

לאחר נפילתם של כל טיעון וטיעון בפני חשיבה ביקורתית ובדיקה של העובדות, הבנתי יותר ויותר שטיעוני המתנגדים אינם טיעונים מדעיים ושהמחלוקת בנושא היא פוליטית וחברתית בלבד.

 

לאור כל זה, אני מוצא את עמדתה של שרת הבריאות בנושא כמצערת ותמוהה ואת החלטתה אף יותר. נראה כי מאחורי החלטתה להפסיק את חובת ההפלרה בישראל יש בעיקר פוליטיקה ואידיאולוגיה, אבל לא ממש מדע. אני מקווה שעד 2014 (השנה שבה חובת ההפלרה תופסק) מומחי משרד הבריאות יצליחו לשכנע את השרה גרמן ולשנות את החלטתה בנושא.

 

מקורות

1.        Arnold F a. Grand Rapids fluoridation study; results pertaining to the eleventh year of fluoridation. American Journal of Public Health and the Nation’s Health 1957;47:539–45. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1551218/

 

2.        National Institute of Dental and Craniofacial Reasearch. The Story of Fluoridation. NIDCR Webpage. 2011; Available from:http://www.nidcr.nih.gov/oralhealth/topics/fluoride/thestoryoffluoridation.htm

 

3.       Scientific Committee on Health and Environmental Risks. Critical review of any new evidence on the hazard profile, health effects, and human exposure to fluoride and the fluoridating agents of drinking water. 2011. Available from:http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_139.pdf

 

4.        משרד הבריאות של מדינת ישראל. פלואוריד, משרד הבריאות . Available from:http://www.health.gov.il/Subjects/Dental_health/information/Pages/fluorides.aspx

 

5.        Bratthall D, Petersen P, Stjernswärd J. Oral and Craniofacial Diseases and Disorders. In: Disease Control Priorities in Developing Countries. 2nd edition. 2006. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11725/

 

6.        American Dental Association. Benefits . In: Fluoridation Facts. 2005. p. 10.Available from: http://www.ada.org/4378.aspx

 

7.        Holloway PJ. Systematic review of public water fluoridation. Community dental health 2000;17:261–2. Available from: http://www.york.ac.uk/inst/crd/fluores.htm

 

8.        Armfield JM. Community Effectiveness of Public Water Fluoridation in Reducing Children’ s Dental Disease. Public Health Rep 2010;125:655–664. Available from:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2925001

 

9.        Kumar J V, Adekugbe O, Melnik T a. Geographic variation in medicaid claims for dental procedures in New York State: role of fluoridation under contemporary conditions. Public health reports (Washington, DC: 1974)  2010;125:647–54. Available from:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2925000

 

10.      American Dental Association. Benefits. In: Fluoridation Facts. 2005. p. 14.Available from: http://www.ada.org/4378.aspx

 

11.      Dye B a, Tan S, Smith V, Lewis BG, Barker LK, Thornton-Evans G, Eke PI, Beltrán-Aguilar ED, Horowitz AM, Li C-H. Trends in oral health status: United States, 1988-1994 and 1999-2004. Vital and health statistics Series 11, Data from the national health survey. 2007;:1–92. Available from: www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_11/sr11_248.pdf

 

12.      Griffin SO, Jones K, Tomar SL. An economic evaluation of community water fluoridation. Journal of Public Health Dentistry 2001;Spring:78–86. Available from:http://www.cdc.gov/fluoridation/pdf/griffin.pdf

 

13.      Campain AC, Mariño RJ, Wright FAC, Harrison D, Bailey DL, Morgan M V. The impact of changing dental needs on cost savings from fluoridation. Australian Dental Journal 2010;55:37–44. Available from: http://dx.doi.org/10.1111/j.1834-7819.2010.01173.x

 

14.      Klein SP, Bohannan HM, Bell RM, Disney JA, Foch CB, Graves RC. The cost and effectiveness of school-based preventive dental care. American Journal of Public Health 1985;75:382–391. Available from: http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.75.4.382

