פורמאלי

30 במאי, 2007

הצעת חוק של חבר הכנסת אברהם רביץ פ/2146/17 הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור מתן שירותי שימוש באינטרנט לקטין), התשס“ז-2007 בעל עסק או עובד בעסק לשימוש באינטרנט תמורת כסף, הנותן לאדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים להשתמש באינטרנט, דינו - מאסר ששה חדשים.“
מאת: חנן כהן

27 במאי, 2007

אנחנו, איגוד האינטרנט הישראלי, פועלים זה מספר שבועות עם יועצים משפטיים לעצור את הצעת החוק ולהסביר לאנשים בכנסת את גודל הטעות שהם עושים. אנחנו מזמינים אתכם לעין בהצעת החוק ובחומר הנגדי שהגשנו ולעשות בו כל שימוש שתחפצו, אנו זקוקים לדעתכם עמדתכם וקולכם בשביל להסביר עד כמה מסוכנת הצעת החוק של ח"כ כהן.
מאת: איגוד האינטרנט הישראלי

21 במאי, 2007

- פגיעה בזכות לפרטיות - פגיעה בחופש הביטוי - יצירת מאגר טביעת אצבע של האזרחים בישראל - הטלת אחריות, והפקדת קביעת ההגבלות לגישה למידע בידיים פרטיות - הגדלת הפערים החברתיים - פגיעה בחופש העיסוק ובזכות לתחרות חופשית - חוסר מידתיות - מדרון חלקלק
מאת: איגוד האינטרנט הישראלי

ועדת הכלכלה קיימה היום דיון בהצעת החוק של חה”כ אמנון כהן (ש”ס) להגבלת גישה לאתרי אינטרנט למבוגרים לקראת הכנתו לקריאה ראשונה
מאת: ועדת הכלכלה

10 ביולי, 2006

כיום פרוץ התחום באינטרנט, כך שקטינים נחשפים לאתרים העלולים להזיק להם ולחינוכם ולספק להם תמונת מציאות מעוותת ומזיקה. הצעת החוק באה לצמצם מצבים אלו, על ידי יצירת מצב בו אתרים אלו חסומים מלכתחילה, ופתיחתם תתאפשר רק על ידי מפתח פיזי שיזהה את המשתמש. כך תצומצם הגישה לאתרים אלו לקטינים. הצעת חוק זהה הונחה על שלחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת יחיאל חזן (פ/2682) ועל-ידי חבר הכנסת יצחק וקנין (פ/3858).
מאת: ח"כ אמנון כהן


 • סינון לפי סוג
 • מידע בסיסי ופרשנות
 • בלוגים
 • עיתונות
 • רשמי
 • מסמך
 • מכיל וידאו
 • הומור

 • English

 • ללא סינון

 • אודות האתר

 • 210 קישורים באתר