מדינה: ג'מייקה

קידומת חיוג: 1-876


לרשימת הקידומות של כל המדינות

מקור המידע על הקידומות - וויקיפדיה