מתי החגים - ראש השנה, יום כיפור, סוכות
יום א', 2018-9-9
תאריך עברי : א' תשרי ה'תשע"ט
נוצר על ידי חנן כהן
החגים הבאים
בלוח העברי התאריך מתחלף עם שקיעת השמש.
בלוח הכללי התאריך מתחלף בחצות.
לכן, התאריך העברי בערב החג וביום החג הם אותו תאריך.
מועד יום בשבוע תאריך תאריך עברי
ערב ראש השנהא'2018-9-9א' תשרי ה'תשע"ט
א' ראש השנהב'2018-9-10א' תשרי ה'תשע"ט
ב' ראש השנהג'2018-9-11ב' תשרי ה'תשע"ט
ערב יום כיפורג'2018-9-18י' תשרי ה'תשע"ט
יום כיפורד'2018-9-19י' תשרי ה'תשע"ט
ערב חג סוכותא'2018-9-23ט"ו תשרי ה'תשע"ט
חג סוכותב'2018-9-24ט"ו תשרי ה'תשע"ט
ערב שמחת תורהשבת2018-9-29כ"ב תשרי ה'תשע"ט
ערב שמחת תורה - הושענה רבהא'2018-9-30כ"ב תשרי ה'תשע"ט
א' תשרי ה'תשע"ט2018-9-9א'ערב ראש השנה
א' תשרי ה'תשע"ט2018-9-10ב'א' ראש השנה
ב' תשרי ה'תשע"ט2018-9-11ג'ב' ראש השנה
י' תשרי ה'תשע"ט2018-9-18ג'ערב יום כיפור
י' תשרי ה'תשע"ט2018-9-19ד'יום כיפור
ט"ו תשרי ה'תשע"ט2018-9-23א'ערב חג סוכות
ט"ו תשרי ה'תשע"ט2018-9-24ב'חג סוכות
כ"ב תשרי ה'תשע"ט2018-9-29שבתערב שמחת תורה
כ"ב תשרי ה'תשע"ט2018-9-30א'ערב שמחת תורה - הושענה רבה
תרבות יהודית, לא רק לדתיים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות

המידע על תאריכי החגים מאתר ישיבה