חזון הקואליציה לרפואת שיניים ציבורית 21 בספטמבר, 2009

צפו במצגת מעודכנת ליוני 2012 על המצב הנוכחי של הרפורמה

לחצו כאן להצטרפות לעצומה למען החוק

הזכות לבריאות היא זכות יסוד המוגנת על-ידי אמנות בינלאומיות שישראל חתומה עליהן. בישראל, מהווה חוק ביטוח בריאות ממלכתי עוגן מרכזי של הזכות לבריאות, המטיל על המדינה, על רשויותיה השונות, את האחריות על מימוש הזכות לבריאות.

שירותי בריאות השן ברובם אינם כלולים בסל שירותי הבריאות הממלכתי ומימונם מוטל על האזרחים. זאת, על אף שבריאות הפה והשיניים מהווה חלק בלתי-נפרד מבריאות האדם. כתוצאה מכך, השירותים זמינים רק למי שהפרוטה בכיסו. תחלואת השן בישראל גבוהה ביחס למדינות מפותחות אחרות, הפערים בתחלואה בין בעלי הכנסה גבוהה לבעלי הכנסה נמוכה ובינונית גדולים וההוצאה הלאומית לבריאות על רפואת שיניים גבוהה.

הקואליציה למען רפואת שיניים ציבורית מורכבת מארגונים חברתיים, אנשי אקדמיה ואנשי רפואה. אנו רואים במדינה אחראית על בריאות השן של תושביה, וקוראים להכללת טיפולי השיניים (מניעה וטיפול) בסל הבריאות הממלכתי לו זכאי כל תושב במדינת ישראל. החלטה כזו:

  • תשפר את מצב בריאות הפה בקרב כל התושבים.
  • תקטין את היקף התחלואה.
  • תצמצם את הפערים החברתיים הקיימים בתחלואה ובנגישות לשירותי בריאות השן.
  • בסופו של דבר, גם תצמצם את ההוצאה הלאומית על בריאות שיניים.

לפרטים נוספים: רמי אדוט rami@acri.org.il, שלומית אבני shlomit@phr.org.il, אבנר ישראלי avner@tamuz.org.il