מדינה: קטר

קידומת חיוג: 974


לרשימת הקידומות של כל המדינות

מקור המידע על הקידומות - וויקיפדיה