על כל מאחז שייהרס, נבנה אי"ה שניים חדשים!

אך מאין נמצא שמות לכל המאחזים?


מחולל שמות מאחזים
שבי אדורהללחוץ כאן כדי לקבל שם חדש

חזרה למידע דיגיטאלי