מדינה: ג'יבוטי

קידומת חיוג: 253


לרשימת הקידומות של כל המדינות

מקור המידע על הקידומות - וויקיפדיה