 

15.      Beltrán-Aguilar E, Baker L. Prevalence and severity of dental fluorosis in the United States, 1999-2004 [Internet]. CHS data brief, no 53. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 2010;Available from: http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db53.htm

 

16.      Lewis DW, Banting DW. Water fluoridation: current effectiveness and dental fluorosis. Community Dentistry and Oral Epidemiology 1994;22:153–158. Available from:www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8070242

 

17.      Committee on Fluoride in Drinking Water, National Research Council. Prevalence of Severe Enamel Fluorosis in Relation to Water Fluoride Concentrations. In: Fluoride In Drinking Water, A Scientific Review Of EPA’s Standards 2006. The National Academies Press; 2006. p. 112–114.Available from: http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=11571&page=112

 

18.      Chilton J, Dahi E, Lennon M, Jackson P. Fluoride in Drinking-water. 2006. Available from:http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/fluoride_drinking_water_full.pdf

 

19.      Palmer C a, Gilbert JA. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: the impact of fluoride on health. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2012;112:1443–53. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22939444

 

20.       J. Fawell, K. Bailey, J. Chilton, E. Dahi, L. Fewtrell, Y. Magara, Fluoride in Drinking-water.

World Health Organization (WHO), 2006.

Available from:http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/fluoride_drinking_water/en/

 

21.      Centers for Disease Control and Prevention. Ten Great Public Health Achievements — United States, 1900-1999. 1999;Available from:http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00056796.htm

 

22.      Committee on Fluoride in Drinking Water, National Research Council. Introduction. In: Fluoride in Drinking Water: A Scientific Review of EPA’s Standards. The National Academies Press; 2006. p. 14.Available from: http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=11571&page=14

 

23.      Choi A, Sun G. Developmental fluoride neurotoxicity: a systematic review and meta-analysis. Environmental Health …  2012 ;1362:1362–1368. Available from:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3491930

 

24.      שיר-רז י. תחקיר: מה עושה פלואוריד מסוכן במים שלנו?  Ynet. 2007;Available from:http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3445244,00.html

 

25.      קטי דור. כתבה על הפלרת מי השתייה בערוץ 1. 2013;Available from:http://www.youtube.com/watch?v=4c-SE_rWy6Y

 

26.      Haneke KE, Carson BL. Review of Toxicological Literature. 2002 ;Available from:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.195.3737&rep=rep1&type=pdf

 

27.      מור סגמון. צילום של מסמך המראה אנליזה אופיינית של חומצה הקספלואוריסיליצית. 2011;Available from: http://hayeruka.files.wordpress.com/2011/05/d797d795d79ed7a6d794.png

 

28.      Environmental Protection Agency. Fact Sheet: Drinking Water Standard for Arsenic. 2012;Available from:http://water.epa.gov/lawsregs/rulesregs/sdwa/arsenic/regulations_factsheet.cfm

 

29.      Environmental Protection Agency. Lead and Copper Rule. 2012;Available from:http://water.epa.gov/lawsregs/rulesregs/sdwa/lcr/index.cfm

 

30.      Yeung C. A systematic review of the efficacy and safety of fluoridation. Evidence-based dentistry. 2008 ;Available from:http://www.nature.com/ebd/journal/v9/n2/abs/6400578a.html

 

31.      Fluoride Action Network. Professionals Statement. Available from:http://www.fluoridealert.org/researchers/professionals-statement

 

32.      American Dental Association. Compendium. In: Fluoridation Facts. 2005. p. 69. Available from: http://www.ada.org/4378.aspx

 

33.      Armfield JM. When public action undermines public health: a critical examination of antifluoridationist literature. Australia and New Zealand Health Policy. 2007;4. Available from: http://www.publish.csiro.au/paper/HP070425

 

[עריכה 07.08.2013, 18:05 – "הכשל הנטורליסטי" הוחלף ב"כשל פנייה אל הטבע". זה לא אותו כשל. תודה לנתנאל בכר על התיקון]