הקידומת של כף ורדה - 238

מדינה: כף ורדה

קידומת חיוג: 238


לרשימת הקידומות של כל המדינות

מקור המידע על הקידומות - וויקיפדיה